25.04.2003 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Francouz ocenil český chov charolais

Francouzští chovatelé masných plemen skotu navštívili koncem ledna letošního roku Českou republiku. Návštěvě na chovech plemen salers a limousine byl věnován již příspěvek v Našem chovu 3/2003. Maurice Léchenault chová plemeno charolais a v Česku si prohlédl zemědělský podnik v Sokolovské uhelné a. s. a zemský chov ZD Pozovice. S dalšími chovateli se sešel na chovatelské besedě v Hradišťku p. Medníkem.

Celkový počet 2 050 000 kusů krav plemene charolais, z nichž více než 200 000 je zapojeno v kontrole užitkovosti, jsou údaje, které potvrzují význam plemene ve Francii. Oblibě nejen v zemi původu ale i v dalších sedmdesáti zemích světa, se těší pro svůj obrovský růstový potenciál, vynikající konverze krmiva a výborné mateřské vlastnosti. Těžký jatečný trup a velká fenotypová variabilita umožňují adaptaci pro různé typy produkce. Telata váží při narození v průměru 49 kg, ve 120 dnech dorostou býčci do 177 kg, v 210 dnech už váží 290 kg a v 365 dnech 489 kg. Krávy vynikají plodností, podíl narozených dvojčat představuje 4 %, dosahují dobrého mezidobí a jsou dlouhověké. Jsou schopné produkovat každý rok jedno tele..

Na rodinné farmě
Maurice Léchenault hospodaří na rodinné farmě o výměře 100 ha, 60 ha je zatravněno a na zbývajících 40 pěstuje obilniny (pšenici a oves) a řepku. Spolu s dalšími chovateli je členem zemědělského družstva na využití strojů.
Podnik se specializuje na chov plemene charolais, základem stokusového stáda je 40 krav zapsaných v plemenné knize. Nejlepší z nich využívá pro reprodukci stáda nebo produkci embryí. Hlavním zdrojem příjmů je prodej plemenných zvířat. Farmář je zapojen v programu francouzského šlechtění, je členem plemenné knihy a organizace pro kontrolu užitkovosti. Každoročně dodává několik býčků do testu ve svazové odchovně.
Zbylé býčky prodává buď na podzim ve hmotnosti 350 kg nebo je ponechává až do příštího léta, kdy mají již kolem 500 kg. Cena se pohybuje kolem třech eur za kg ž. h. a jediný způsob, jak obchod probíhá, je prostřednictvím trhu v Nortin en Gilbert Market Moulin, kam přijíždějí nakupovat Italové.
Maurice Léchenault hospodaří sám, bez zaměstnanců. Kdo se mu tedy stará o farmu například, když odjel nyní do Česka? „Využívám služeb speciální organizace a na týden jsem si najal pracovníka na farmu, většinou jde o studenty,“ vysvětluje. V České republice byl již vícekrát, poprvé před deseti lety, a tak může ocenit české chovatelské úsilí. Česko je podle něho velkým příkladem pro export do východních zemí a má rozvíjející se budoucnost.

Na českých farmách
Chovatel Maurice Léchenault svou „českou cestu“ začal návštěvou Sokolovské uhelné a. s. a ukončil ji na Vysočině v ZD Pozovice. Pozovické družstvo Francouzům představil zootechnik Ing. Miroslav Sviták. Podnik v současné době hospodaří na 1450 ha zemědělské půdy a chová celkem 1450 kusů skotu a 3000 prasat. „Děláme krmení z vlastních zdroj,“ uvádí Miroslav Sviták. Kromě produkce krmiv ještě pěstují brambory a řepku. V dojném stádě chovají 400 krav plemene montbeliard s průměrnou užitkovostí 7,5 tisíce kg mléka, vykrmují 200 býků, zbytek jsou telata a jalovice. Počátek chovu masného plemene charolais spadá do roku 1992, kdy importovali z Francie 15 jalovic a jednu krávu. Další dovozy 27 a 13 jalovic pokračovali v letech 1993 a 1994. Současný stav je 72 krav. „Snažíme se co nejvíce využívat inseminaci, především u jalovic kvůli snadnému telení, používáme francouzské prověřené býky,“ V jejich původech se objevují jména vynikajících francouzských plemeníků, jakými jsou Casoar, Aboukir, Agronome, Cameleon, Exéden a další. V současné době má podnik 18 býčků na odchovnách, dva z vlastního odchovu působí v chovu v přirozené plemenitbě. Vzhledem k podmínkám, hospodaří v nadmořské výšce 600 metrů, musí přísně dodržovat sezónnost telení.
Dosažené výsledky kontroly užitkovosti za rok 2002:
Býčci -. hmotnost při narození 42,8 kg, ve 120 dnech 179,4 kg, v 210 dnech 282,2 kg a v 365 dnech 509,6 kg (osmiletý průměr dosažené hmotnosti býčků v 365 dnech věku je 504,2 kg).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down