06.08.2006 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Francouzi si producentů mléka váží

Ačkoli si chovatelé dojnic myslí opak, Francouzi potvrdili vážnost a nezbytnost této profese. Spojují si ji s moderním a dynamickým stylem práce. To je hlavní závěr dvou studií, které si objednalo Mezioborové centrum pro zpracování informací z mléčného sektoru a Národní federace producentů mléka.

Studii provedla renomovaná společnost TLB. Od prosince do února oslovila prostřednictvím dotazníku 78 tisíc francouzských zemědělských podniků. Telefonické dotazování proběhlo od 9. do 11. února na výběrovém vzorku populace starší 18 let. Osoby angažované v sektoru zemědělství byly z telefonického dotazování vyjmuty.

Producenti spíše pesimisté
„Musím přiznat, že výsledky mě velice překvapily,“ komentuje Henri Brichart, prezident Národní federace producentů mléka (FNPL) skutečnost, že devět chovatelů z deseti přikládá vysokou důležitost obrazu, který o svém podnikání vytvářejí u francouzské veřejnosti. Pro prezidenta producentů mléka možné vysvětlení spočívá v tom, že zemědělci stále méně žijí v uzavřené nádobě a více než dříve sledují sdělovací prostředky a vývoj veřejného mínění.
Devět z deseti chovatelů silně pociťuje, že si veřejnost jejich povolání necení tak, jak by si zasluhovali, shrnuje sonda. Skoro všichni jsou přesvědčeni, že existuje rozpor mezi vnímáním profese veřejností a skutečnou podnikatelskou a provozní praxí v mléčném sektoru.
Podle 70,2 % dotazovaných farmářů neuspokojivou situaci způsobují právě sdělovací prostředky. Následuje módní styl městského života, velké distribuční společnosti, intervence státu a zemědělci sami. Jeden chovatel z pěti zpochybňuje svoji profesi, zdůrazňuje výzkumná studie. Prvovýrobci také připouštějí svůj díl odpovědnosti na vytváření nereálného obrazu, který mají u francouzské populace.

Profesionalita v očích veřejnosti
Průzkum dokazuje, že veřejnost si nejvíce považuje právě producentů mléka, kteří získali 90 % kladných reakcí. V poli poražených zůstali ostatní prvovýrobci. Ať už to byli vinaři, ovocnáři, zelináři, producenti hovězího, obilnáři nebo chovatelé prasat a drůbeže. Naprosto v rozporu se všemi stereotypy 85 % dotazovaných považuje producenty mléka za dynamické a výkonné profesionály, kteří vědí, jak spojit efektivitu výroby s kvalitou. Pětadevadesát procent respondentů dále považuje tuto profesi za nepostradatelnou. Více než 76 % účastníků výzkumu chápe chov přežvýkavců jako činnost, která neznečišťuje životní prostředí. Podle 90 % dotazovaných dále hraje nezbytnou roli v uchování rozměru venkova.
Moderní obraz producentů mléka u francouzské veřejnosti má však svoji stinnou stránku. Pouze jeden Francouz ze dvou se domnívá, že toto povolání čeká příznivá budoucnost.

Neznalost rozsahu mléčných farem
Mezioborové centrum pro zpracování informací z mléčného sektoru a Národní federace producentů mléka se také zajímaly o vnímání velikosti mléčných farem spotřebiteli. Podle respondentů malá farma chová v průměru 54 dojnic a velké provozy ne méně než 315 dojnic. Přitom v kontextu francouzského mléčného sektoru lze farmu s padesáti kusy skotu považovat za nadprůměrnou.
Rozhodně existuje kladný posun vnímání velkých provozů proti minulé sondáži provedené v roce 2001. Velké průmyslové farmy připadají Francouzům moderní ve smyslu úspor z rozsahu a zajištění sanitárních norem, welfare zvířat a nízkých dopadů na životní prostředí. Z tohoto pozitivního chápání respondentů profitují také malé mléčné provozy.

Obavy nejsou důvodem k ukončení činnosti
Farmáři sice projevují narůstající znepokojení nad současnou situací v agrárním sektoru, na druhé straně zůstávají pevně připoutáni ke svým farmám. „Naše odvětví se nevymyká trendům v okolních zemích a pokud si někdo vybere profesi chovatele, převážně tak činí z osobního zaujetí,“ vysvětlil Henri Brichart. „Je to záležitost posledních let, kdy máme na mnoha farmách evidentní problémy s nástupnictvím. Mnoho lidí se do tohoto sektoru nežene, protože nevidí jasnou perspektivu,“ zdůraznil dále. „Navíc je to profese, která se mění pomalu,“ uzavřel prezident FNPL.

Zdroj: Agra Presse

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down