02.06.2000 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Funkce vitamínů E a C ve výživě prasat

Na semináři pořádaném společností Biofaktory s. r. o. v Průhonicích na téma výživy a zdravotního stavu prasat vystoupil s přednáškou dr. Cafantaris ze společnosti Roche z Rakouska. V příspěvku se věnoval vlivu vitamínů E a C na zdravotní stav prasat a na kvalitu vepřového masa.

Pokud je vitamín E zařazován do krmných směsí pro prasnice, způsobuje redukci výskytu MMA syndromu (mastitida metritida agalakcie). Prasnice produkují více mléka a selata lépe rostou. Efektu je však dosahováno rovněž přes kolostrum. Vitamín E se jeho prostřednictvím dostává do tkání selat a zvyšuje imunitní reakce organismu. Selata jsou odolnější proti onemocnění. Biologické účinky vitamínu E závisí ale na složení krmiva. Čím vyšší je v něm podíl vícenásobně mastných nenasycených kyselin, tím vyšší musí přídavek vitamínu E být.
Další oblast vlivu vitamínu E je ve výkrmu prasat, kde ovlivňuje různé parametry kvality masa po porážce. V zemích EU proběhl rozsáhlý pokus, ve kterém byl sledován vliv vitamínu E a dalších biologicky účinných látek na charakteristiky masa a na vliv na zdraví spotřebitele. Podle výsledků studie může vitamín E zlepšit nejen parametry masa, ale zároveň mít příznivý vliv na zdraví spotřebitelů. Vitamín E je totiž nejdůležitějším biologickým antioxidantem ve všech živých organismech. Oxidace v masných produktech je nežádoucí, oxidace tuků v mase zhoršuje jeho kvalitu. Produkty oxidace (žluknutí) jsou aldehydy a ketony, které způsobují pachuť a zápach. Oxidací lipidů dochází i k tvorbě lipidových peroxidů a produktů oxidace cholesterolu, které jsou pro spotřebitele toxické. Rovněž dochází k tvorbě myoglobinu, který způsobuje změnu barvy masa. Vitamín E je schopen zabránit nebo snížit všechny tyto procesy. Tím, že se ukládá v tuku, tak ho chrání před oxidací.
V Nizozemí proběhly pokusy, ve kterých byl sledován vliv vitamínu E na barvu masa. Prasatům byl před porážkou přidáván do krmné směsi vitamín E. Rozdíly v barvě masa byly zjištěny i po rozmrazení. Vitamín E ovlivňuje i ztráty okapem u skladovaného masa, které mohou jinak dosahovat až 20 % původní hmotnosti. Rovněž je udáván jeho vliv na smyslovou kvalitu masa.
Dr. Cafantaris se zabýval i otázkou přídavku vitamínu C. Vitamín C v organismu zlepšuje funkci varlat a kvalitu spermatu. Někdy dochází, zvláště v zemích s teplým klimatem, k tzv. „syndromu letní neplodnosti prasnic“, který je ve skutečnosti způsoben spíše nízkou plodností kanců a může být eliminován podáváním vitamínu C.
Obecně převládá názor, že monogastrická zvířata syntetizují v organismu dostatek vitamínu C a není ho třeba přidávat. V období zvýšeného působení stresu může ale dojít k jeho deficitu. Zdá se, že porod a odstav jsou právě takovými obdobími. Přidáváním stabilní formy vitamínu C se snižuje podíl mrtvě narozených selat, jeho vlivem byl snížen i výskyt slabých selat.
Hana Adamová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down