24.07.2001 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fytáza ve výživě prasat

Krmná směs pro prasata se skládá z podstatné části z obilí, olejnatých částí rostlin a z jejich dalších produktů. Největší část fosforu je v této krmné směsi obsažena ve formě fytinového fosforu, který je pro monogastry (prasata, drůbež) jen těžko stravitelný. Fosfor je stavebním kamenem kostí a zubů. Vazby fosforu mají mnohostranné funkce ve všech částech látkové výměny.

Předpokladem pro strávení a další použití fosforu obsaženého ve fytinových vazbách je jeho hydrolytické rozštěpení pomocí enzymu fytáza (viz obrázek Působení fytázy). Podle současných výzkumů nemohou prasata produkovat dostatečné množství fytázy k tomu, aby byl využit veškerý fytinový fosfor dodaný v krmné směsi. Fosfor vázaný ve fytinových vazbách, který prasata nemohou dostatečně využít, je prasaty vyloučen v kejdě a zhoršuje tak dodatečně životní prostředí.

Dodáním fytázy minerálním krmivem stoupá stravitelnost fosforu
Zásluhou dodání mikrobiálně vyrobené fytázy v minerálním krmivu stoupá stravitelnost fytinového fosforu. Z grafu, ve kterém je znázorněna stravitelnost fosoru v krmivu s a bez fytázy, je patrné, že dodáním fytázy do krmiva stoupá stravitelnost fosforu obsaženého v kukuřičném zrnu z 19 % na 56 %, u ostatních položek se zvyšuje stravitelnost fytinového fosforu až o 48 %. Zásluhou zvýšené využitelnosti fosforu z krmiva se dosahuje snížení jeho vylučování až o 30 % a tím se podstatně méně zatěžuje životní prostředí (snižují náklady na kejdové hospodářství).

Zlepšení stravitelnosti dalších látek zásluhou fytázy
Zásluhou mikrobiální fytázy nestoupá jenom stravitelnost fosforu, ale zlepšuje se i využití vápníku. Nasazením fytázy může být ušetřeno v celkové krmné dávce až 0,1 % fosforu a 0,08 % vápníku. Řada vědeckých studií prokazuje zásluhu fytázy při zlepšení využitelnosti aminokyselin a organicky vázaných mikroprvků.

Snížení vazebné kapacity kyselin krmiva zásluhou fytázy
Snížením podílu anorganického fosforu a vápníku v minerálním krmivu je ještě jednou snížena už tak velmi nízká vazebná kapacita kyselin v minerálních krmivech Sano pro prasata. Pro selata má snížení vazebné kapacity kyselin mimořádný význam právě pro snížení výskytu průjmových onemocnění. U prasnic se zásluhou snížené vazebné kapacity kyselin v krmivu dosahuje nižšího výskytu komplexu onemocnění MMA, zvyšuje se plodnost, zdraví prasnic a zprostředkovaně i zdraví a vývoj sajících selat.
Enzym nové generace, 6-fytáza (IUB 3.1.3.26) se stal u Sana pevným stavebním kamenem ve výživě prasat. Zlepšení stravitelnosti fosforu z rostlinných krmiv a tím i snížení vylučování fosforu v kejdě vede nejenom ke zlepšení životního prostředí, ale i ke snížení nákladů. Zlepšení stravitelnosti dalších látek z krmiva a snížení vazebné kapacity kyselin zajišťuje zlepšení zdravotního stavu a plodnosti zvířat.

Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down