21.06.2002 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Gasconne a salers v Uhříněvsi

V pořadí již druhé setkání členů Klubu francouzských rustikálních plemen se konalo poslední květnovou sobotu ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Chovatelé a příznivci plemen gasconne a salers tak měli po roce opět možnost vyměnit si své chovatelské zkušenosti, pohovořit o problémech, které je tíží, a v neposlední řadě shlédnout stádo gaskoňského skotu chované na farmě Královice patřící pod účelové hospodářství VÚŽV.

Dopolední část programu probíhala v areálu výzkumného ústavu. Úvodní slovo patřilo předsedovi Klubu francouzských rustikálních plemen Ing. Blumentritovi. S činností a posláním výzkumného ústavu seznámil přítomné Ing. Bouška, ředitel VÚŽV. Poté s krátkými referáty vystoupili pracovníci oddělení chovu skotu, kteří se na tomto chovatelském dni organizačně podíleli. O účelovém hospodářství VÚŽV, které kromě stáda masného skotu zahrnuje i chov dojených krav, výkrm skotu, výkrm prasat, chov jelenů, ovcí, koní a křepelek, hovořil Ing. Volek. Chovatelé byli dále seznámeni s výsledky a zkušenostmi s chovem gaskoňského skotu, který se na účelovém hospodářství chová od roku 1994, kdy sem bylo z Francie dovezeno 15 jalovic. V současné době stádo tvoří 27 krav, 13 jalovic, 15 telat (7 jaloviček a 8 býčků) a 1 plemenný býk. Z původního počtu importovaných zvířat zůstalo k dnešnímu dni ve stádě 6 krav. Společně s gaskoňskými kravami byly ještě do nedávné doby chovány krávy českého strakatého a černostrakatého skotu, které sloužily jako příjemkyně embryí, popř. byly zařazeny do programu převodného křížení.
Pro chovatele jistě zajímavým bylo vystoupení Ing. Bartoně zaměřené na problematiku klasifikace jatečných těl skotu systémem SEUROP. Ing. Bartoň je jedním z pracovníků pověřených školením klasifikátorů jatečných těl skotu v České republice. ZA ČSCHMS se tohoto setkání zúčastnil Ing. Herrmann, inspektor pro severní a střední Čechy, který přítomné informoval o termínech druhého turnusu základních výběrů plemenných býků a svodů, o výsledcích již proběhlého prvního turnusu, o příčinách vyřazení býků před a při základních výběrech apod.
V neformální diskusi vystoupili samotní chovatelé s dotazy na zástupce ČSCHMS a náměty pro další chovatelskou činnost. Především by uvítali zveřejnění hodnocení jednotlivých OPB dle plemen. Dále navrhují pro příští rok vypracovat určitou strategii pro umístění gaskoňských býků do OPB, tj. domluvit se na jedné společné odchovně, a dále zjistit požadavky jednotlivých chovatelů týkající se dovozu inseminačních dávek. Tyto a další aktuální otázky budou ještě v rámci Klubu chovatelů francouzských rustikálních plemen v dohledné době projednány.
Po skončení teoretické části následovala prohlídka farmy Královice se stádem gaskoňského skotu. Chovatelé měli možnost vidět kromě zimoviště i objekt, kam se na podzim odstavují telata a následně pobývají jalovičky, než jsou vpuštěny po skončení připouštěcího období zpět do stáda. Dále si prohlédli pastevní areál a konečně viděli to nejdůležitější - spokojeně se pasoucí krávy s telaty a býka působícího v přirozené plemenitbě. Celým areálem provázeli a na dotazy farmářů odpovídali ti nejpovolanější - zootechnici Ing. Němeček a Ing. Firla. Kromě stáda masného skotu byla na programu i prohlídka farmy Netluky, kde jsou chovány krávy holštýnského a českého strakatého skotu a kromě dalšího provozován i výkrm býků.
Setkání chovatelů a fandů plemen gasconne a salers, tentokrát v Uhříněvsi, se tak pomalu blížilo ke svému konci. K úspěchu tohoto dne nemalou měrou jistě přispělo i slunečné počasí. Po pozdním obědu v jedné z uhříněveských restaurací čekal chovatele už jenom návrat domů. Návrat za svým stádem a svými povinnostmi.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down