20.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Grűne Woche 2001

Tradičně největší německá zemědělská výstava slavila letos již tři čtvrtstoletí svého konání. I když se v Berlíně sešla celá řada celebrit evropského zemědělství, včetně komisaře EU Franze Fischlera, o skutečných oslavách lze letos hovořit jen s velkou nadsázkou. Němečtí farmáři poukazují na zhoršování situace - zaměstnanost v zemědělském sektoru klesá, zatímco jejich průměrný věk roste a je v zemědělství vyšší než v ostatních odvětvích německého hospodářství.

Zklidnění delší dobu gradujících problémů v zemědělství nepřineslo ani to, že spolkový kancléř Gerhard SchrÖder propustil ze svého kabinetu šéfa zemědělského resortu. Pochybný výsledek měla i gesta politiků, kteří před kamerami demonstrovali svou důvěru ve vystavené produkty. Veřejnost si jejich gesty připomněla obdobný pokus ovlivnit veřejné mínění v Anglii, kde ministr nechal své děti konzumovat hamburgery a do televizních kamer tvrdil, že konzumentům anglického hovězího nic nehrozí. Tvrzení se ukázalo být klamným a tak se nelze divit, že veřejnost dnes na podobné proklamace politiků reaguje podezřívavě. Němci jsou na ohrožení svého zdraví zvlášť citliví a v době zeleného týdne, jak bývá výstava také nazývána, obavy z přenosu „šílenosti“ z krav gradovaly. Švýcaři a Francouzi to podcenili a „troufli si“ nabízet ve svých expozicích hovězí. Jejich stánky zely prázdnotou a image jim nezlepšil ani pokus nabízet plátky uzrálé hovězí šunky k ochutnání zdarma. Návštěvníkům připadalo nezdvořilé nabízený tovar veřejně odmítnout, pohled na koberce v přilehlých prostorách byl ale dostatečně výmluvný v tom, že zbavit se plátků šunky upuštěním na zem návštěvníkům nezdvořilé nepřipadalo.
Pokud uvěříme zprávám berlínského tisku, tak v době konání výstavy, která měla podpořit důvěru v zemědělské produkty, klesla v hlavním městě Německa spotřeba živočišných produktů a u hovězího to bylo o celých 90 %.
Předseda svazu německých chovatelů Gerd Sonnleitner ve svém vyjádření situaci vyhodnotil jako krizovou a to nejen pro chovatele. Podle něj je nyní pouze v Bavorsku ohroženo také 190 000 pracovních příležitostí ve zpracovatelském průmyslu,…

Ekologie a zase ekologie
Co se letos nehonosilo v názvu slovem ekologické nebo alespoň organické, bylo stranou zájmu. Zatímco spotřebitelé od ekologických produktů očekávají ochranu svého zdraví, vládní představitelé jako například nová ministryně Renate Künastová, zase doufají, že zaměření na ekologické produkty povede ke snížení nadprodukce, které se Německo zbavuje jen za cenu rostoucích vývozních dotací. Berlín se svými 4,5 milióny konzumentů je „barometrem chování spotřebitelů“. Je ale také místem, kde vyhlašují své programy politici a podle toho, co letos v Berlíně zaznělo, lze očekávat, že německá vláda bude mnohem více podporovat farmáře, kteří pracují tradičními ekologickými postupy. Podle ministryně zemědělství by potraviny v obchodech měly do deseti let pocházet z dvaceti procent od malých ekologických farem. Snahou bude změnit pravidla v Evropské unii, a to tak, aby jednotlivé státy rozdělovaly více peněz samy a nikoli přes společný rozpočet Unie. Němečtí farmáři ročně dostávají dotace ve výši 27 miliard marek, stávající mechanizmus vyplácení podpor byl ale podroben velké kritice, zjistilo se totiž, že celých 80 % vyplacených prostředků získalo jen 20 % farem. Sílí snahy o změny v dotační politice a není vyloučeno, že by v Německu mohlo dojít k návratu plošného vyplácení části dotačních podpor.
Vstupem ministryně Renate Künastové do vlády se poprvé v historii Německa dostává do vládní funkce zástupce „zelených“. Lze očekávat, že u zemědělství bude nyní mnohem více zvýrazňována jeho mimoprodukční funkce, tedy funkce v údržbě krajiny. Podporováno bude zatravňování porostů a jejich extenzívní využívání.
Ekologie a extenzívní hospodaření dává nové možnosti i plemenům, která byla na okraji zájmu chovatelů. Jedním z nich je německé plemeno gelbvieh. Toto plemeno má v Bavorsku již 9000 kusů, aktivní populace čítá 8000 krav a počet rychle roste. Mléčnost se udává 5458 kg mléka za normovanou laktaci s 3,52 % bílkovin a 4,14 % tuku. Býci mají kohoutkovou výšku 150 až 158 cm a hmotnost 1150 až 1300 kg. Krávy mají kohoutkovou výšku 138 až 142 cm a hmotnost 700 až 800 kg. Vystavený býček Moritz byl na prodej za 4000 DM. Cena inseminační dávky se pohybuje kolem 9 DM.

Největší zájem budily organické produkty
Přestože lákadlem letošní výstavy měly být chladnokrevní koně, jednou z největších návštěvností se chlubila hala 1.2 nabízející organické produkty. Představu, jaký zájem je o tyto produkty, lze získat výčtem strohých statistických údajů. Za jeden rok narostl počet supemarketů nabízejících organické produkty v Německu o celou třetinu a objem jejich obchodů se zdvojnásobil. Hitem berlínské výstavy se stala bavorská „biopiva“, jejichž základní surovinou je, jak jinak než „bioječmen“. Produkty označené termínem organic musí být podle Evropských zákonů certifikovány a toto označení mohou nést pouze produkty vyráběné podle kontrolovaných pravidel. V celém Německu je dnes jedenáct organizací vyznávajících organické hospodaření. Každá z nich se řídí specifickými pravidly, jejich pojítkem je Association for Organic Cultivation (ALGÖL). Členové asociace dodržují přísnější pravidla, než určují pro organické produkty stávající evropské standardy. Jejich produkty jsou označovány logem (ÖPZ). Značení bylo v Německu zavedeno v roce 1999 a již v prvním roce po jeho zavedení zaznamenal trh s takto označenými organickými produkty doslova raketový start. A ač si myslíme o obsahu pojmu „organický“ cokoli, jisté je, že i naši zemědělci, budou-li chtít na evropském trhu přesyceném běžnými potravinami uspět, se budou muset chovat podle hesla: náš zákazník, náš pán! Josef Pazdera

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down