21.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

HJS syndrom u skotu

HJS – hemoragický jejunální syndrom je komplex onemocnění vyplývající z gastrointestinálních poruch u mléčného skotu. Za hlavního původce se považuje Clostridium perfingens typu A, které lze izolovat ze siláží s vysokou hodnotou pH, vysokou vlhkostí, obsahem kyseliny máselné a zvýšenou hladinou čpavkového dusíku a bývá přítomné i v kukuřičných vločkách, sójovém šrotu a dalších krmivech. Nosičem klostridií jsou plodiny obsahující části půdy, v níž se mikroorganismy množí. Podle některých veterinářů je syndrom HJS známý také jako hemoragický střevní syndrom, hemoragická enteritis nebo klostridiální enterotoxemie, ale jiní odborníci se na základě rozsáhlého průzkumu domnívají, že HJS je nově se ukazující syndrom. Morbidita dosahuje v napadených chovech dospělých krav 1 až 2 % a mortalita napadených zvířat je 85 až 100 %.

Za rizikové faktory pro vznik HJS se považuje bachorová acidóza a mykotoxiny. Jako prevence se doporučuje:
- dohled nad mícháním krmné dávky (správný podíl objemných a koncentrovaných krmiv),
- zaznamenání každé větší změny v krmení dojnic v průběhu posledních dvou let,
- monitorování příjmu sušiny,
- zjištění, zda se v mlékařícím podniku s výskytem HJS vyskytují další zdravotní problémy (chodidlový vřed), které signalizují bachorovou acidózu,
- zjišťování podílu tuk : bílkovina; stádo s vyšším podílem než 10 % může trpět subakutní acidózou,
- monitorování hladiny vápníku v krvi při porodu,
- minimalizace znečištění sklízených plodin půdou,
- analýza silážované píce.
Feedstuffs, 73, 2001, č. 51

Kontaminace jatečných těl skotu
Při řešení problému s kontaminací jatečných těl skotu patogenními baktériemi vycházejí odborníci ze skutečnosti, že u býků vykrmovaných krmnými dávkami s vysokým podílem obilovin může být tlusté střevo naplněno nestráveným škrobem a vytvářet příznivé podmínky pro růst patogenních baktérií, a zjišťují, že změnou krmných dávek býků před porážkou je možné podstatně redukovat počet různých baktérií včetně E. coli.
Podle výzkumu provedeného na univerzitě v Nebrasce vedla záměna mačkané kukuřice (81,55 %) v dávkách vykrmovaných býků kukuřicí o vysoké vlhkosti, vlhkým kukuřičným glutenovým krmivem nebo vojtěškovým senem po dobu pěti dnů ke snížení populace E. coli v jejich výkalech o 99 %. Výzkumníci uvádějí, že kukuřice o vysoké vlhkosti, kukuřičné glutenové krmivo a kukuřičné otruby by mohly snižovat množství nestráveného škrobu v tlustém střevu vykrmovaných býků a snižovat kontaminaci E. coli, podobně jako seno.
Feedstuffs, 73, 2001, č. 52

Bezpečnost zásob krve
FDA vyvolala dvoudenní setkání dvou poradenských výborů ohledně bezpečnosti zásob krve z hlediska kontaminace CJD (Creutzfeldt-Jakob disease). Setkání výboru pro TSE a výboru pro krevní produkty se realizovalo 16. až 17. 1. 2002 v Bethesda, blízko Washington D.C. Předmětem současné politiky FDA v zájmu ochrany před působením CJD jsou krevní testy osob, které žily v zemích, kde se výskyt CJD vztahuje k BSE.
Feedstuffs, 74, 2002, č. 1

Přímo zkrmované mikrobiální přípravky
Příznivý účinek přímo zkrmovaných mikrobiálních přípravků skotu ve výkrmu spočívá ve vyšším příjmu dávek s vysokým podílem obilovin, ve zvýšeném přírůstku hmotnosti a zlepšené konverzi krmiva. Odborníci z univerzity v Iowě uvádějí poznatky s aplikací komerčního přípravku pro výkrm skotu ve feedlotech. Přípravek obsahuje živé mikroby Lactobacillus acidophilus a Propionbacterium freudeneichii. Lactobacillus se běžně vyskytuje v tenkém střevu a může působit při stabilizaci trávicích pochodů a P. freudeneichii podporuje v bachoru přeměnu kyseliny mléčné na kyselinu propionovou. Výsledky studie provedené na univerzitě v Iowě, která se zabývala vlivem preparátu s živými mikroorganismy při aplikaci do dávek s vysokým podílem kukuřičného glutenového krmiva na užitkovost vykrmovaného skotu naznačují, že v těchto dávkách je účinek přípravku menší než při užití v dávkách s vysokým podílem obilovin.
Feedstuffs, 73, 2001, č. 35

Podle zahraničních materiálů zpracovala Ing. Pavla Schneiderová, ÚZPI, Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down