Hlavní faktory ovlivňující ekonomické výsledky výroby mléka

Chov dojených krav je z hlediska investičních a provozních nákladů, organizace a spotřeby práce, ochrany životního prostředí a zvířat a kvality a kvalifikace pracovníků nejnáročnějším odvětvím živočišné výroby. Z hlediska významu pro zemědělské podniky a celou společnost patří ve většině států EU i v ČR mezi hlavní agrární odvětví. Např. podle ČSÚ dosáhly v ČR v letech 2012 a 2013 tržby za mléko 20,5 a 22,4 mld. Kč, což je 46 a 48 % živočišné produkce.

Hlavním cílem chovu dojených krav na úrovni podniku je v souladu § 2 Obchodního zákoníku dosahování zisku, celospolečenské cíle zahrnují především výrobu kvalitních potravin, plnění neprodukčních funkcí a vytváření pracovních míst v zemědělství a v navazujících resortech. O sjednocení cílů podnikových s celospolečenskými usilují více nebo méně úspěšně společná unijní a národní zemědělské politiky.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZERO0714.

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha

 

Celý článek najdete v Našem chovu 2/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *