17.06.2017 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení kukuřičného zrna pro skot

Moderní technologie hodnocení kukuřičného zrna z univerzity Wisconsin. Tento článek přiblíží čtenářům novou technologii laboratorního stanovení kvality a stravitelnosti kukuřičného zrna pomocí programu Feed Grain druhé verze.

Tento  příspěvek je poslední ze série tří článků popisujících  pokročilé technologie hodnocení suchého a vlhkého kukuřičného zrna a kukuřice pří sklizni na siláž. Technologie Feed Grain verze 2 je rozšířena o velmi užitečné stanovení stravitelnosti škrobu  bachoru a celém trávicím traktu. Feed grain v2 představuje komfortní  program s relevantními výstupy, který  zpřesňuje práci odborníka s dynamickým výživářským modelem.

Vliv zpracování kukuřičného zrna na jeho stravitelnost byl předmětem mnoha studií již od osmdesátých let minulého století.  Poslední výzkum univerzity ve Wisconsinu ve spolupráci s dalšími pracovišti vedl ke vzniku programu, který je dnes rutinně využíván laboratořemi a výživáři. Práce s programem je velice snadná. Výhodou tohoto programu je, že nevyžaduje stanovení stravitelnosti a produkci plynu in vitro.  Zde jsou potřebné jen běžné laboratorní rozbory. Obsah sušiny a prolaminu se určuje metodou mokré chemie, ostatní parametry  je možné analyzovat levnou metodou NIR. Velikost částic se stanovuje na soustavě sít. Vstupní data jsou pak zpracována na matematických modelech v excelové tabulce. Tyto modely byly vypočtené na základě mnoha studií in vitro. Program je určený pro hodnocení výživy dojnic. Není vhodný pro rostoucí a masný skot.

Program je vybavený  mezními a průměrnými hodnotami vstupů a výstupů, viz tabulka 1 a 2.

Hodnocení suchého kukuřičného zrna

U suchého zrna je hodnocená míra nadrcení, a obsah živin. Míra nadrcení rozhoduje o stravitelnosti škrobu v bachoru a celém trávicím traktu. Pokud je například průměrná velikost částic 1200 mikronů, je bachorová stravitelnost 14 % za hodinu, při velikosti 400 mikronů se zvyšuje na 22 %.

Hodnocení vlhkého kukuřičného zrna

Oproti suchému zrnu, ve vlhkém proběhla fermentace. Pro stanovení  míry fermentace  používáme  nový indikátor, koncentraci amoniaku. Podle jeho obsahu pak rozlišujeme zrno nefermentované a fermentované. Suché zrno, nebo zrno čerstvě sklizené kukuřice na siláž  o vlhkosti vyšší než 15% neobsahuje žádný amoniak. V takovém případě je možné říci, že zrno nebylo vůbec zfermentováno. Zavedení této analýzy nás zbavuje nejistoty, zda je siláž dostatečně zfermentovaná, zda je škrob již stravitelný. Obsah amoniaku nám tedy umožňuje přesně definovat intenzitu a trvání fermentace  během silážního procesu. S obsahem amoniaku těsně souvisí stravitelnost škrobu. Zfermentovaná bílkovinné klec která obklopovala jednotlivá zrnka škrobu je narušená. Obsah amoniaku je pak úměrný této  fermentaci. Uvolněná škrobová zrna jsou pak snadno trávená v bachoru. Celý tento vztah je zabudovaný do excelového kalkulátoru Feed Grain V2. Stanovení obsahu amoniaku je poměrně snadná laboratorní metoda.

ze zahraničních pramenů zpracovala

Ing. Jana Houserová,

Mikrop Čebín

Kompletní článek najdete v NCH 6/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down