26.02.2016 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnotenie tvaru vemena oviec

Šľachtenie dojných oviec je na Slovensku zamerané v posledných 20 rokoch najmä na zvyšovanie produkcie mlieka. Stále väčšia pozornosť sa však venuje tzv. funkčným vlastnostiam, ktoré nepriamo, ale významne ovplyvňujú ekonomiku chovu. Článok predstavuje tzv. lineárny systém hodnotenia vemena oviec.

Medzi funkčné vlastnosti zaraďujeme aj znaky a vlastnosti súvisiace s vemenom bahníc, ale tiež s ejekciou mlieka a dojiteľnosťou (Margetín, 2008). Mlieková úžitkovosť oviec je úzko spätá s morfologickými vlastnosťami vemena, ktoré sa stávajú ďalším významným selekčným kritériom. Z tohto dôvodu bol vypracovaný tzv. lineárny systém hodnotenia vemena oviec, ktorý sa využíva v selekčných programoch pre rozličné plemená dojných oviec.

Hodnotenie ukazovateľov morfológie vemena

Pri jednotlivých bahniciach sme pri každom kontrolnom meraní mlieka posudzovali subjektívne pomocou  9bodovej lineárnej škály (1–9) vybrané ukazovatele morfológie vemena (spolu 7 ukazovateľov). Pri lineárnom hodnotení vemena sme vychádzali z prác De la Fuente et al. (1996), Marie et al. (1999) a Marie-Etancelin et al. (2003).

 

Pri lineárnom hodnotení vemena sme sledovali nasledovné ukazovatele:

  1. Hĺbka vemena (HV) vo vzťahu k pätovému kĺbu podľa predlohy – (9 - hlboké vemeno, 1 - veľmi plytké).
  2. Hĺbka cisterny (HC) podľa predlohy (1–najmenšia miera, 9 - najväčšia miera).
  3. Postavenie ceckov (PC) podľa predlohy (1 – vertikálne postavenie, 5–45- stupňový uhol, 9 – horizontálne postavenie – 90 stupňov, rovnobežne s podlahou).
  4. Veľkosť ceckov (VC; 1–veľmi krátke, 5– stred v rámci skupiny, 9 – veľmi dlhé cecky).
  5. Rozpoltenie vemena brázdou (RV) – (1– bez náznaku rozpoltenia, 9 – výrazne rozpoltené vemeno).
  6. Upevnenie vemena (UV) – (9 - výborne upevnené vemeno, 1 - veľmi slabo upevnené vemeno).
  7. Celkový tvar vemena (CTV): Pomocou tejto miery sme sa snažili stupnicou 1 až 9 komplexne zhodnotiť vemeno s prihliadnutím na vyššie uvedené lineárne ukazovatele, vo vzťahu k strojovému dojeniu  (9 – vemeno približujúce sa optimu vemena z hľadiska jeho veľkosti, tvaru, postavenia a veľkosti ceckov; 1 – nevyhovujúce vemeno).*

Více najdete v Našem chovu 2/2016

Ing. Pavol Makovický, PhD.1

doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.2,3

1 Univerzita J. Selyeho, Komárno

2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

3Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Foto Milan Margetín

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down