15.12.2008 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Holštýnské svazy se sešly v Irsku

Irská holštýnská asociace se letos stala hostitelskou organizací při konání 12. členského shromáždění Světové holštýnské federace (WHFF). Jednání této celosvětové organizace, zastupující chovatele ze třiatřiceti členských zemí, se pravidelně koná ve čtyřletém cyklu.

Letošní shromáždění bylo zlomové v tom smyslu, že představenstvo WHFF zařadilo do programu návrh změny stanov, zakotvující mimo jiné nové rozložení sil v jeho vedení, jež spravedlivěji reflektuje současný rozsah holštýnských populací ve světě (tabulka 1).
Připravený návrh byl demokratickou většinou přijat a Evropa získala ve WHFF postavení přibližující se jejímu podílu 67 % krav zapsaných do plemenné knihy v rámci celého světa. V nově zvoleném představenstvu Evropu zastupují: E. Feddersen (SRN), G. Burchiellaro (Itálie), J. Buiting (Nizozemsko), S. Garreau (Francie) a K. Christensen (Dánsko), ostatní regiony světa jsou reprezentovány představiteli z USA, Kanady, Austrálie, Japonska a Argentiny. Prezidentem WHFF byl zvolen Egberd Feddersen (SRN) a víceprezidentem Matthiew Shaffer z Austrálie. Novým sekretářem WHFF byl jmenován David Hewitt (Velká Británie).

Holštýnská konference

Součástí vrcholného jednání WHFF byla Světová holštýnská konference. Na její úvod vystoupil prof. Michael Dowling, ředitel strategického plánování AIN Bank a dřívější generální sekretář Ministerstva zemědělství Irské republiky, který uvedl některé základní údaje o vývoji irského zemědělství od roku 1995 (tabulka 2).
Původní irskou populaci skotu tvořilo plemeno shorthorn. První inseminační dávky holštýnských býků společně s holštýnskými jalovicemi z Kanady byly importovány v roce 1974. Od té doby nastal masivní nárůst rozsahu tohoto plemene a v současné době představuje holštýnský skot v Irsku 95 % dojené populace. Irští farmáři dokáží chovat holštýnský skot se ziskem jak na intenzivních farmách, tak v podmínkách extenzivního chovu na pastvinách.
Prof. Dowling dále prezentoval předpokládané vývojové trendy irského zemědělství:
• v souvislosti s přípravou rušení mléčných kvót zvýšení mléčné produkce o10 % do roku 2015 a po odstranění kvót nárůst produkce mléka o 20 % do roku 2020;
• snížení počtu mléčných farem zhruba o třetinu do roku 2015;
• počet dojených krav zůstane stabilní, popřípadě se mírně zvýší;
• velikost mléčných farem trvale poroste;
• počet masných krav a ovcí bude kontinuálně klesat;
• výrazně se zvýší plochy s intenzivní rostlinou produkcí.

Další témata

Ostatní přednášející z celého světa se převážně věnovali následujícím tématům:
 Internet jako optimální prostředek při sběru a vyhodnocování chovatelsky potřebných dat a jeho následné využití v managementu jednotlivých stád.
 Genomická selekce a její dopady do realizace šlechtitelských programů.
 Reprodukce - sexace semene, vývojové trendy a možnosti zlepšení reprodukčních ukazatelů.
Pro chovatele holštýnského skotu byly určitě velmi povzbudivé informace týkající se dynamického vývoje genomické selekce, jejíž implementace do šlechtitelských programů jim brzy přinese vyšší spolehlivost u testovaných býků a následně i vyšší genetický zisk a to zvláště u nízko dědivých vlastností, jako jsou dlouhověkost, reprodukce či ukazatele zdraví. Optimisticky vyzněla i prezentace Dr.Toma Lawlora z USA, který konstatoval, že negativní genetický trend v zabřezávání plemenic se podařilo ve Spojených státech zastavit a od roku 2002 se již tento ukazatel vyvíjí pozitivním směrem.
Závěry konference potvrdily, že chovatelé holštýnského skotu, trvale investující do provozních technologií, managamentu i genetiky mají při kontinuálním nárůstu mléčné produkce i velikosti svých stád reálný předpoklad být v tomto podnikání úspěšní, přestože současné cenové relace celému chovu skotu vůbec nepřejí.

Ing. Aleš Bychl
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down