15.03.2023 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Homofermentácia a heterofermentácia kukuričnej siláže v praxi

Jednoduché pravidlá, jednoduché riešenia, postupy a skratky všetkého druhu sú v dnešnej veľmi ý dobe atraktívne, a tiež aj nápomocné. V snahe byť čo najefektívnejší a súčasne nebyť preťažený, vytvárame si aj vlastné schémy a postupy tak, aby sme riadené procesy zjednodušili, sprehľadnili a zefektívnili. Voči tomu niet čo namietať, avšak nikdy by sme nemali zabudnúť na spätnú väzbu a kontrolu, ktoré objektivizujú naše postupy. V najširšom slova zmysle práve toto platí aj o procese silážovania. Ten je veľmi často vnímaný mechanistický tzn. fungujúci v čase a priestore v logike zákonov mechaniky. Pre zjednodušenie a sprehľadnenie priebehu procesov je to veľmi dobrá metóda, avšak s podmienkou, že nielenže nezabuneme, ale že aj v plnej miere budeme akceptovať biologickú podstatu a biologické princípy týchto procesov.

Silážna fermentácia predstavuje optimálny priestor pre ilustráciu toho, ako v snahe zjednodušiť a sprehľadniť riadenie procesov veľmi ľahko zabudneme, samozrejme neúmyselne, na biologické pozadie a súvislosti. Dva praktické príklady: „Kukuricu silážujeme so sušinou 38% a viac, pretože takto to bolo povedané tam a tam, a predsa takto to robia títo aj tamtí. Nepoužívame Lactobacillus buchneri, lebo to by nám spôsobilo veľké straty.“ Publikácia Silážovanie – praktická príručka silážovania pre každého vznikla práve preto, aby čo najprehľadnejšie, ale súčasne aj čo najkomplexnejšie osvetlila biologické súvislosti a vzťahy pre praktikov, a aby im pomohla zorientovať sa v spleti rôznych „názorov, prístupov a skúseností“.

V tomto príspevku sa zameriame na ten druhý zmienený príklad súvisiaci s L.buchneri. Ukážeme si vzťahy medzi homo- (ďalej: HO) a hetero- (ďalej: HE) fermentatívnymi baktériami mliečneho kvasenia (ďalej: BMK) nielen z úrovne najnovšieho vedeckého poznania, ale aj z úrovne praktického použitia, aby nám toto poznanie mohlo aj prakticky poslúžiť a zefektívniť našu prácu a námahy.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS) 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Literatúra u autora

MVDr. Tomáš Mitrík, PhD.

FEED LAB, s. r. o.

Spišská Nová Ves

Kontakt na autora: mitrik@feedlab.sk

Celý článek najdete v Našem chovu 3/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down