12.01.2017 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hypokalcemie u masných stád skotu

Mléčná horečka nebo chceme-li hypokalcemie, má mnohem častější výskyt u stád mléčného skotu. U masného skotu, ovcí či koz výskyt akutní formy nebývá až tak častý. Jedná se o nehorečnaté onemocnění charakterizované hypokalcémií, ulehnutím s postupnou ztrátou citlivosti a vědomí, snížením povrchové i tělesné teploty. Vyskytuje se v den porodu nebo v prvních dvou až třech dnech po porodu u starších krav. Mnohem častěji se vyskytuje subklinická forma. Příčiny a následky jsou však totožné. Nicméně se jedná o zdravotní komplikaci, která může být vstupní branou pro další onemocnění.

Hypokalcemie u mléčného či masného skotu musí být velmi rychle léčena, má-li být úspěšná. Brzká detekce a následné léčení redukuje pravděpodobnost výskytu všech zmíněných sekundárních komplikací. Jak již bylo zmíněno, výskyt hypokalcemie není u masných stád skotu tak častý, jako u těch mléčných. Důvod je zřejmý. Krávy masných plemen nemají tak velkou mléčnou užitkovost, jako plemenice mléčného skotu. Dojnice s užitkovostí 40 l mléka denně z těla vyloučí 30 až 40 g vápníku.

Proč by nás tedy měl výskyt hypokalcemie u masných stád zajímat a co její výskyt vůbec v chovech způsobuje? Z hlediska chovu masných plemen skotu se jedná především o zvýšení výskytu mastitid, metritid, zvýšení počtu zadržených lůžek a snížení imunitní odpovědi organismu. Také dochází ke snížené kontraktilitě svalových vláken, snižuje se motorika dělohy, bachoru a střev. V důsledku snížené kontraktility svaloviny dělohy je zpomalena její involuce a je tak možný vznik endometritidy. Také může docházet k ochabnutí  svaloviny strukového svěrače a tím ke zvýšení náchylnosti plemenice vzniku mastitid. V důsledku snížené motoriky zažívacího aparátu dochází k hubnutí a vzniku subklinické acidózy a ketózy. Vysoký objem ketolátek v krvi má negativní vliv na oocyty a embryo a tím značně ovlivňuje reprodukci. Zároveň má také negativní vliv na již zmíněnou imunitní odpověď plemenice. Od metritid po zadržené lůžko, či snížení imunitní odpovědi organismu nám v chovu masných plemen skotu ovlivňují to hlavní a tím je reprodukce. Jak již bylo mnohými odborníky mnohokráte řečeno. Pro správnou ekonomickou bilanci v chovu masných plemen je důležité, aby nám kráva dala každý rok tele. Zhoršení reprodukčních ukazatelů je stálým předmětem výzkumů a debat.  Hypokalcemie je však jedna z příčin, které tuto bilanci negativně ovlivňuje. Krávy masných plemen ve valné většině případů nevykazují žádné zjevné příznaky takovýchto stavů a v některých případech jsou přehlíženy. My se setkáváme pouze s následnými problémy. Obecně se má za to, že na jednu ulehlou krávu s klinickou formou hypokalcemie připadá zhruba šest s subklinickou formou. Prevence výskytu hypokalcemií není založena pouze na vybalancované krmné dávce, důležitý je také welfare porodních kotců a hygiena porodu.

Ing. Jakub Zatloukal

Celý článek najdete v NCH 1/2017

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down