10.07.2001 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

I Polsko se přibližuje Evropské unii

Globalizace, zvětšování farem, slučování a růst, tyto trendy ve velikosti chovů hospodářských zvířat lze pozorovat ve všech evropských státech. Výjimkou není ani Polsko, které je v očích našinců zemí, kde průměrný stav dojnic v zemědělském podniku činí 2. Průměrná čísla ale klamou, i zde jsou schopní a velcí chovatelé. Dnes vám přinášíme rozhovor s Franciszkem Ratajczykem, ředitelem společnosti Hodowla roślin spólka z o.o. Szelejewo ve středním Polsku. Tento podnik je na polské poměry netradiční. Kromě vynikající užikovosti mají např. i vlastní laboratoř na rozbor krmiv.

Pane řediteli, můžete nám v krátkosti představit váš podnik?
Historii zemědělského hospodaření na szelejewském panství máme zdokumentovánu od 14.století a bez ohledu na vlastnické vztahy byla úroveň vždy špičková. Největšího rozkvětu se hospodářství dočkalo mezi světovými válkami, kdy byl podnik vlastněn významným polským bankéřem (ten byl německými okupanty v r.1939 popraven). Po r.1945 vznikl státní podnik se zaměřením především na osiva. Poslední integrace proběhla v r.1975 spojením 3 sousedících hospodářství v dnešní celek.
Hospodaříme na 1335 ha a jsme zemědělský podnik se zaměřením na rostlinnou výrobu, hlavním nosným programem je osivářství, výrobní cyklus doplňujeme poměrně rozsáhlou živočišnou výrobou a službami pro živočišnou výrobu. Chov skotu má v našem podniku tradici již před II. světovou válkou a v padesátých letech zde naši předchůdci chovali skot s užitkovostí 3500 litů mléka. Dnes docilujeme užitkovosti 7360 litrů mléka při stavu dojnic kolem 400.

Co vás vedlo ke změnám v chovu a k investicím do tohoto odvětví?
Chtěli jsme zlepšit podmínky chovu skotu a užitkovost pro zlepšení konkurenceschopnosti na trhu i s výhledem vstupu do EU. Cena mléka byla dříve 1,1 zlotého, nyní poklesla na 90 grošů (asi 8 Kč), a nikdo neočekává, že by měla stoupnou na původní úroveň, takže i ekonomické aspekty zde hrají roli. Zkrátka potřebovali jsme snížit výrobní náklady.

Z mnoha nabídek na rekonstrukci stájí jste nakonec vybrali českou firmu. Proč právě Farmtec?
Zvítězila komplexnost studie zpracovaná touto firmou. Návrh řešil přestavbu stájí, technologii ustájení, dojení, odkliz podestýlky, hnojiště, jímku na kejdu, ale i např. potřebu míchacího prostoru v krmném voze, a řadu dalších věcí. Řešení splňovalo všechny naše požadavky především co se týče ventilace ve stájích.

Jak jste se o české firmě dozvěděli?
Kontakty s českými firmami jsme měli již dřív. Na podzim jsme se přijeli podívat na národní výstavu hospodářských zvířat do Prahy Letňan. Tehdy jsme hledali a vytypovávali vhodné dodavatele. Výstava i zvířata se nám moc líbila a odjížděli jsme spokojeni a téměř rozhodnuti. Českých dodavatelů se zde uplatnilo více, neboť i krmný vůz a jímky na odpadní vody nám dodaly české firmy.

Jaké přinesla rekonstrukce výhody?
Dříve byl skot chován ve čtyřech střediscích. Rekonstrukce začala 15. listopadu 2000 a 7. března byl hotov první z objektů a dojírna. Do 15. března byla zprovozněna i druhá stáj. Díky rekonstrukci máme dojnice koncentrovány na jednom středisku což přináší obrovské výhody. Rukávy s objemnými krmivy máme pouze v okolí této farmy, mohli jsme postavit výkonnou dojírnu 2 x 12 pro jednoho člověka v jámě. Volné boxové stlané stáje jsou méně náročné než dříve používané - vazné. K opraveným objektům jsme oboustranně přistavěli venkovní krmiště. Nová dojírna výrazně zvýšila kvalitu mléka, což se odrazilo na příplatcích z mlékárny. Nová stáj zlepšila welfare zvířat, užitkovost i ekonomiku.

Takže to podle Vás byla efektivní investice?
Rozhodně, máme spočítáno, že vložené prostředky se nám do 4 let vrátí, tím spíš,že před zahájením rekonstrukce jsme počítali s mírným poklesem užitkovosti v důsledku změny podmínek pro dojnice. Ale výsledky prvních měsíců provozu dokazují,že jsme naopak nastartovali další růst produkce a v letošním roce překročíme hranici užitkovosti 8 tis.litrů na krávu.

Je podnik v Szelejewu na polské poměry velký, kolik je v Polsku podobných provozů?
Ne, rozhodně nepatříme mezi největší chovatele v Polsku, znám mnoho a mnoho větších, svým rozsahem bych nás zařadil ke středně velkým chovům, ovšem koncentrací výroby na jediné místo se rozhodně řadíme mezi polskou špičku.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down