21.05.2002 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Infekční katarální horečka přežvýkavců v Izraeli

Blue tongue (BT) – infekční katarální horečka se vyskytuje u divoce žijících i domácích zvířat. Viry tohoto onemocnění přenášejí komáři rodu Culicoides, výskyt a množství těchto nosičů ovlivňuje sezónní i prostorové rozšíření onemocnění.

Mnohé výzkumné práce v různých oblastech potvrdily vztah mezi klimatickými faktory a vypuknutím a rozšířením nemoci. V Izraeli provedli rozsáhlou studii týkající se vztahu mezi klimatickými ukazateli a rozšířením nemoci. Důvodem bylo nalezení bezpečných zón (bez výskytu nebo s malým rizikem výskytu onemocnění), vhodných pro export zvířat a zárodečné plazmy.
Israel Journal of Veterinary Medicine, 56, 2001, č. 3

Ječmen v krmných dávkách dojnic
Studie o zkrmování ječmene dojnicím přinesly rozdílné výsledky. Některé z hlediska produkce mléka a příjmu sušiny upřednostňují kukuřici a jiné nezjišťují rozdíl mezi dávkami s obsahem kukuřice nebo ječmene, obzvlášť při aplikaci uprostřed laktace. Jako výhodu při zkrmování ječmene uvádějí potenciálně vyšší produkci mikrobiální bílkoviny bez sníženého příjmu sušiny a zhoršeného trávení vlákniny.
Odborníci doporučují zpracování ječmene před zkrmováním a aplikaci v množství okolo 35 % z celkové dávky, nebo 50 % při užití nezpracovaného ječmene a přídavek dietetických pufrů. Očekává se, že dokonalejší zpracování ječmene, vývoj variet s vyšším obsahem škrobu nebo stravitelnější vlákniny a přídavek fibrolytických enzymů přinese ještě lepší výsledky.
Feedstuffs, 74, 2002, č. 2

Botulizmus hospodářských zvířat
Botulizmus, který se projevuje slabostí zadních končetin, neschopností zvířat stát, diabetem a netečností, způsobuje neurotoxin produkovaný anaerobní baktérií Clostridium botulinum. Zatím je známo osm typů tohoto toxinu (A, B, Ca, Cb, D, E, F, G), které se liší účinkem na různé savce v různých zeměpisných polohách. Zatímco toxin je termolabilní, spóry baktérií jsou vůči teplu rezistentní. K onemocnění dochází kontaminovaným krmivem nebo potravou, kontaminací otevřenou ránou nebo vniknutím baktérie do trávicího traktu. Zatímco se dříve kontaminace týkala malé části krmiva a infekce postihovala jen část stáda, dochází v současnosti při užití míchacích vozů k situaci, kdy malé množství kontaminovaného krmiva infikuje velkou část stáda. Vet Lab Agency doporučuje, aby chovatelé odstraňovali krmivo a vodu kontaminované mrtvými ptáky nebo savci.
Fmrs Wkly, 136, 2002, č. 2
Isr. J. Vet. Med., 56, 2001, č. 3

Mléčná náhražka pro jalovice
Jak krmit jalovice pro budoucí vysokou užitkovost bylo také tématem konference o krmivech pořádané univerzitou v Nottinghamu. Bylo uvedeno, že pro dosažení maximální užitkovosti v dospělosti musí být jalovice krmeny během prvních tří týdnů života větším množstvím mléčné náhražky a při prvním připuštění dosáhnout 60 % hmotnosti v dospělosti. Během prvních tří měsíců mají jalovice dosahovat denního přírůstku 0,8 kg a více bez nadměrného ukládání tuku a prodloužení odstavu. Předpokladem je dostatečný přísun kolostra a správné složení mléčné náhražky.
V současné praxi se při aplikaci 0,5 kg mléčné náhražky s obsahem 20 až 22 % proteinu dosahuje denního přírůstku jen 0,4 kg. Řada výzkumných prací se zabývala odezvou zvířat na změnu v množství a složení mléčné náhražky a bylo zjištěno, že zvýšení přírůstku hmotnosti na požadovanou úroveň (více než 800 g za den) lze dosáhnout zvýšeným množstvím zkrmované mléčné náhražky (0,8 až 1 kg za den na tele o hmotnosti 50 kg) s obsahem 22 % proteinu (vyšší přísun proteinu zabraňuje nadbytečnému ukládání tuku v těle telat) a použitím vhodného zdroje energie (mléčná náhražka s vyšším obsahem energie ve formě laktózy místo tuku také snižuje ukládání tuku v těle).
Fmrs Wkly, 136, 2002, č. 2

Zákaz užívání jedlých olejů
Ke konci roku 2002 by měl v EU vejít v platnost připravovaný zákaz používání jedlých olejů ve výživě zvířat. Podnětem je obava ze vzniku nemocí u zvířat krmených dávkami s obsahem odpadů ze společného stravování a zkušenosti se šířením klasického moru prasat a SLAK ve Velké Británii.
Dosud platný zákaz zkrmování pomyjí prasatům v EU se zatím netýká jedlých olejů, které nejsou podle odborníků samy o sobě rizikové; při jejich shromažďování z restaurací a zařízení společného stravování však může dojít ke kontaminaci. Očekává se, že realizace připravovaného zákazu prohloubí problém s likvidací použitých jedlých olejů i z hlediska životního prostředí (především při jejich nelegálním skladování).
Fmrs Wkly, 136, 2002, č. 2

Podle zahraničních materiálů připravila Ing. Pavla Schneiderová, ÚZPI, Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down