28.02.2007 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Informace pro české chovatele koní

Počet všech koní, chovaných v České republice reálně překročí v tomto měsíci hranici 60 000 kusů. Koncem letošního ledna u nás totiž bylo již 59 478 reprezentantů rodu Equus a během února se narodila další hříbata. Údaj ústřední evidence hospodářských zvířat se podstatně liší od informace Českého statistického úřadu o oficiálním sčítání k prvnímu dubnu loňského roku. Podstatně nižší stav 22 883 koní byl ovšem dán tím, že statistici nekalkulují s hobby aktivitami obyvatel.

Nejrozšířenějším plemenem v České republice je podle evidence český teplokrevník (34 % z celkového stavu koní), za ním následují po křížencích (20 %) anglický plnokrevník (12 %), českomoravský belgický kůň (5 %) a norický kůň (4%).
Podle počtu klisen zapsaných v plemenných knihách je opět bez konkurence český teplokrevník (více než 9000 kusů), před slovenským teplokrevníkem ( asi 1400 kusů), českomoravským belgickým koněm (okolo 1100 kusů), norickým koněm (téměř 1050) a anglickým plnokrevníkem (asi 900 kusů).

Ústřední evidence

Ústřední evidence koní ČR (ÚEK) je střediskem státního podniku Národní hřebčín Kladruby nad Labem a smluvně pracuje pro Českomoravskou společnost chovatelů, osobu pověřenou ministerstvem zemědělství vedením ústřední evidence hospodářských zvířat. Označování a registraci anglického plnokrevníka klusáka pro ÚEK zajišťují Jockey Club ČR a Česká klusácká asociace.
ÚEK se vedle těchto aktivit technicky podílí na vedení většiny domácích plemenných knih.
Na webových stránkách ÚEK se chovatelé dozvědí vše o svých povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 282/2003 Sb., včetně jeho prováděcích vyhlášek - č. 471/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (šlechtění a plemenitba) a č.136/2004 Sb. (označování a evidence).
Informace jsou rozděleny do následujících odkazů:
- ústřední registr plemeníků, vybavení hřebců připouštěcími rejstříky,
- označování, registrace a evidence koní, oslů a jejich kříženců,
- průkaz koně, průkaz koně – hříběte,
- hlášení změn,
- registrační čísla hospodářství, registrace chovatelů a vedení registru koní držených v hospodářství,
- důležité kontakty.
Ke stažení nyní nabízí ÚEK registrační lístek chovatele, oznámení o činnosti chovatele, hlášení změny, hlášení o trvalém dovozu koně a hlášení.o registraci koně narozeného v ČR.
 Ústřední evidence koní ČR (www.uek.cz)
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany, tel. 469 319 876, e – mail: info@uek.cz
Další důležité kontakty:
 Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz)
Ing. Jiří Machek (oddělení evidence zvířat), tel. 221 812 450, e- mail: machek@mze.cz

 Česká plemenářská inspekce (www.cpinsp.cz)
Ing. Ludvík Smolek (odborný inspektor pro chov koní), tel. 387 420 550, e- mail: smolek.cpi@seznam.cz
 Česká jezdecká federace (www.cjf.cz)
Ing. František Lomský, tel. 220 511 105, e – mail: info@cjf.cz

Chovatelská sdružení

Za šlechtění jednotlivých populací plemen koní a vedení plemenných knih jsou podle legislativy odpovědná uznaná chovatelská sdružení.
U nás je jich v současné době dvanáct, zatímco plemenných knih (PK) o sedm víc.
 Asociace svazů chovatelů koní ČR (www.aschk.cz)
PK pro plemena českomoravský belgický kůň, slezský norický kůň, norický kůň, hafling, velš pony, kob a podílový kob, český sportovní pony, shetland pony a arabský kůň;
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel. 382 210 644, e- mail: info@aschk.cz
 Svaz chovatelů českého teplokrevníka (www.schct.cz)
PK pro plemeno český teplokrevník;
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel. 382 224 144, e – mail: schct@tiscali.cz
 Jockey club ČR (www.dostihy.cz)
PK pro plemeno anglický plnokrevník;
Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel. 257 941 177, e – mail: dostihy@dostihy.cz
 Česká klusácká asociace (www.czetra.cz):
PK pro plemeno klusák;
Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel. 257 940 250, e – mail: trotting@czetra.cz
 Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p., (www.nhkladruby.cz)
PK pro plemeno starokladrubský kůň;
533 14 Kladruby nad Labem, tel. 466 932 197, e – mail: chovkoni@nhkladruby.cz
 Svaz chovatelů Shagya – araba ČR
PK pro plemeno Shagya – arab;
Zámecká 1, 583 21 Slatiňany, tel. 491 813 301, e – mail: dlabola.otto@seznam.cz
 Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní
PK pro plemeno plnokrevný arabský kůň;
Východní 189, 463 11 Liberec 30, tel. 602 411 186, e – mail: achpak@quick.cz
 Asociace chovatelů huculského koně (www.hucul-achhk.cz)
PK pro plemeno huculský kůň;
Box 145, Palackého 2659, 530 02 Pardubice, tel. 466 335 302, e – mail: jelineking@seznam.cz
 Svaz chovatelů lipického koně ČR (www.lipican.cz)
PK pro plemeno lipický kůň;
Dvůr Prak, 257 27 Český Šternberk 47, tel. 603 872 401, e- mail: info@lipican.cz
 Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (www.studbookcs.cz)
PK pro plemeno slovenský teplokrevník;
Hřebčinec Nemošice 22, 530 03 Pardubice, tel. 466 335 302, e – mail: jelineking@seznam.cz
 Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka
PK pro plemeno moravský teplokrevník;
Chropyňská 1902, 767 01 Kroměříž, tel. 732 206 628, e – mail: ladislav.bures@quick.cz
 Svaz chovatelů koní Kinských (www.equus-kinsky.cz)
PK pro plemeno kůň Kinský.
Ostrov 68, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel.493 531 196, e – mail: equus.kinsky@volny.cz

V přehledu uznaných chovatelských sdružení a jimi vedených PK najdeme třikrát zmínku o arabském koni. V České republice je chován jak v plnokrevném, tak čistokrevném (podle dřívější terminologie polokrevném) typu.
Za plnokrevníka odpovídá Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní, pro čistokrevného araba existují dvě plemenné knihy: plemeno Shagya – arab má na starosti Svaz chovatelů Shagya – araba ČR, plemeno označené jako arabský kůň Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK)
Zájmy nejvíce chovatelů koní z Čech, Moravy a Slezska reprezentuje právě ASCHK. V čele organizace je kolegium, složené z prezidenta jeho čtyř viceprezidentů a tajemníka.
Členy ASCHK je podle poslední internetové verze 21 subjektů – národních i regionálních chovatelských svazů nebo asociací a oba státní zemské hřebčince.
ASCHK vede osm plemenných knih a sedm z nich (kromě PK arabského koně) nabízí na svých webových stránkách on – line. Data jsou průběžně aktualizována.
Přístup k plemenným knihám není omezen, listovat v nich může každý zájemce. Vyhledat lze jednak určitého zapsaného koně nebo si vybrat ze seznamu plemenných hřebců. Kromě základních údajů o plemeníkovi a jeho potomstvu je k dispozici podrobný rodokmen a v některých případech také aktuální fotografie koně.
K nejpodstatnějším informacím uloženým na webové stránce patří rovněž řády plemenných knih či kontakty na členy rad PK.

Národní hřebčín
Kladruby nad Labem

Statut císařského dvorního hřebčína udělil Rudolf II. kladrubskému chovu na pardubickém panství v roce 1579. Současnému státnímu podniku patří vedle odchovny Selmice a provozu Josefov i odštěpný závod Hřebčín Slatiňany s hříbárnou Slavice a výcvikovým střediskem Heřmanův Městec na Chrudimsku. Ve Slatiňanech mimo jiné sídlí Ústřední evidence koní ČR.
Webové stránky Národního hřebčína poskytují komplexní informace nejen o chovu starokladrubského koně, včetně plemenné knihy on – line, ale také o všech souvisejících aktivitách.
První část akcí roku 2007 už má Národní hřebčín Kladruby nad Labem za sebou, další připravuje. Od 10. března se prezentuje na světové výstavě koní Equitana v německém Essenu.
 Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p., 533 14 Kladruby nad Labem, (www.nh.kladruby.cz), tel. 466 932 197, e – mail: kladruby@nhkladruby.cz
 Odštěpný závod Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 135 - 7, e – mail: slatinany@nhkladruby.cz

Zemský hřebčinec Písek

Areál současného hřebčince byl uveden do provozu v roce 1902, podniku patří dále hříbárny Nový Dvůr (založena 1878) a Humňany (1948). První zmínka o stanovišti plemenných hřebců v Písku, ale na jiném místě, je stará 196 let.
ZH Písek distribuuje státní plemeníky do sítě připouštěcích stanic v celých Čechách a hřebci působí u jednotlivých držitelů v přirozené plemenitbě.
Od 15. února do 31. července nabízí hřebčinec rovněž inseminaci čerstvým spermatem, bližší podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách.
Informace o dalších službách (odchov, testace, nákup a prodej koní, rekreační a sportovní ježdění) a jejich cenách lze získat na stejné adrese.
První letošní velkou akcí hřebčince byla prezentace plemenných koní v sobotu 3. března a následující je zápis klisen do plemenných knih (úterý 17. dubna).
 Zemský hřebčinec Písek, U Hřebčince 479, 397 01 Písek (www.zemskyhrebcinecpisek.cz),
tel. 382 214 121, e – mail: hrebcinec.pisek@quick.cz

Zemský hřebčinec Tlumačov

Nový československý státní hřebčinec pro Moravu a Slezsku začal fungovat v roce 1925. Jeho základem byl původní panský dvůr z počátku 18. století. Kromě objektu v Tlumačově dnes patří hřebčinci ještě provozy Skály a Buňov, celková plocha samostatného podniku (stal se jím jako Písek 1. ledna 1993) je 307 hektarů.
Služby nabízené Zemským hřebčincem Tlumačov mají pochopitelně stejný charakter, jako aktivity ZH Písek. Detaily poskytují webové stránky hřebčince.
Reprodukční centrum pro inseminaci klisen čerstvým spermatem zahájilo letos provoz od 1. února a chovatelům je k dispozici do 31. srpna.
První veřejnou akcí hřebčince v tomto roce bude přehlídka koní určených k prodeji (pátek 13. dubna).
 Zemský hřebčinec Tlumačov, Dolní 115, 763 62 Tlumačov (www.hrebcinectlumacov.wz.cz),
tel. 577 929 085, e – mail: hrebcinec-tlum@volny.cz

Podmínky pro poskytování dotací

Ministerstvo zemědělství opět vydalo počátkem roku velmi důležitý dokument. Jsou jím zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Chovu koní se týkají především dotace v rámci opatření 2.A., nazvaného Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat na základě plemenářského (č. 154/2000 Sb.) a veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
Přímým příjemcem dotací jsou v případě podpor pro chov koní zmíněná uznaná chovatelská sdružení (UCHS) nebo oprávněné osoby podle plemenářského zákona a nikoliv konkrétní chovatelé.
Uznaná chovatelská sdružení (coby společenské organizace sdružující chovatele určitého plemene) rozhodnou o způsobu využití dotací, tedy o podpoře a motivaci určitých chovatelů – a to podle stanovených šlechtitelských programů.
Jedinou výjimkou je podpora rozvoje přenosu embryí od vybraných dárkyň, schválených příslušnými UCHS (titul 2.A.d.). Zde se subjektem stává přímo majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v období od 1. října 2006 do 30. září 2007 potvrzena březost. Výše dotace je v tomto stejně jako ostatních případech omezena – je definována slovy „do 15 000 Kč“ na zabřezlou plemenici.

Plemenné knihy,
kontrola užitkovosti

Podporu zavádění a vedení plemenných knih stanoví titul 2.A.b. Výše podpory UCHS se přitom liší podle plemen koní.
Nejméně, do 50 Kč na jeden kus (hřebce či klisnu) vedených v plemenné knize anglického plnokrevníka a klusáka dostanou Jockey Club ČR a Česká klusácká asociace. Do 60 Kč může dostat za vedení PK českého teplokrevníka jeho svaz chovatelů. Do 100 Kč mohou obdržet UCHS vedoucí PK ostatních plemen koní. V každém případě je ovšem rozhodující čtvrtletní průměrný stav, potvrzený osobou pověřenou vedoucím ústřední evidence,
Příslušné UCHS má dále možnost obdržet podporu na koně, splňujícího propoziční podmínky chovatelských soutěží Kritérium mladých koní na testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti za umístění v chovatelských soutěžích pro čtyřleté, pětileté a šestileté hřebce a klisny v klasických disciplínách. Na koně, který se umístil na prvním až třetím místě předmětné chovatelské soutěže činí podpora podle titulu 2.A.e.2.a) do 9000 Kč, maximální finanční objem je dán částkou dva miliony Kč.
UCHS pro šlechtění anglického plnokrevníka a klusáka mohou získat podporu na koně v kontrole užitkovosti a kontrole dědičnosti za umístění ve výkonnostních zkouškách (dostizích), celkový objem financí podle titulu 2.A.e.2.b) je limitován sedmi miliony Kč.
Pro obdržení následující podpory je podmínkou úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti klisnou po zapsání do hlavní PK a PK (titul 2.A.e.2.c): do 16 000 Kč má možnost dostat UCHS na tříletou klisnu plemen český teplokrevník a slovenský teplokrevník, do 13 000 Kč na tříletou klisnu plemen českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik a do 7000 Kč na tříletou nebo čtyřletou klisnu ostatních plemen, pro která je v ČR vedena PK.

Inseminace a testace

Podpora je určena rovněž oprávněné osobě (podle § 16 plemenářského zákona) na zajištění plemenitby koní formou inseminace.
Částku do 4000 Kč lze inkasovat na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla v roce 2007 potvrzena březost po připuštění formou inseminace v tomtéž roce semenem hřebců, zapsaných ve stejné plemenné knize.
Z uvedeného titulu 2.A.e.2.d) nelze poskytnout dotaci na inseminační dávky získané od hřebců v majetku státních podniků – Zemského hřebčince Písek, Zemského hřebčince Tlumačov a Národního hřebčína Kladruby nad Labem. A ještě jednou pozor: klisna nesmí být v roce 2007 zapouštěna přirozenou plemenitbou.
Stát rovněž podporuje testování (titul 2.A.e.3), v tomto případě přesněji osobu oprávněnou k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování a posuzování hřebečků podle šlechtitelského programu příslušného UCHS.
Podpora je vymezena částkou do 30 Kč na krmný den hřebečka do stáří dvou let a do 100 Kč na krmný den hřebečka ve stáří nad dva roky.
Vedle vyjmenovaných dotačních titulů se chovu koní týká i program 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., jehož cílem je podpora pořádání seminářů, školení pro chovatelskou veřejnost, vydávání poradenských publikací, zveřejňování výsledků plemenářské práce a realizace pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat.
Citované Zásady pro rok 2007 neřeší dotace určené státním podnikům Kladruby nad Labem, Písek a Tlumačov, ani dotace na genetické zdroje v chovu koní. Jejich poskytování upravují jiné materiály.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. dobrý den,
    můžete mi prosím sdělit kde se nachází český teplokrevník VIGO
    číslo : 203011994759105
    v roce 2010 ho dcera Markéta prodala
    děkuji za zprávu Hanušová Hana

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down