17.01.2007 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inovace v nukleovém chovu prasat

Společnost Kralovická zemědělská v okrese Plzeň – sever znají čtenáři Zemědělce z výstav i předváděcích akcí. Tentokrát jsme ji navštívili kvůli chovu prasat, ve kterém dosahují velmi dobrých výsledků.

Celková výměra podniku činí 3084 zemědělské půdy, z toho 2861 je orné. Podle slov předsedy představenstva a ředitele společnosti sdružující osm set akcionářů Ing. Václava Švarce, CSc., je toto vysoké procento zornění pro podnik výhodné, protože v oblasti převažuje vláhový stín a minimum vodních toků. Proto management dává přednost pěstování pícnin na orné půdě než udržování trvalých travních porostů.

Vysoká produkce masa
Živočišná výroba zahrnuje prasata, skot a drůbež (brojleři, krůty a kachny). Chov prasat je v Kralovicích na vysoké úrovni, podle ředitele je hlavním zdrojem příjmů společnosti. Celkový stav je zhruba 12 000 kusů, z nichž je asi tisíc pranic. Chov je členěn do nukleového, rozmnožovacího a produkčního s uzavřeným obratem stáda. Selata se odstavují mezi 28. a 35. dnem života, na jatka putují zhruba ve věku půl roku a hmotnosti 108 kilogramů. „Produkujeme zhruba 330 vagonů masa ročně,“ uvádí Ing. Václav Švarc.

Stlané stáje nevyhovovaly
Výměna technologie v nukleovém chovu prasat se podle ředitele podniku připravovala již delší dobu. Stlaná technologie ve stájích z druhé poloviny minulého století už nevyhovovala. Projekt pro 135 prasnic zahrnoval porodnu, eros centrum, odchovny a testační stáj s celkovým rozpočtem téměř šestnáct milionů korun. Nově vybudovaná jímka od společnosti Wolf s průměrem 22 metrů, která pojme minimálně půlroční produkci kejdy, stála 3,5 milionu korun.
„Předpokládané dotace poskytnuté operačním programem jsou 4,7 milionu na stáj a 1,145 milionů korun na jímku. Celková podpora vychází přibližně na 30 procent souhrnných nákladů,“ uvedl předseda družstva.

Dodavatel z jihu
Jako dodavatele technologie si management společnosti vybral třeboňskou firmu Agrico. Při úpravě stájových prostor nedošlo ke změnám půdorysů budov. Zvířata jsou ustájena podle kategorií na porodně (šest sekcí po 12 prasnicích), v eros centru (tři řady po 25 prasnicích a samostatně tři kanci), v odchovnách (osm sekcí po 135 a jedna po 90 kusech) a proti původnímu plánu přibyla i testační stáj – 15 kotců po 15 kusech o hmotnosti 40 až 80 kilogramů. Ventilace v objektu je řízená. Vytápí se chodby a předehřátý vzduch je řízeně přisáván do jednotlivých sekcí, celý proces hlídá klimaregulátorem vyvinutým firmou.
Krmení prasat je řešeno pomocí systému Spotmix. Jeho podstatou je krmení zvířat v malých dávkách tak, aby každou jednotlivou dávku přijala co nejdříve.
V každém krmítku je instalována kontrolní sonda, která hlídá jeho naplněnost. Pokud sonda vyšle signál směrem do centrálního počítače, dochází k namíchání další dávky. Podle vyjádření hlavního zootechnika Ing. xxxx Šlaicha se za poslední tři měsíce zlepšily výsledky v chovu, přestože výměna technologie probíhala za plného provozu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down