03.06.2024 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inspirace od vítězů mléčné ligy  

V ZOD Mrákov, konkrétně ve stáji v Tlumačově, která v posledním ročníku soutěže Mléčná farma roku obsadila zlatou příčku, možná mají recept na produkci velkého množství kvalitního mléka při optimální rentabilitě. Podle předsedy a zootechniků se nelze spoléhat na zázračnou technologii nebo něco dělat úplně odlišně. Klíč je v každodenní práci a rutině.

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří zhruba na 2400 hektarech zemědělské půdy v okolí Domažlic. Jde o klasický zemědělský podnik zabývající se rostlinnou i živočišnou výrobou. Hlavní činností je produkce mléka, pěstování polních plodin a provozování bioplynové stanice. Pozemky družstva se nachází ve velmi členitém terénu od 430 do 600 m n. m. Z celkové výměry zaujímá přibližně 1450 ha orná půda a 950 ha trvalé travní porosty.

Vítězná stáj Tlumačov

Volná boxová stáj v Tlumačově již také něco pamatuje. Byla vybudována v roce 1994 jako první porevoluční velká investice po vzoru nizozemských farem. Naskladněna byla holštýnskými dojnicemi dovezenými z Německa. Jde o stáj s kapacitou 240 loží se středovou krmnou chodbou, bezstelivový provoz, jehož součástí je podroštová jímka na kejdu. Ve stáji jsou instalovány temperované napáječky, světelný režim je automaticky řízen. Krávy v boxech mají k dispozici matrace, které jsou každodenně desinfikované vápencem.

Zvířata jsou rozdělena do tří produkčních skupin. Pod jednou střechou je také autotandemová dojírna Fullwood 2 x 4, kde již několikrát dosáhli na vítězství v soutěži o nejlepší kvalitu mléka. Krmení se zakládá dvakrát denně a je přihrnováno až sedmkrát za den pomocí robotu. K welfare krav slouží v létě ventilátory a sprchy, betonová stáj se nepřehřívá. Důležitou úlohu hraje také úroveň osvětlení.

Již šestkrát „na bedně“

V soutěži Mléčná farma roku se stáj umístila na prvních třech příčkách šestkrát. To už nemůže být náhoda. Farmu v Tlumačově vede již řadu let zootechnik Rostislav Šlajs. Při dojení 2x denně dosáhli v loňském roce užitkovosti 11 900 kg mléka za laktaci. V současné době je užitkovost zdejších dojnic 36 litrů na kus a den. Somatické buňky se pohybují kolem 100 000, celkový počet mikroorganismů asi 10 tisíc, obsah tuku je 4 % a bílkovina osciluje kolem 3,4 %.

V soutěži mléčná farma roku získala stáj Tlumačov v holštýnské kategorii 108 bodů. Bylo to z údajů kontroly užitkovosti v příslušném rozhodném období počátku roku, kdy dosahovala stáj nádoje 40,05 kg, průměrný laktační den byl 158,04, součet mléčných složek 3,01, lineární skóre do 4,0 bylo 93, průměrný počet somatických buněk 113 tisíc a mezidobí 388.

Revitalizace luk

Jak již bylo zmíněno, v rostlinné výrobě stojí na prvním místě produkce krmiv. Proto na loukách průběžně obnovují travní porosty. V současnosti se už podařilo revitalizovat zhruba pět stovek hektarů luk, které po obnově poskytují dvakrát vyšší výnosy než dříve.

Vzhledem k tomu, že při pěstování kukuřice v kopcovité oblasti vyvstávají problémy s erozí, hledali Mrákovští vhodné protierozní systémy. Jako vhodné se ukázalo pásové zpracování půdy. V podniku mají bioplynovou stanici s hodinovým výkonem 1 MWh. Silážní kukuřice lepší kvality se využívá na krmení skotu a horší se zpracovává na produkci bioplynu. Mezi hlavní vstupní suroviny do bioplynové stanice ale patří travní senáž a kejda skotu. Jen v menší míře se využívá kukuřičná siláž. Zužitkují se i zbytky z krmných žlabů.

Podrobnější reportáž najdete v Našem chovu 6/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down