23.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak dál v krmivech pro selata ?

Zabezpečování vysoké úrovně kvality prestarterů pro selata bylo v nedávné době ztíženo několika okolnostmi. Podstatné množství úspěšně působících stimulátorů růstu již není a nebude povoleno používat. V souvislosti s problémy BSE již nejsou a asi nebudou v EU používány do krmiv určité živočišné proteiny.

Provimi proto nedávno iniciovala rozsáhlý výzkum nových koncepcí výživy, které by mohly být alternativou ke „starým zárukám" kvality. Hlavním cílem bylo zabezpečit zlepšení příjmu krmiva a jeho trávení při posílení vlivu pozitivních baktérií ve střevě (jako lactobacilu) a tím potlačení rozvoje patogenních baktérií.

Mechanizmus pro stimulaci a požadovaný růst „klků" tenkého střeva se ukazuje být ve výběru a kombinaci surovin, jejich individuálním opracování a ošetření a ve správně volených krmných aditivech. Zejména výzkum zaměřený na volbu aditiv byl velmi důležitým cílem. Aditivy jsou v tomto případě míněny organické kyseliny, éterické oleje (ze specifických rostlin), prebiotika (cukry, které podporují rozvoj laktobaktérií) a probiotika (pozitivně působící baktérie). Nesporný přínos těchto jednotlivých
substancí je znám, ale velkou otázkou je, zda mohou tyto látky v určitých kombinacích úspěšně spolupracovat a tak příznivě ovlivnit zdraví a růst selat?

Prvním krokem bylo zjistit, které z organických kyselin a éterických olejů jsou zvláště vhodné pro zlepšení výsledků u selat. Ve spolupráci s firmou Ducros byly prošetřeny příslušné odkazy z odborné literatury a z této studie bylo vybráno několik slibně vypadajících látek. Poté, ve spolupráci s TNO Feeding (výzkumný ústav holandské vlády) byl vyvinut model imitující podmínky střevního traktu selat. Na tomto modelu byly otestovány všechny teoreticky vhodné látky a byl sestaven jejich lepší předvýběr. Model umožnil učinit závěry i pro dávkování a ověření součinnosti éterických olejů s organickými kyselinami. Tato metoda odhalila i nevhodně působící látky nebo případy, kdy jejich kombinace dokonce zhoršovala výsledky.
Jasně však bylo prokázáno, že několik produktů působí v kombinaci lépe, než jsou-li použity samostatně.Tento efekt, kdy dva produkty společně dávají lepší výsledek, než jsou-li oba použity samostatně, se nazývá synergie.

Na základě výsledků studií limitovaného počtu vybraných vzorků bylo započato s biologickými pokusy v ILOB-TNO a na vlastní výzkumné farmě De Viersprong. Zpočátku se zdálo, že nebude jednoduché zajistit, aby jednotlivé produkty v krmivu udržely svoji aktivitu, ale použitím obdukce byl tento problém úspěšně vyřešen. Pokusy na selatech ukázaly, že koncepce přináší pozitivní výsledky.

Nově vyvinutá směs produktů byla nazvána Cinergy, nejen proto, že jeden z aktivních komponentů je Cinamon, ale zejména proto, že vybrané komponenty se navzájem velmi výrazně zlepšují, což dokumentuje dosažení dosud nejlepších výsledků na výzkumné farmě De Viersprong (graf)

Za prvních 12 dnů po odstavu bylo již docíleno denního přírůstku 368 g na sele. To znamená, že 12. den po odstavu měla již selata vyšší hmotnost o 4,4 kg. Mnoha pracovníkům výzkumu se zdál být tento výsledek neuvěřitelný. V pokusu byl jako stimulátor růstu použit avilamycin.

V dalších testech byly prověřovány výsledky bez stimulátoru. K odpovědi na tuto otázku byl založen pokus se čtyřmi skupinami zvířat:

1. Negativní kontrola (základní krmivo bez stimulátoru)
2. Pozitivní kontrola (základní krmivo s avilamycinem)
3. Cinergy bez stimulátoru (s éterickými oleji a probiotikem)
4. Cinergy se stimulátorem (jako skupina 3, ale s avilamycinem)

Poznámka: všechna krmiva obsahovala stejné množství ProHacidu (směsi organických kyselin) výsledky ukazuje tabulka 2.
Výsledky ve skupině 3 jsou výrazně lepší oproti skupině 1 a velmi podobné skupině 4.

Podle zahraničních materiálů zpracoval Ing. Lubomír Svoboda

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down