29.04.2003 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak hodnotit TMR?

Neodmyslitelnou součástí technologie krmení TMR jsou míchací krmné vozy. Na Dni Zemědělce v Lysicích na Blanensku se jich představilo v praxi hned osmnáct. Chovatelé měli možnost společně s Ing. Václavem Kudrnou, CSc. – specialistou na výživu a jakost produktů z VÚŽV Uhříněves – posoudit nejen technické provedení vozů, ale hlavně výsledky jejich práce – namíchanou směsnou krmnou dávku.

TMR (total mixed ration), neboli úplná směsná krmná dávka, je technika krmení, při níž se všechna objemná krmiva i jadrná krmiva a minerální i vitaminové doplňky smísí dohromady v homogenní krmnou dávku stálého složení, která se podává přežvýkavcům.
Směsné krmné dávky umožňují stabilizovat činnost mikroorganizmů v předžaludcích skotu. Tato činnost představuje pokrytí až 70 % potřeb skotu z hlediska energie a dusíkatých látek. Za den se vyprodukuje pomocí mikrobů 4 – 6 kg těkavých mastných kyselin, které jsou hlavním zdrojem energie a jsou rozhodující i pro tvorbu mléka. Neméně důležitá je produkce velice kvalitního bakteriálního proteinu s vysokým obsahem methioninu a lysinu. Systém směsných krmných dávek snižuje výskyt zažívacích potíží a je nanejvýš vhodný pro krmení vysokoužitkových krav.
Velice podstatná věc z hlediska výživy a výběru správného míchacího krmného vozu je otázka vlákniny. Nejde jenom o hrubou vlákninu, která by měla na počátku laktace dosahovat 15 – 17 % sušiny krmné dávky, ale je třeba sledovat i zastoupení dlouhých částic - tzv. strukturální vlákniny. Ta je nutná nejen pro přežvykování dojnic a následnou produkci slin, ale zodpovídá i za činnost předžaludků a dráždění receptorů, které vyvolávají kontrakce stěny bachoru, tedy za to, že bachor funguje tak, jak má. Nositeli strukturních částic jsou zejména senáž, seno a sláma. K posouzení struktury mnohdy stačí zkušenosti výživářů, ale pro objektivní posouzení se používá třepací box – separátor.
Třepací box má tři části – dvě síta a dno. Horní síto má oka o průměru 18,8 mm a zachycuje rozhodující strukturní část krmiva. Když je krmná dávka správně sestavena, dosahuje hmotnost na tomto sítu asi 10 % hmotnosti vzorku po protřepání ve vodorovném směru. Na druhém sítu s oky o průměru 7,8 mm by se mělo zachytit 30 – 50 % a na dně 40 – 60 % celkové hmotnosti vzorku. Na jedno stanovení protřepeme boxem asi 1,5 litru (200 – 300 g) krmiva. Jeden odběr z krmného vozu nic neřeší, ale minimálně dva až tři vzorky je třeba odebrat na začátku, uprostřed a na konci vyprazdňování vozu. Pro získání přesnějších údajů o struktuře bychom měli vyhodnotit i původní krmiva, ze kterých jsme TMR připravili.
Směsné krmné dávky eliminují v první fázi laktace zdravotní potíže, které by mohly nastat při individuálním zkrmování jadrných krmiv ve vysokém množství. Stálý průběh fermentace v bachoru, daný stabilní krmnou dávkou, zlepšuje stravitelnost, využití energie a dusíkatých látek. Při homogenním zamíchání můžeme zkrmovat i méně chutná krmiva (močovina) a krmiva, která mají určité pachy, nikoli však krmiva hygienicky závadná. Správně zamíchaná krmná dávka je natolik homogenní, že zabraňuje dojnicím vybírat si jednotlivá krmiva ze směsi. TMR zvyšuje příjem sušiny o 5 až 30 % (ve srovnání s technikou krmení jednotlivými krmivy) a to se projevuje v lepší užitkovosti. Přesným dávkováním za pomoci krmných vozů dochází k celkové úspoře krmiv i přes nutnost krmení vysokoužitkových zvířat ad libitum a současně se zvyšuje i produktivita práce.
Úkolem obsluhy každého krmného vozu při prezentaci v Lysicích bylo připravit směsnou krmnou dávku v poměru 4,5 dílu senáže, 4,5 dílu siláže a jeden díl slámy. Jednotlivé komponenty vozy nabíraly podle svého vybavení samy nebo za pomoci nakladačů ze třech stanovišť - slámu z balíku, vojtěškovou senáž ze senážních vaků a kukuřičnou siláž v silážním žlabu. Následně vozy najely na předváděcí plochu, kde před zraky návštěvníků zamíchaly a postupně do řádků vyprázdnily namíchanou směs.
Ing. Václav Kudrna subjektivně posuzoval nenarušenost struktury materiálu a homogenitu krmné dávky, vždy na začátku vyprazdňování, uprostřed a na konci každého řádku.

Ke krmným dávkám namíchaným v samojízdných vozech (Kuhn SP 14 – horizontální míchání, Frasto Thunder 140 – vertikální míchání, Faresin TMR PRO 1200 Power – vertikální míchání) neměl Václav Kudrna žádné výhrady. Materiál byl strukturní, dobře načechraný a homogenní – optimální pro přežvýkavce.
U tažených krmných vozů s horizontálním mícháním (Kuhn Euromix III 850 F, Luclar Orion 9 MC Vorax, Sam 4 450/95 Seco, Frasto Storm 90, Strautmann Multi-Mix 900 F, Storti Labrador DS 90) byla ve dvou případech poněkud zkrácena senáž vybírací frézou. Nižší otáčky frézy, kterou disponoval jeden z vozů, měly na strukturu pozitivní vliv. Vlivem nadměrného míchání byla v jednom případě narušena struktura více, ale krmná dávka byla zhodnocena jako uspokojivá a stále ještě pro výživu skotu vyhovující. „Hlavním faktorem ovlivňujícím výsledek byla a vždy bude obsluha,“ neopomenul zdůraznit ing. Václav Kudrna.
V kategorii vertikálních míchacích krmných vozů (Trioliet Triomix S1200, Trioliet Gigant 900 M/K, Cernin C9, Siloking Premium, Redrock Classico 15, Rollerfeed Studio) všechny stroje obstály dobře. Homogenita i struktura na začátku, uprostřed i na konci vyprazdňování byla optimální.Ve dvou případech směs obsahovala méně vojtěškové senáže. Sláma u jednoho z vozů zůstala dlouhá, ale stále v normě.
Předností pádlových systémů je, že svým technickým provedením téměř nenarušují strukturu krmné dávky. Může to mít nevýhodu při zpracování suchých materiálů jako je seno či sláma.Výsledky subjektivního hodnocení mile překvapily. U všech třech přítomných míchacích krmných vozů s pádlovým mechanismem (k. v. Vlara, Scheffczik ZK 5-025, Mišak 2) byla sláma relativně dobře zpracována. Struktura a homogenita promíchání krmné dávky byla také v pořádku.
Na závěr lze konstatovat, že všechny míchací krmné vozy uspěly a namíchaly směsnou krmnou dávku, která vyhovuje výživě skotu z hlediska struktury i homogenity, i když drobné rozdíly byly. Další podrobnosti ze Dne Zemědělce v Lysicích se dočtete v časopise Krmivářství (3, 2003).

Lukáš Rytina

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down