14.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak snížit úhyny hříbat?

Agentura AP uvedla 2. října 2001 doporučení odborníků z univerzity v Kentucky ohledně syndromu reprodukčních ztrát u klisen, která mají snížit riziko vzniku onemocnění způsobujícího úhyny stovek hříbat. Vědci se při zjišťování příčin výskytu syndromu zaměřili na přítomnost kyanidů přirozeně se vyskytujících v listech planých třešní, višní a moruší. Na základě svého průzkumu stanovili několik doporučení, jako je:

- nepouštět březí klisny na pastviny s výskytem planých třešní a višní,
- často sekat pastviny pro březí klisny,
- mít pro pasoucí se koně připravené seno.
Do dalších opatření zahrnují: zvýšit na pastvinách poměr tráva:jetel, zkrátit pobyt koní na pastvinách jestliže se po teplém období očekávají tuhé mrazy, omezit pobyt klisen na pastvině s kostřavou napadenou endofyty.
AP, October 2, 2001
Stavy koní a výroba krmiv v Evropě
Výrobci krmiv v Evropě jen obtížně odhadují objem výroby a spotřebu krmných směsí pro koně. Důvodem je nedostatek spolehlivých údajů o počtu těchto zvířat v Evropě. Ve většině evropských zemí se z hlediska vyrobených krmiv pro zvířata koně započítávají mezi menšinové druhy (mimo drůbež, prasata a skot).
Na základě údajů národních krmivářských společností sdružených v Evropské federaci výrobců krmiv FEFAC se v Evropě konstatuje zvýšení produkce směsí pro koně. Nárůst produkce krmných směsí pro koně se zaznamenává v Irsku, ve Švédsku a v Itálii, zatímco pokles výroby kompletních směsí se sleduje ve Velké Británii a Německu. Růst potenciálu pro prodej krmných směsí je zřejmý v jižní Evropě a jako perspektivní z hlediska vývoje trhu krmných směsí pro koně se ukazuje Nizozemí.
Současné statistiky uvádějí počty registrovaných zvířat (1/3 až 1/2 celkového počtu) a skutečný stav se pouze odhaduje. Podle nedávno provedených odhadů činil počet koní v USA 9 miliónů a téměř stejný počet se odhaduje i v Evropě. Z toho se až 5 miliónů kusů chová v EU. Určitá představa o výrobě a prodejích krmných směsí pro koně v Evropě se vytváří na základě údajů z Velké Británie, kde se předpokládá aplikace krmných směsí ve větší míře než v ostatních zemích Evropy.
V minulém roce bylo ve Velké Británii užito pro výživu koní (půl milionu kusů) 200 000 tun kompletních směsí a 150 000 až 180 000 tun jako přídavek ve formě suchého krmiva. Na jednoho koně pak připadalo okolo 1,1 kg směsi a 1 kg ve formě suchého přídavku na den. Při aplikaci těchto počtů na všechny členské země EU (15) lze odhadovat reálnou roční potřebu 2 milióny tun krmných směsí a 1,75 miliónů tun suchého krmiva. Za předpokladu, že počet 5 miliónů kusů koní zahrnuje jen registrovaná zvířata, se reálné množství směsí a krmného přídavku může 2 až 3x zvýšit..
Feed Intern., 22, 2001, č. 8
-psch-

Koně na známkách
Početnou emisi poštovních známek k ukončení druhého tisíciletí věnovala britská pošta motivům, charakterizujícím každodenní život v průběhu milénia. Jednou z nich je i známka symbolizující tradiční zemědělství. Silueta Alžběty II., označující britské známky namísto jména státu, je už po desítky let neměnná – královna na britských poštovních ceninách nestárne.
-Šc-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down