18.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak zlepšit farmy skotu

Z úspěšné realizace let 1990 až 2000 a závěrů výzkumu let 1996 až 2000 demonstračního provozu MZe ČR a dalších farem uvádíme některá doporučení pro zemědělskou praxi. Tato opatření jsou mezi zemědělskou veřejností většinou známa, přesto podle našich zkušeností ještě mnoho konzervativních chovatelů odmítá přijmou výhodnější, ekonomičtější a z hlediska zvířat přijatelnější.

Pro mléčné farmy skotu doporučujeme odchovávat telata v období mléčné výživy ve venkovních individuálních boxech. Jalovičky v období rostlinné výživy, jalovice a dojnice chovat v uceleném systému optimalizovaného volného boxového ustájení s intenzivní přirozenou ventilací. Velkou předností tohoto systému je optimální technologická návaznost v rámci všech věkových kategorií skotu, díky stejnému čistému prostředí i odpovídajícímu welfare, bez stressů, ke kterým dochází při větších změnách prostředí a vytváření potřebných návyků.
Při variabilní koncepci chovu se pro mladý skot a výkrm býků uplatňuje volné kotcové stelivové ustájení.
Dojnice jsou standardně chovány ve volném boxovém ustájení (foto 5). Telení probíhá na volných porodnách s kotcovým stelivovým ustájením (foto 7). Telata v období mléčné výživy jsou odchovávána ve venkovních individuálních boxech (foto 4).
Pro farmy skotu masné užitkovosti, vznikající jako koncové řešení mléčných farem převodným křížením na negativně vyselektovanou část mléčné populace, nebo vyhlazovacím křížením místní mléčné populace nižší užitkovosti, nebo introdukcí masného plemene, přichází v úvahu jednoduchá přístřešková ustájení, nebo některá plemena lze chovat i bez ustájení.
Při navrhování a koncipování faremních celků pro skot je nutné uplatnit vhodné ustájení, dostatečné větrání, čisté prostředí a vhodný welfare. Dále je potřebné mít stádo se zvyšujícím se genetickým potenciálem a dobrou úroveň výživy. To se neobešlo a neobejde bez rekonstrukcí, modernizací a výstavby stájí skotu. Jedině tak je možné stáje skotu zlepšit a dosahovat dobrých výsledků.
A jak s dalšími objekty pro skot? Řada farmářů a privátních zemědělských společností hospodaří na farmách skotu, jak je převzali příkladně v restitucích a privatizaci nových společností. Některé farmy jsou v lepším, jiné v horším stavu. Jisté je, že beze změn to není možné. Farmy skotu je potřebné stále zlepšovat. Lze uvažovat s následujícími změnami:
 rekonstrukce a modernizace typových objektů řady K-174, K-96 a odvozených variant, halových objektů a starých hospodářských objektů v dobrém fyzickém stavu
 dostavby k modernizovaným objektům při koncipování faremních celků
 výstavba lehkých přístřeškových stájí s využitím místních levnějších materiálů
 jednoduché adaptace zejména na volné ustájení skotu s využitím objektů v zachovalém stavu
 opravy a údržba stávajících objektů v nezbytném rozsahu
 namísto generální opravy méně vhodných, maloproduktivních ustájení, jako je zejména dožívající ustájení vazné radikálnější změny na ustájení volné s dostatečným větráním
 likvidace objektů nevhodných pro modernizace, to je objektů zchátralých, zastaralých a nevhodných pro rekonstrukci, nenavazujících na koncipování faremního celku, s obtížným zajištěním ošetřujícího personálu v daném místě a celkovými problémy dalšího hospodaření
 interakce jednotlivých uvedených a dalších možností při vytváření funkčních faremních celků
Závěrem přejeme chovatelům skotu dobré výsledky hospodaření a jsme jim nadále nápomocni v řešení problematiky ustájení, větrání a tvorby vhodného prostředí a welfare pro skot.

Ing. František Doleček

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down