04.02.2007 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaké mléko chtějí naše mlékárny

Anketu Našeho Chovu jsme tentokrát zaměřili na téma „zpeněžování kravského mléka“ s cílem získat informace o tom, jaké požadavky na tuto komoditu v současnosti čeští zpracovatelé mají a jakým způsobem utvářejí jeho výkupní cenu. Samozřejmě jsme se snažili také zjistit, na jaký systém oceňování mléka budou mlékárny přecházet v budoucnu, a co bude hrát při tvorbě jeho ceny rozhodující úlohu. Z toho vyplývá i směr, kterým by se tedy mělo vydat šlechtění mléčného skotu.

Původní cíl byl oslovit nejvýznamnější mlékárny v každém regionu České republiky, ale některé z nich neměly zájem na anketu odpovídat.

Jedenáct českých mlékáren odpovídalo na následující anketní otázky:
1. Jaké máte požadavky na vykupované mléko?
2. Jakým způsobem tvoříte cenu mléka?
3. Co je pro vás v současnosti při výběru dodavatele rozhodující?
4. Co budete při oceňování mléka upřednostňovat v budoucnu?
5. Jak vnímáte konkurenci v tomto sektoru v rámci společného trhu?

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Mlékárna Čejetičky, spol. s r. o.
Za společnost, která sídlí v Mladé Boleslavi, odpovídal ředitel Ing. Zdeněk Košek.
„Nemáme žádné speciální požadavky na vykupované mléko. Při jeho nákupu vycházíme z toho, že splňuje všechny platné normy. Cena mléka je tvořena základní sazbou, která se upravuje o srážky za kvalitativní ukazatele. Větší dodavatelé pak dostávají ještě množstevní příplatek.
Při odběru mléka je pro nás rozhodující obsah tuku a bílkovin, který musí odpovídat standardním hodnotám. Doufáme že u nás v budoucnu bude existovat jednotný systém zpeněžování mléka. Potom se chystáme zavést platby za jednotlivé složky. Zahraniční konkurence je ovšem obrovská. Vnímáme ji zejména při nákupu syrového mléka. Jelikož jsme situováni v oblasti hranic, pociťujeme tlak ze strany zemědělců na zvýšení výkupních cen. I v budoucnu hodláme ale vycházet z průměrné realizační ceny mléka, která je v České republice“.
Mlékárna Čejetičky, spol. s r. o. vykupuje mléko z oblasti středních a východních Čech. Denní nákup činí okolo 100 tisíc litrů mléka. Výrobní sortiment firmy představují kysané tekuté výrobky, čerstvé mléko, smetana, másla, tvarohy, sušené odstředěné mléko a frutella.

Danone, a. s.
Společnost Danone sídlí v Benešově u Prahy. Podle slov vedoucího nákupu mléka Ing. Lubomíra Vaškoviče, nemá podnik na vykupované mléko žádné specifické požadavky. „Nákup syrového mléka se řídí platnou legislativou České republiky. Cenu mléka tvoří základní cena , která je stanovena pro obsah bílkovin 3,2 % a obsah tuku 3,7 %. Ta odpovídá aktuální situaci na trhu mléka. Při vyšším obsahu bílkovin se cena zvýší o 0,05 Kč za každých 0,1 % bílkovin až do obsahu 3,3 %. Při nižším obsahu bílkovin se cena sníží o 0,05 Kč za každých 0,1 % bílkovin. Při vyšším obsahu bílkovin než je 3,3 % se cena zvýší o 0,10 Kč za každých 0,1 % bílkovin až do výše 3,7 %. Při vyšším obsahu tuku se cena zvýší o 0,01 Kč za každých 0,1 % tuku. Při nižším obsahu tuku se cena sníží o 0,01 Kč za každých 0,1 %. Množstevní příplatek ve výši 0,005 Kč je za jeden litr, a to za každých celých tisíc litrů průměrné denní dodávky. Při výběru dodavatele je pro nás rozhodující kvalita mléka na stabilně vysoké úrovni, která zaručuje bezpečnost mléčných výrobků pro spotřebitele. V obsahu složek upřednostňujeme obsah bílkovin. I v budoucnu pro nás bude podstatný obsah bílkovin v mléce. Od počátku roku 2007 byly zvýšeny příplatky za obsah bílkovin abychom se přiblížili struktuře ceny, která je obvyklá v EU. S otevřením mezinárodního trhu vznikla poptávka německých a italských mlékáren po kvalitním mléce v ČR. To vnímáme jako negativní pro mlékárenský průmysl v ČR. Ze země je vyvážena nezhodnocená surovina bez přidané hodnoty. Mléko se zpracovává v sousedních zemích, odčerpává se kvóta pro výrobu mléka, daně zpracovatelského průmyslu se nevrací do českého rozpočtu. Na druhé straně je velmi pozitivní možnost uplatnění českých výrobků na evropském trhu“.
Společnost ročně nakoupí 45 milionů litrů mléka z farem a asi 25 milionů litrů mléka z jiných mlékáren. Za rok tak zpracuje kolem 70 milionů litrů kravského mléka. Oblastmi jeho odběru je především kraj Středočeský, Plzeňský a Vysočina. Do výrobního sortimentu firmy patří jogurty a jogurtové nápoje.

Povltavské mlékárny, a. s.
Jakým způsobem zpeněžuje mléko společnost Povltavské mlékárny nám prozradil vedoucí nákupu mléka Ing. Josef Soukup.
„Nakupované mléko musí vyhovovat požadavkům příslušných platných veterinárních předpisů zejména nařízení (ES) č. 853/2004, dále vyhlášce Mze č. 203/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky a platné ČSN 570529 – Syrové kravské mléko. V současné době činí základní cena 7,50 Kč za jeden litr mléka při průměrném obsahu bílkovin 3,40 %. Při vyšším obsahu bílkovin se připlácí 1,50 Kč za bílkovinnou jednici. Množstevní příplatky platíme při průměrné denní dodávce ze sběrného místa nad 1000 litrů, a podle velikosti činní 0,03 až 0,20 Kč. Při dodržení přísnějších jakostních hodnot je příplatek ve výši 0,10 Kč na jeden litr. Při výběru dodavatele upřednostňujeme dlouhodobé oboustranně korektní vztahy s našimi stávajícími dodavateli. Jako výrobci značkových sýrů klademe hlavní důraz na mikrobiologickou kvalitu mléka a obsah bílkovin. Z ekonomického hlediska je pro nás důležitá vzdálenost sběrných míst dodavatelů i množství dodávaného mléka. Do budoucna bychom chtěli upřednostňovat nejen vyšší obsah celkových bílkovin, ale i jejich kvalitativní složení ve vztahu k následné výtěžnosti, to znamená genetické varianty kapa kaseinu. Tímto směrem by se podle našeho názoru mělo ubírat šlechtění dojnic. Konkurenci v mlékárenském sektoru bereme na vědomí. Sledujeme vývoj na trhu, abychom uspěli s našimi výrobky, jejichž sortiment přizpůsobujeme požadavkům trhu. Chceme se prosazovat zejména novými specialitami a kvalitou“.
Roční výkup mléka společnosti Povltavské mlékárny, a. s. činí okolo 62 milionů litrů. Dodavatelé pochází z okresu Příbram.Výrobní sortiment podniku představují značkové sýry Hermelín, Lučina a Tartare.

VÝCHODNÍ ČECHY

Pribina, spol. s r. o.
Jakým způsobem tvoří výkupní ceny kravského mléka společnost Pribina, která má sídlo v Přibyslavi, nám prozradil jednatel společnosti MVDr. Václav Žatečka.
„Mléko zatím oceňujeme obvyklým způsobem, který byl u nás vytvořen před několika lety. Cenu tvoří základní sazba plus příplatky za kvalitativní parametry. V budoucnu plánujeme přechod na systém, který se uplatňuje v EU. Chceme nadstavit nízkou základní cenu a zavést platbu za mléčné složky. Na systém budeme přecházet pozvolna, aby dodavatelé měli čas se mu přizpůsobit. Konkurence v tomto sektoru je, zejména pak ze strany německých zpracovatelů. Nemá to ale na nás žádný negativní dopad.“
Společnost Pribina, spol. s r. o. sváží mléko především z okolí Kolína a okolních oblastí do okruhu 50 km. Denní nákup syrového kravského mléka činí zhruba 140 tisíc litrů. Výrobní sortiment firmy představují zejména sýrového speciality a smetanovo-tvarohové krémy.

Bohemilk, a. s.
Za východočeskou společnost Bohemilk, a. s. sídlící v Opočnu nám informace poskytla vedoucí řízení jakosti Ing. Bronislava Světlíková.
„Na nakupované mléko nemáme specifické požadavky, ale samozřejmě musí vyhovovat legislativním požadavkům stanoveným veterinárním zákonem. Žádné z chovů či plemen při výkupu neupřednostňujeme. Při výběru dodavatele je u nás rozhodující mikrobiologická kvalita mléka a vzdálenost v kombinaci s množstvím, aby byly kapacity cisteren využívány efektivně. Co se týče zpeněžování mléka, jeho vývoj směřuje k upřednostňování mléčné bílkoviny“.
Mlékárna Bohemik, a. s. ročně zpracuje 55 milionů litrů mléka, které získává z oblasti východních Čech. Ve výrobním sortimentu firmy lze najít sušená mléka, sušené zmrzlinové směsi, mléčnou kojeneckou a dětskou výživu, trvanlivé mléko a smetany, kysané výrobky ve velkoobjemovém balení, máslo a také čerstvé konzumní mléko balené v pet lahvích

Niva, s. r. o.
Za společnost Niva, s. r. o., jejímž působištěm je Dolní Přím, nám poskytnul informace jednatel společnosti Jiří Bednář.
„Na vykupované mléko nemáme žádné speciální požadavky. Z kvalitativního hlediska upřednostňujeme mléko z červenostrakatých chovů, ale vykupujeme i mléko od holštýnek.
Cenu mléka tvoří základní sazba, která činí 8,15 Kč za litr plus příplatky za bílkovinu. Jejich výše je ale ovlivněna dalšími kvalitativními ukazateli. Obsah tuků při tvorbě ceny nezohledňujeme, ale k ceně se připočítává i množstevní příplatek.V budoucnu nehodláme způsob zpeněžování mléka nijak měnit. Naši dodavatelé jsou s tím současným spokojeni. Samozřejmě je tu konkurence zahraničních zpracovatelů, ale ta nás neohrožuje. Naši dodavatelé nemají důvod prodávat mléko do zahraničí jelikož jim za jejich komoditu nabízíme dostatečně vysokou cenu. Proto se nebojíme, že by od nás odešli“.
Podnik působící ve východních Čechách zpracovává na deset milionů litrů kravského mléka ročně.

JIŽNÍ MORAVA

Jaroměřická mlékárna, a. s
Společnost sídlí v Jaroměřicích nad Rokytnou na jižní Moravě. Na anketní otázky nám odpověděl ředitel společnosti Ing. Jiří Věžník.
„Mléko které nakupujeme musí odpovídat normám platným v ČR i EU. Pro naší výrobní činnost je nejvhodnější mléko od červenostrakatého plemene, které má vysoký obsah bílkovin. Více než polovina nakupovaného mléka pochází z těchto chovů. Nakupujeme ale také mléko od plemene holštýnského. Cenu mléka tvoří základní sazba plus příplatek za bílkoviny a množstevní příplatek. U nakupovaného mléka nám záleží především na kvalitativních parametrech a obsahu bílkovin. V budoucnu se budeme při zpeněžování jednoznačně orientovat na obsah mléčných složek. Výhledově bude cenu mléka tvořit základní sazba, množstevní příplatek a docenění za obsah bílkovin a tuku. Co se týče konkurence v sektoru, tak cenové podmínky v rámci České republiky jsou vyrovnané. Jsme si ale vědomi toho, že němečtí zpracovatelé v současnosti zemědělcům za syrové mléko nabízí neúměrně vysoké ceny. Nás to však neohrožuje.“
Jaroměřická mlékárna vykupuje mléko z oblasti Vysočiny, Žďárska, Znojemska a jižní Moravy. Podnik úzce spolupracuje s Mlékárnou J+R, s. r. o. v Moravských Budějovicích. Denně obě mlékárny dohromady zpracují až 270 tisíc litrů mléka. Hlavním výrobním sortimentem Jaroměřické mlékárny, a.s. jsou tvarohy a přírodní sýry eidamského typu. Doplňkový sortiment představují smetanový sýr Fénix, pomazánkové a tradiční máslo, mléko, smetana a podmáslí.

Moravia Lacto, a. s
Kravské mléko, které vykupuje společnost Moravia Lacto sídlící v Jihlavě, musí v prvé řadě splňovat všechny platné normy. Upřednostňováno je mléko pocházející z chovů českého strakatého plemene, které má lepší kvalitativní parametry. Mlékárna ale také nakupujeme mléko od holštýnských krav, jež představuje zhruba 60 procent celkového výkupu. Základní cena mléka je 7,40 Kč za litr. K tomu se přidává příplatek za bílkoviny nad 3,35 % a množstevní příplatek. V nakupovaném mléce je pro mlékárnu nejpodstatnější obsah bílkovin. Pravděpodobně už v průběhu letošního roku mlékárna přejde na zpeněžování dle obsahu mléčných složek. Požadován bude referenční obsah tuku 4 %. Za nedodržení obsahu tuku se bude cena srážet. Referenční obsah bílkovin bude činit 3,4 %. Nad tuto hodnotu se budou dávat příplatky, pod hodnotu budou cenové srážky.
Mlékárna Moravia Lacto, a. s. zpracuje 120 milionů litrů mléka ročně. Výrobní sortiment podniku představuje čerstvé mléko, zakysané výrobky, smetany, čerstvé máslo, přírodní sýry a sušené mléko.

Mlékárna Kroměříž – Kromilk, s. r. o.
Jménem společnosti Kromilk s námi hovořil ředitel mlékárny Ing. Jan Tykvart.
„Nakupujeme mléko, které odpovídá požadavkům Nařízení EU a ČSN na syrové kravské mléko. Při jeho nákupu je pro nás nejdůležitější obsah mléčné bílkoviny. Při tvorbě ceny mléka se řídíme doporučenou metodou pro oceňování – platíme za tukovou a bílkovinnou jednici v mléce. K tomu dáváme bonusový příplatek. Stejný způsob zpeněžování syrového mléka předpokládáme i v budoucnu. Konkurence v mlékárenském sektoru je na vysoké úrovni, což vyvíjí tlak na ceny mléčných výrobků.“
Ročně se v Mlékárně Kroměříž – Kromilk, s. r. o. zpracuje kolem devíti milionů litrů syrového kravského mléka, které se vykupuje z oblasti Kroměřížska. Výrobní sortiment firmy zahrnuje krémové sýry, čerstvé sýry, přírodní polotvrdé sýry typu Eidam a Gouda, tavené a terminované smetanové sýry.

Mlékárna Olešnice
Jak tvoří cenu kravského mléka v Mlékárně Olešnice nám sdělil ředitel Zdeněk Pospíšil.
„Pro naši mlékárnu požadujeme mléko z chovů, které jsou na vysoké úrovni. Náš výrobní sortiment je zaměřen především na tvarohy a sýry, takže potřebujeme surovinu s vysokým obsahem bílkovin a tuků. Při výběru dodavatele nám jde rovněž o dlouhodobou spolupráci. Cenu mléka tvoří nízká základní cena, ohodnocení za obsah tuků a bílkovin a množstevní příplatek. V budoucnu plánujeme ještě snížit základní cenu mléka a více zvýraznit ohodnocení mléčných složek. Tento systém funguje v evropských zemích. Co se týče zahraniční konkurence, je zde snaha německých zpracovatelů získat mléko našich dodavatelů, kteří farmářům nabízí vyšší ceny. S tím se musíme vyrovnat. Konkurenceschopnosti českých mléčných výrobků na evropském trhu je ale podle mě nízká. Myslím, že máme horší podmínky pro prosazení našich výrobků například na rakouském nebo německém trhu, než mají Rakušané a Němci u nás. Situace na trhu v ČR je nepříznivá. V důsledku vysokého počtu obchodních řetězců, které nedovolí zvýšit ceny výrobků, je na mlékárny vyvíjen tlak.“
Mlékárna Olešnice ročně vykoupí 65 milionů litrů kravského mléka, které pochází z oblastí jižní Moravy a východních Čech. Ve výrobním sortimentu firmy nechybí tekuté mléčné výrobky, zakysané mléčné výrobky, sýry, tvarohy, tvarohové pomazánky a máslo.

SEVERNÍ MORAVA

Ekomilk, a. s.
Systém zpeněžování syrového kravského mléka v severomoravském podniku Ekomilk, který sídlí ve Frýdku Místku v Moravskoslezském kraji, nám prozradil ředitel společnosti Ing. Stanislav Kołorz.
„U výkupu mléka se řídíme především požadavky uvedenými v ČSN 57 0529 syrové kravské mléko pro mlékárenské ošetření a zpracování, která přesně stanovuje základní požadavky, jakostní znaky a technické požadavky mléka. Mezi ty například patří informace od jaký dojnic musí a nesmí být mléko získáváno, jaké mléko musí být vyloučeno pro mlékárenské ošetření a zpracování, jaké smyslové , fyzikální a chemické znaky musí splňovat dodávka mléka, jakou musí mít dodávané mléko teplotu, počet somatických buněk, celkový počet mikroorganismů a inhibičních látek. Tato norma také určuje doplňkové znaky jakosti mléka jako například mikrobiologické parametry. Naše mlékárenská společnost, přestože raději spolupracuje s většími mlékárenskými farmami, se nebrání ani výkupu mléka od menších hospodářících rolníků. Biomléko zatím nezpracováváme, jelikož nám ještě nikdo z okolních farem tuto surovinu nenabídl, a také nikdo z našich odběratelů biomléko dosud nepožadoval.Cena, kterou platíme zemědělcům za mléko, musí být konkurenční a srovnatelná s cenou, kterou dávají okolní mlékárny, a proto se blíží celorepublikovému průměru. Při výběru dodavatele je pro nás rozhodující nabízená cena, kvalita a dodávané množství. Z důvodu nezanedbatelných nákladů na svoz syrového kravského mléka přihlížíme také na vzdálenost mléčné farmy od mlékárny. Jako výrobce tvarohu rovněž sledujeme obsah bílkovin v dodávaném mléce. Vzhledem k tomu, že naší odběratele žádají stále větší trvanlivosti i u čerstvých mlékárenských výrobků které vyrábíme, čehož lze docílit pouze pořízením moderní technologie na zpracování mléčných výrobků a dodávkou suroviny o nejvyšší kvalitě, budeme nucení v budoucnu od svých dodavatelů mléka žádat surovinu, která tyto nejvyšší požadavky na kvalitu splňuje. Po vstupu České republiky do EU se zákonitě zvětšila očekávaná konkurence v mlékárenském sektoru. Osobně si ale myslím, že na evropském a také českém trhu je prostor pro velké i menší mlékárenské subjekty. Dle mého mínění není pravdou názor některých manažerů velkých českých mlékáren, který se objevuje v našem tisku, že menší mlékárny musí zákonitě z trhu vymizet z důvodu neschopnosti konkurovat velkým celkům. Jako příklad bych uvedl krach jednoho z největších mlékárenských podniků na světě - firmy Parmalat a naopak úspěšně prosperující malé rakouské nebo švýcarské mlékárny. Vše bude záležet na mnoha okolnostech, které český a evropský trh ovlivňují. Velkou výhodou pro menší mlékárenské subjekty, které reprezentuji, vidím například ve větší pružnosti, rychlosti a schopnosti se přizpůsobit podmínkám a požadavkům trhu , což může mít velký význam na jejich prosperitu na společném trhu“.
Společnost Ekomilk, a. s. vykupuje mléko z oblasti Moravskoslezského kraje. Denně zpracuje okolo 50 tisíc litrů mléka, ze kterého se vyrábí například tvaroh, čerstvé mléko, máslo, syrovátkové nápoje, zakysané výrobky, jogurty nebo jogurtové nápoje.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down