24.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaké úkony může provádět chovatel?

Jak vyplývá z novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., každý chovatel hospodářských zvířat na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, která na tomto hospodářství chová, je oprávněn provádět odborné veterinární úkony. Seznam a podrobnosti provádění takových úkonů je stanoven ve vyhlášce Ministerstva zemědělství (novela vyhlášky č. 342/2012 Sb.).

Ve vyhlášce č. 19/2018 Sb., která je účinná od 22. února 2018, jsou následující úkony:

Odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat

(K § 64b odst. 1 zákona)

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn provádět

 1. a) poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
 2. b) měření tělesné teploty,
 3. c) vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem,
 4. d) vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem,
 5. e) neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při spontánním močení, trusu při kálení,
 6. f) nálev sondou do bachoru a
 7. g) neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat.

(2) Odborné veterinární úkony podle odstavce 1 chovatel hospodářských zvířat provádí za dodržení zásad a postupů zajišťujících prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásad biologické bezpečnosti a dodržení bezpečnosti práce.

Podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat

(K § 64b odst. 2 zákona)

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn k injekční aplikaci léčiv, jestliže

 1. a) obdržel pokyny ošetřujícího veterinárního lékaře k injekční aplikaci léčiv,
 2. b) ošetřující veterinární lékař stanovil diagnózu,
 3. c) byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen o způsobu podání, indikaci, dávkování, době podání léčiv, kontraindikaci, negativních účincích, ochranné lhůtě a cílovém druhu zvířat a
 4. d) byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen o způsobu uchovávání léčiv.

(2) Chovatel při injekční aplikaci léčiv dodrží zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady bezpečného a účinného podání léčivého přípravku, ochrany zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, jinými onemocněními a zásady bezpečnosti práce.

 Odborná způsobilost

Chovatel hospodářských zvířat splňující požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. a) až e) oprávněn provádět na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, které na tomto hospodářství chová, i další odborné veterinární úkony stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství, a to pokud absolvuje specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů a složí závěrečnou zkoušku.

 

Odborná způsobilost

Minimálně středoškolské vzdělání ve veterinárním směru, v oblasti lékařství, chemie nebo biologie v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti.

 

Získání osvědčení o odborné způsobilosti

Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění dalších odborných veterinárních úkonů organizuje organizátor v rozsahu 10 hodin teoretické výuky.

Obsahem školení jsou:

 1. a) výuka provádění odborných veterinárních úkonů,
 2. b) přehled a zásady správného používání pomůcek a vybavení nezbytných pro tyto činnosti,
 3. c) zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady biologické bezpečnosti, znalosti zdravotních rizik a bezpečnosti práce při provádění těchto činností a
 4. d) právní předpisy, které se vztahují k uvedeným činnostem.

Další odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, k nimž je třeba získání osvědčení o odborné způsobilosti

(K § 64b odst. 3 zákona)

(1) Chovatel hospodářských zvířat, který získal osvědčení o odborné způsobilosti, je oprávněn provádět

 1. a) kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,
 2. b) krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
 3. c) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund,
 4. d) ošetření a úpravu kopyt, paznehtů a spárků zvířat,
 5. e) odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,
 6. f) kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec, a
 7. g) úpravu zubů savých selat.*

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down