18.10.2000 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jangelec 2000 – charolais má stejnou úroveň jako ve Francii

Ve dnech 12. a 13. října se sešli po dvou letech opět chovatelé na specializované výstavě masného plemene charolais . Charolais lze označit jako nejrychleji se rozvíjející masné plemeno u nás. Z počátečního nulového stavu v roce 1991 se stalo nejpočetněji chovaným, v konrole užitkovosti je zařazeno již 4500 krav.
Celkem 16 chovatelů přivezlo 140 špičkových zvířat, to je téměř dvojnásobný počet oproti minulému ročníku. Nejvíce kusů přicestovalo z farmy ZEAS, a. s. Staré Hradiště., ze ZePo a. s. Libchavy, Družstva Velký Újezd, Agrotepu s. r. o. Teplice n. Metují, z chovu ing. Řehounka z Chotče nebo ze zemského chovu ZD Pozovice.

Celý program pořadatelé rozdělili do dvou dnů. První den byl věnován hodnocení ve skupinách. Předváděná zvířata byla rozdělena do 11 kategorií a v rámci každé kategorie ještě do skupin podle data narození. Originální systém hodnocení spočíval v tom, že předvadiště bylo rozdělené na dvě části. Hodnotitel tak měl možnost porovnávat vždy dvě zvířata, vybraný jedinec zůstal ve vzdálenější polovině a byl opět porovnáván s dalším ze skupiny. Pořadí předvádění bylo koncipováno tak, že následovala po sobě vždy dvě zvířata podobného věku apod. Ostaní zvířata byla umístěná ve venkovních kotcích, kde si je mohli chovatelé prohlédnout. Vítězové jednotlivých sekcí postoupili do finále, kde se ucházeli o 1. až 3. místo nebo mohli být vyhlášeni šampióny (jejich seznam je uveden v tabulce).
Hodnocení se ujal vzácný host - Patrika Reversé, který v současné době zastává funkci technického ředitele francouzské společnosti Charolais Optimal. Tato firma je dominantní v oblasti šlechtění plemene charolais na francouzském i světovém trhu. Historie působení tohoto francouzského odborníka v České republice je však dlouhá již téměř deset let, protože stál u zrodu chovu tohoto bílého skotu u nás.
Přehlídku zahajovaly mladé jalovičky. Podle Patrika Reversé měla skupina excelentní kvalitu. Zvířata byla nejen výbnorně osvalená, ale vynikala především dobrým rámcem, byla dostatečně dlouhá i vysoká s pevným rovným hřbetem, širokou prostornou pánví, dobrýma nohama. Hodnotitel kladl velký důraz na vzhled hlavy, která musí být standardní a charakteristická pro plemeno. Právě na skupině jaloviček je důležité si uvědomit proces zvyšování genetického potenciálu v průběhu generací. Zvláště ocenil Reversé, že čeští chovatelé sledují vývoj podle rodokmenů a jako otců použili nejlepší francouzské prověřené býky. Reversé tento proces označil jako „kumulaci genetiky“. Následující skupina mladých býčků byla hodnocená rovněž velice dobře. Uvedl doslova:“ máte tvrdý nekompromisní systém selekce býčků na dvou odchovnách“ a doporučil ho neměnit. V tomto systému jsou vidět výsledky genetiky a ne individuálního managementu.
Ve skupině mladých krav dominovaly dcery dnes již legendárních býků. Agronome, nebo Cameleon. Tito býci přenesli na své potomstvo vynikající dispozice pro mateřské vlastnosti, všechny předvedené prvotelky a krávy na druhém teleti vynikaly vyvážeností mezi mateřskými vlastnostmi a produkcí. V kategorii starších krav doporučil Reversé vynikající krávy využívat pro embryotransfer.
Titulem šampióna by ozdoben mezi mladšími plemennými býky Heureka chovatele ZD Pozovice, tento mladý býk byl testován v odchovně býků v Osíku, kde dosáhl nejlepších výsledků v historii a jeho průměrný denní přírůstek v testu překročil 2600g. Na výstavě bylo oznámeno jeho nové působení na inseminační stanici v Hradišťku.J iž trojnásobným šampiónem se stal mezi staršími býky temperamentní Dino Majitele ZEAS .a s. Staré Hradiště, kdy k triumfům ve Svinčicích v roce 1997 a v Jangelci 1998, připojil titul šampióna v Jangelci 2000. V závěrečné kategorii bojovaly o pohár časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec chovatelské skupiny.. Vítězství si odvezli chovatelé Bovetu a. s. Sloupnice za kolekci třech zvířat: krávy narozené v roce 1992 a její dcery narozené v roce 1996 s jalovičkou narozenou na jaře letošního roku. V hodnocení byl zdůrazněn význam právě rodinového chovu, kdy se požadované vlastnosti přenášejí z matky na dcery. Zvláštní cena z France Embryon byla vypsaná pro chovatele velkého počtu oceněných zvířat a deset inseminačních dávek z Francie získali zástupci společnosti ZePo a. s. Libchavy.
Na závěr jsme se zeptali předsedy klubu chovatelů charolais ing. Vladimíra Řehounka na hodnocení výstavy: „chovatelé se sešli před dvěma lety poprvé a určitě výstava přispěla k dalšímu rozšíření inseminace. Na letošním ročníku bylo možné shlédnou mnoho zvířat, která pocházela po otcích z inseminace.“ Za velký úspěch považuje Řehounek účast Patrika Reversé, od kterého se stále, jak uvedl, máme co učit,. Reversé hodnotí s určitým výhledem, jak se bude zvíře vyvíjet. Podobný názor vyjádřil i ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Karel Šeba, který upozornil na problematiku užitkového křížení: „Ten, kdo využívá býky k užitkovému křížení se snaží kupovat levné inseminační dávky. Je třeba si však uvědomit, že jakmile se chovatel rozhodne křížence dále využívat v chovu, tak by měl také používat jiné býky. Ceny ID těchto býků jsou však podstatně vyšší.“ Někdy se podle Šeby zaměňuje růstová schopnost a dosažení určité hmotnosti s masnou užitkovostí. Podstatný rozdíl mezi specializovanými masnými plemeny a ostatními je právě v dosažení lepší masné užitkovosti.
Z výstavy si odváželi chovatelé nejen zážitek z pohledu na vynikající zvířata , ale během předvádění mohli ochutnat pravý charolaiský steak nebo si koupit maso z tohoto plemene

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down