31.08.2017 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Je shredlage dobrý nápad?

Shredlage je u nás i ve světě již zavedený pojem. Poslední diskuze a vědecké studie se uskutečnily v roce 2016. Technologie byla vyvinutá, ověřená a žije svým životem.

Podívejme se blíže na vývoj technologie ve sklizni kukuřice na siláž. Původní technologie měla cíl co největší narušení zrna při dodržení přiměřeně únosné délky řezanky (tlc – Theoretical Length of Cut) 9,5 mm, 12,7 mm u vřetene. V devadesátých letech po zavedení drtičů  se délka řezanky prodloužila na (tlc) 19 až 21 mm. V roce 2010  se objevila technologie shredlage. Ta umožnila prodloužení délky řezanky do 30 mm.

Jak to vzniklo: Od některých chovatelů a výživářů byl požadavek prodloužit délku řezanky při dostatečném rozdrcení zrna. V roce 2008 Roger Olsen se svým otcem z americké firmy Shredlage L.L.C  a výživářem Dale Rossem vyvinuli první návrh drtiče shredlage. Po ověření několika prototypů se finální verze namontovala do 25 sklízecích řezaček. To byly začátky. Dnes se technologie úspěšně používá na 60 % mléčných farem ve východní části USA a 35 % v západní části USA. Novinkou je typ drtiče navržený touto společností. Drticí válce jsou ozubené, zuby se stáčejí do spirály. Válce se otáčejí různou rychlostí. To umožňuje dostatečné rozdružení stonku a rozdrcení zrna i při délce řezanky (tlc) 30 mm.

 

Řezanka je podle sušiny sklízených rostlin delší, až 30 mm (tlc) u kukuřice nižší sušiny. Při vyšší sušině se přiměřeně zkracuje podle doporučení výrobce. Výrobce také doporučuje nastavení mezery mezi drticími válci podle sušiny sklízených rostlin.

Siláž pak má několik vlastností, které zdůvodňují použití této technologie. Stonek  je roztrhaný na tenké proužky, které umožňují  snazší dusání řezanky. Vláknina je efektivněji trávená kvůli větší ploše, která je vystavená bachorovým bakteriím. Bachorové bakterie se snáze kolonizují na tenkých plátcích řezanky a efektivněji ji tráví.

Zvyšuje se podíl efektivní vlákniny, která pak může nahradit v krmné dávce slámu nebo seno, případně senáž s nižším obsahem živin. To znamená, že je možné navýšit dávku kukuřičné siláže jako levného zdroje kvalitních živin.

Separace na Pen State separátoru pak vypadá takto (množství drtě na jednotlivých sítech vyjádřené v %):

  • shredlage 26 mm –  25 : 55 : 18 : 2,
  • konvenční sklizeň – 8 : 60 : 30 : 2.

Při podání siláže s delší řezankou nedochází ke zvýšenému přebírání směsné krmné dávky dojnicemi, jak to uvádí studie provedená Dr. Shaverem na univerzitě ve Wisconsinu.

Separace zbytků na krmném stole na Pen State separátoru pak vypadá takto (množství drtě na jednotlivých sítech vyjádřené v %):

  • TMR se shredlage 99,3-99,7-100,1-102,1
  • TMR s konvenční siláží 99,5-99,8-99,7-101,7.

Rozdíl v separaci krmiva je zanedbatelný.

Kukuřičné zrno je kvalitně rozdrcené. Dr. Shaver provedl průzkum na 69 farmách, kde kontroloval kvalitu rozdrcení zrna v siláži. K tomu se používají separační síta. Pro praktické účely je důležitý údaj, kolik procent zrna propadlo sítem o velikosti 4,75 mm. Excelentní siláž má skóre nad 70 %, kvalitní 50 až 70 %, nepřijatelná pod 50 %. Dr. Shaver odebral 76 vzorků siláží sklízených technologií shredlage. Průměrné skóre bylo 67,3 %.

Uskutečnily se také srovnávací studie shredlage  versus konvenční siláž na produkci dojnic. Studie proběhly čtyři. Dvě pod vedením dr. Shavera byly podrobně popsané v Našem chovu 09/2016 a dvě byly ještě nepublikované. Jedna z nich se uskutečnila pod vedením známé (i v ČR)  americké krmivářské laboratoře Dairy One. Na spolupracující farmě byla v časovém rozmezí 12 týdnů srovnávána  kukuřičné siláž vyrobená technologií shredlage s konvenční siláží. Zvířatům se podávaly shodné TMR s dávkou siláže 10 kg v sušině v obou recepturách. Test proběhl u dvou skupin o počtu 152 dojnic na druhé laktaci, fáze laktace na počátku pokusu byla u skupiny shredlage  120 dnů, u konvenční 115 dnů. Separace siláží na horním sítě Pen State separátoru byla (množství drtě na jednotlivých sítech vyjádřené v %) u shredlage  36,8 % u konvenční sklizně 13,9 %. Spotřeba sušiny byla vyšší u skupiny shredlage  jen o 90 g od 3. do 9. týdne. Proto byla užitkovost hodnocená jen v tomto intervalu. Propad zrna sítem 4,75 mm byl u shredlage  62,2 %, u konvenční 56,2 %. Obsah mléčných složek byl u obou skupin stejný. Užitkovost byla u skupiny shredlage  o 1 až 1,45 kg vyšší.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down