Jedenácté přehlídky sýrů se líbily

Výrobci opět přivezli kvalitní sýry, usnesli se účastníci Celostátní přehlídky sýrů, která se pod patronací Ústavu technologie mléka a tuků VŠCHT Praha, Českomoravského svazu mlékárenského a Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické pořádala koncem ledna.

Systém hodnocení jednotlivých vzorků sýrů je založen na hodnocení dvěma komisemi – odbornou a veřejnou. Pro udělení diplomů je rozhodující hodnocení z hlediska chuti, vůně, vzhledu a konzistence. Při zpracování výsledků má větší váhu chuť a vůně (60 %), vzhled a konzistence se podílí 40 procenty. Celkově může sýr získat až 100 bodů. V letošním roce byly vzorky přihlášeny celkem do 10 kategorií, zvlášť byly oceněné i sýry z dovozu.
Celkem bylo podle slov Ing. Ladislava Čurdy, CSc. (VŠCHT) do soutěže přihlášeno 67 vzorků. Přehled sýrů ohodnocených diplomy uvádí tabulka č. 1, přehled oceněných sýrů z dovozu tabulka č. 2.
Nejvyššího hodnocení dosáhl Eidamský polotvrdý salámový sýr (obsah tuku 30 %) vyrobený společností MILTRA B, s. r. o.,Sedlčany), pomyslné stříbro získal Zámecký sýr 45 % z Jaroměřické mlékárny, středisko Želetava a na bronz dosáhla akciová společnost Madeta s taveným sýrem Jihočeské Lipno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *