08.01.2020 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odešel Jindřich Kvapilík

Se smutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý spolupracovník a přítel, člen redakční rady Našeho chovu Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Čest jeho památce

Vzpomíná jeho přítel a spolupracovník Oto Hanuš:

"Poznal jsem pana Jindřicha Kvapilíka i jeho rodinu po svém nástupu do zaměstnání ve Výzkumném ústavu pro chov skotu v Rapotíně, kde jsme byli roky kolegové. Spolupracovali jsme stále poté, až donedávna, přestože jsme každý již pracovali na jiném výzkumném pracovišti. Spolupracovat s Jindřichem byla čest. Myslím, že to může říci každý, kdo ho dobře znal. Spojovalo nás kamarádství a přátelství. Měl vždy otevřený a přátelský přístup ke kolegům a přátelům, starším nebo mladším, dovedl nezištně, přátelsky pomoci a předat své zkušenosti. Nikdy nezklamal ve společensko-politických postojích, jakkoliv se politice přímo nevěnoval, vždy měl jasno v tom, co je správné, jen s ohledem na přirozenou spravedlnost, což je v dnešním světě zvláště cenné. Za svými názory si dokázal pevně stát. Neváhal pro správný názor změnit i pracovní místo. Pamatuji si dobře a živě na četné odborné i společenské diskuse, a proto mohu výše uvedené konstatovat. Jindřich pracoval ve výzkumu jako zemědělský ekonom, jak již bylo shora uvedeno. Ekonomika souvisí s politikou více než jiné vědy, jako technické a biologické, někteří filosofové oba obory dosti pevně spojují. Jindřich ukázal cestu, jak lze ekonomiku dělat čistě, oproštěn od politických vlivů, operoval s tvrdými daty, výstupy a závěry, a politickými doktrínami nebo společenskými, případně lobbistickými tlaky se nenechal v průběhu profesního ani soukromého života ovlivňovat. Produkoval tak „čistou ekonomii“, je třeba více takových výzkumníků v ekonomii pro budoucnost, a bohužel mnoho jich není a jeho odchod je tak velkou ztrátou jak profesní, tak lidskou. Doufejme, že se podobní zase někdy najdou …"

Vzpomíná Jiří Burdych:

Kolega a přítel,  Ing. Jindřich Kvapilík, Dr.Sc., podlehl těžké nemoci ráno na Štědrý den. Bojoval s ní mnoho let, jak mu bylo vlastní, silnou vůlí a odhodláním.  Nestěžoval si.  I ve svém věku sportoval  - jezdil na kole. A hodně pracoval, cestoval za poznáním.  Tak jsem ho poznal kdysi na MZe ČR, práce mu byla koníčkem.  Přinášel široké odborné veřejnosti zajímavé informace jak už tehdy uváděl, z chovatelsky vyspělého světa, nejvíce ze spolkových zemí sousedního Německa. Novinky, porovnání, analýzy leckdy i kritické, posouvaly celý sektor chovu skotu dopředu.  Z jeho vědeckých a odborných publikací, podkladů čerpalo mnoho osob, od universitních studentů až po ministry zemědělství i vlády naší země.  Není na místě nyní vypočítávat jeho přínos celý obor, přesto se patří zmínit to, že díky jemu se vyjednala v době vstupu ČR do EU dostatečně vysoká národní kvóta na mléko a zavedla řada podpůrných opatření. Měli jsme možnost poslouchat jeho přednášky, jezdil po jednotlivých chovech.  Nabádal vždy k lepší rentabilitě výroby mléka, k efektivnější práci, k inovacím. Motivoval ke zlepšování. Myslím, že bude i po další generace nejen často citovaný odborník, ale zůstane v naší paměti a srdcích jako rovný chlap, čestný, nebojácný a inteligentní člověk, co miloval svoji širokou  rodinu, děti a vnoučata.  Prostě osobnost se vším všudy. Děkujeme ti Jindřichu!

Jiří Burdych, VVS Verměřovice, s. r. o.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down