22.09.2008 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jubilejní výstava plemenného skotu

Nepřetržitě od roku 1999 pořádá zemědělské družstvo Opařany na předvadišti v Řepči výstavy plemenného skotu. Letošní, v pořadí již desáté přehlídky, se zúčastnil velký počet plemenných zvířat, chovatelů i návštěvníků, doplňkovým programem pak byla zajímavá výstava zemědělských strojů. Své nejlepší plemenice českého strakatého plemene a holštýnského skotu přivezlo do Řepče téměř dvacet zemědělských podniků a farem, nechyběla ani zajímavá kolekce masného skotu charolais. Návštěvníci mohli také nahlédnout do moderní porodny prasnic.

Na výstavišti v Řepči bylo předvedeno devět mladých a stejný počet starších krav českého strakatého skotu. Bonitér Ing. Pavel Král ze svazu chovatelů zhodnotil u každého zvířete znaky mléčné i masné užitkovosti a určil nejlepší plemenice v každé skupině, krávu s nejlepším vemenem a šampiónku výstavy.

České strakaté prvotelky
Ze dvou kol mladších krav postoupilo do finále šest nejlepších. Vesměs šlo o špičkové představitelky kombinovaného plemene výškově i exteriérově vyrovnané.
Jako nejlepší prvotelka českého strakatého skotu byla vyhodnocena kráva č. 142 117 921 (plemeno C75R, otec MOR 51, otec matky NEB 479) ze Zemědělské společnosti Nalžovice, a. s. Předpokládaná užitkovost na první laktaci má následující ukazatele: 7478, 241, 3,22, 261, 3,49. Hodnotitel u ní vyzdvihl velmi dobrý kombinovaný typ s nadprůměrným osvalením, velmi dobrým vemenem a konstituční pevnost. Zemědělská společnost Nalžovice chová 1100 kusů skotu, z toho 250 dojnic českého strakatého plemene a 150 krav holštýnského skotu. U 325 uzávěrek v roce 2007 dosáhla v průměru 7407 kg mléka, 4,08 % tuku (302 kg) a 3,51 % bílkovin (260 kg). V chovu je 14 matek býků.
Druhé místo obsadila mladá kráva č. 135 138 921 (plemeno C72R, otec BO 841, otec matky MOR 59) ze Zemědělského družstva Krásná Hora. V podniku se nachází šlechtitelský chov českého strakatého plemene i chov holštýnského skotu. V kontrole užitkovosti dosáhli v roce 2007 u 1106 uzávěrek v průměru 8284 kg mléka, 4,02 % tuku a 3,38 % bílkovin. V obou chovech je přibližně 80 matek býků, k nejlepším zlepšovatelům patří červenostrakatí býci HG 141, MKM 263, SAL 71, nebo holštýnský býk NBY 175. U oceněné prvotelky se předpokládá užitkovost na I laktaci 7849 kg mléka, 321 kg tuku, 4,09 % tuku, 275 kg bílkovin a 3,5 % bílkovin. K jejím přednostem patří velmi dobrý kombinovaný užitkový typ, prostorné středotrupí, suché korektní končetiny a výborné utváření vemene.
Na třetím místě skončila prvotelka č. 158 338 932 po otci HG 225 Cirkusák (plemeno C100, otec matky BJR 228) ze ZKS Agro Zahořany, spol. s r. o. Za 67 dní laktace nadojila 1399 kg mléka s tučností 4,07 % a obsahem bílkovin 3,29 %. Zvíře je podle Ing. Krále konstitučně pevné, s velmi dobrým osvalením, vyniká excelentní délkou předního vemene, má velmi dobré rozmístění i postavení struků ale horší zadní délku vemene. K přednostem patří rovněž korektní funkční končetiny. ZKS Agro Zahořany chová 1280 kusů skotu, z toho 580 krav českého strakatého plemene. U 445 uzávěrek v roce 2007 dosáhli v průměru 6795 kg mléka, 271 kg tuku a 232 kg bílkovin. V chovu je i deset matek býků.

Nejlepší starší krávy
V této skupině bylo předvedeno devět starších krav českého strakatého skotu na druhé a další laktaci. Šlo o typické představitelky kombinovaného užitkového směru s dobrou mléčnou i masnou užitkovostí.
Nejlepší starší krávou českého strakatého skotu se v Opařanech stala plemenice č. 33 079 931 (plemeno C83R, otec MOR 59, otec matky REZ 300) z družstva Agra Březnice u Bechyně. Na druhé laktaci nadojila 9766 kg mléka s obsahem 3,54 % tuku (346 kg) a 3,62 % bílkovin (354 kg). Podle bonitéra je to velmi kompaktní, chodivé, konstitučně pevné a temperamentní zvíře s velmi dobrým utvářením vemene. Oproti krávě na druhém místě má i lepší osvalení. Agra Březnice chová 1280 kusů skotu českého strakatého plemene, v KU v roce 2007 dosáhla u 300 uzávěrek v průměru 6900 kg mléka V chovu má dvacet matek býků, pochází z něj i zlepšovatel SAL 74.
Na pomyslném stříbrném stupínku se umístila starší kráva 32134 921 plemene C84R po otci MOR 45 a otci matky MOL 122 ze Zemědělské společnosti Nalžovice, a. s. Ve druhé laktaci měla následující užitkovost: 7579, 394, 5,2, 300 a 3,96. Podle bonitéra jde o zvíře konstitučně pevné, rámcové, s velmi dobrým osvalením a velmi dobrým vemenem.
Třetí příčku obsadila kráva č. 190 627 961 (plemeno C69R, otec BO 841, otec matky SAL 25) ze Zemědělského družstva Kojčice. V družstvu chovají 1200 kusů skotu, u 468 uzávěrek v kontrole užitkovosti za rok 2007 dosáhli v průměru 6411 kg mléka s tučností 4,24 % a obsahem bílkovin 3,51 %. V chovu je jedna matka býků a jeden býk je v testaci. Oceněná kráva nadojila na první laktaci 5818 kg mléka o tučnosti 4,35 % (253 kg) a obsahu bílkovin 3,42 % (199 kg). K jejím přednostem patří nadprůměrné osvalení, konstituční pevnost a utváření vemene.
Do vlastního finále postoupily dvě nejlepší prvotelky a dvě nejlepší starší krávy. Jako krávu s nejlepším vemenem vyhodnotil Ing. Pavel Král prvotelku č. 135 138 921, která mezi mladými obsadila druhé místo. Její vemeno má výbornou zadní délku, velmi dobrou přední délku, korektní utváření struků, zejména jejich rozmístění a postavení na vemenu. Na velmi dobré úrovni je rovněž tloušťka struků, stejně jako hloubka vemene minimálně 10 cm nad úrovní hlezna, jak se očekává u krav na první laktaci.
Šampiónkou výstavy se stala vítězka starších krav z Agra Březnice č. 33 079 931, která byla mj. součástí kolekce skotu na letošní výstavě Země živitelka oceněné Zlatým klasem. Stala se i šampiónkou českobudějovické výstavy.

Přehlídka skotu charolais
Po českém strakatém skotu byla v Opařanech předvedena kolekce zvířat plemene charolais. Jak řekl přítomným Ing. Jan Kaplan z Českého svazu chovatelů masného skotu, v republice je 186 chovatelů skotu tohoto plemene, kteří chovají téměř 6500 krav. Dá se předpokládat, že počet zvířat plemene charolais se v České republice bude nadále navyšovat. Odborníci očekávají, že během šesti až osmi let bude u nás deset tisíc matek. Čistokrevné plemeno charolais se podle J. Kaplana stává již dnes nejpočetnějším masným plemenem chovaným v České republice.
Z předvedených zvířat zaujal především plemenný býček Plamen ET, který se narodil v chovu ZD Opařany, odchován byl v odchovně Cunkov. Při narození měl hmotnost 51 kg, ve 120 dnech již 255 kg, ve 210 dnech 440 kg a v roce pak 662 kg. V testu dosáhl přírůstku více než 2500 g/den, od narození potom 1786 g/den. Býček, který dnes váží 850 kg, je velice dobrého tělesného rámce.

Holštýnské mladé krávy
Nakonec se v předvadišti v Řepči prezentovaly krávy holštýnského plemene. Dvanáct prvotelek a jedenáct starších krav s výrazně mléčnou užitkovostí hodnotil Ing. Zdeněk Schaffelhofer, bonitér ČMSCH. Do užšího finále postoupilo vždy šest nejlepších plemenic, v závěru celé přehlídky určil bonitér krávu s nejlepším vemenem a šampiónku výstavy.
Pomyslné zlato mezi prvotelkami brala kráva č. 215 414 931 Raketa (plemeno H100, otec NBY 182 DECENBER, otec matky NXA 115 GENESIS) ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice s průměrnou denní užitkovostí 43 l mléka. Hodnotitel u ní vyzdvihl vynikající mléčný charakter, utváření vemene a postavení končetin. V porovnání s plemenicí na druhém místě vyniká především kapacitou a jemností. Zemědělská farma „Rolnička“ Lipanovice dosáhla v kontrole užitkovosti za rok 2007 u 90 uzávěrek 11 506 kg mléka s tučností 4,49 % a obsahem bílkovin 3,24 %. Z chovu s matkami býků pocházejí zlepšovatelé NXA 206 GROG a NEA 253 HONZÍK.
„Stříbrnou medaili“ získala prvotelka č. 215 408 931 Sofie (plemeno H100, otec NGA 508, otec matky NX 968 RC MARSHALL) s průměrnou denní dojivostí 45 litrů, opět ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice. Oproti krávě na třetím místě má především lepší utváření končetin a výborné utváření předního vemene.
Bronzový stupínek obsadila kráva č. 255 274 961 Dobronin Allicia 3 plemene H100, po otci NEA 588 SHOTTLE, otci matky NXA 073 ALLEN z Dobrosevu, a. s., Dobronín. Za 110 dní první laktace měla následující užitkovost: 4076, 143, 3,51 119, 2,92. Jde o velice pěknou krávu s velkou kapacitou typického charakteru. V kontrole užitkovostí za rok 2007 dosáhli v akciové společnosti Dobrosev u 583 uzávěrek 9906 kg mléka. V chovu je 22 matek býků, pochází z něho zlepšovatel EUKALYPTUS.

Starší černostrakaté plemenice
Ve finále starších krav zvítězila plemenice č. 1 224 921 Foreta (plemeno H100, otec NXA 26 FORD, otec matky NEB 640 WINCHESTER) ze ZD Krásná Hora, a. s., Petrovice, která v kapacitních rozměrech a ušlechtilosti převyšuje krávu na druhém místě. Na druhé laktaci měla následující užitkovost: 12 364, 463, 3,74, 400 a 3,24. Zdeněk Schaffelhofer u ní vyzdvihl výborný mléčný charakter a kapacitní rozměry a po zásluze ji vybral jako šampiónku výstavy.
Druhou příčku obsadila kráva č. 52 219 931 Eliška (plemeno H100, otec NEA 023 STORMATIC, otec matky NEB 641 DARWIN) ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice. Na druhé laktaci nadojila 10 531 kg mléka o tučnosti 4,06 % s obsahem bílkovin 3,2 %, vyprodukovala 428 kg tuku a 337 kg bílkovin. Podle bonitéra byla lepší v utváření žilnatého vemene než plemenice na třetím místě, vyzdvihl u ní výborné přední i zadní upnutí vemene, jeho šířkové rozměry a dokonalou hloubku. Proto není divu, že tato plemenice byla vyhodnocena jako kráva s nejlepším vemenem.
Na třetím místě skončila starší kráva č. 115 752 921 plemene H 100, po otci PRP 716 GALILEO, otci matky NEB 918 EVIL z Agropodniku Košetice. Jde o velice pěkné zvíře typického mléčného charakteru. Za 85 dnů druhé laktace vyprodukovala 3117 kg mléka s tučností 3,75 % a obsahem bílkovin 3,22 %.Agropodnik Košetice chová 1831 kusů skotu, u 517 uzávěrek v KU za rok 2007 dosáhl v průměru 8314 kg mléka .

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down