16.06.2008 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jubilejní výstava romanovských ovcí

Klub chovatelů romanovských ovcí nedávno zorganizoval v Horní Bučici u Čáslavi v pořadí již desátou klubovou výstavu tohoto plemene. Součástí akce byl i elitní nákupní trh a klubová schůze. Spolu s podzimní výstavou ve Stránčicích u Říčan jde o největší chovatelský svátek všech milovníků tohoto plemene.

Klub chovatelů romanovských ovcí se jako složka Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR věnuje rozvoji a propagaci tohoto plemene. V současnosti má 24 členů, z nichž se jich této akce zúčastnilo osmnáct. Klub byl založen 18. května 1998 a letos tak slaví deset let své existence. Předsedou klubu je od jeho založení Jiří Vízner z Vrdů, na jehož bedrech ležela také největší část přípravy této výstavy.

Klasifikace beranů

Oficiálně byla výstava zahájena klasifikací plemenných beránků. Členy výběrové komise byli předseda Svazu chovatelů a koz v ČR Ing. Vít Mareš a profesor František Horák. Celkově bylo ohodnoceno 16 kusů beránků a všichni byli vybráni do plemenitby. Hodnotitelé pochválili další zlepšení kvality předváděných beranů.
Šampiónem tohoto elitního nákupního trhu byl rozhodnutím přítomných členů klubu vybrán plemeník s katalogovým číslem 11 z chovu Michaely Kvisové z Částkova u Chrudimi. Při této volbě se bral v potaz pouze vlastní zevnějšek berana. Komisí byl tento beran ohodnocen nejvyšší možnou známkou za celkový zevnějšek elita rekord (ER). Jeho přednostmi jsou zejména velký tělesný rámec a osvalení. Za oba znaky získal 5 bodů, což je maximální počet. Beránek pochází ze čtyřčat a v době předvedení mu bylo deset měsíců.
Co se týká plemenných hodnot, patří tento plemeník mezi 13 % nejlepších zvířat v populaci pro celkovou plemennou hodnotu (CPH). Jeho současné plemenné hodnoty jsou postaveny jednak na rodokmenové hodnotě a jednak na vlastní užitkovosti. Zatím je geneticky nadprůměrný jak v růstových schopnostech (maternální i paternální složka), tak v plodnosti. Spolehlivě bude jeho genotyp znám ale až po kontrole dědičnosti, kdy bude možné posoudit užitkovost jeho potomstva. V každém případě jej jeho současná výsledná třída ER opravňuje k využití v pozici otce beranů.
Otcem šampióna je RET - 84, který loni v Bučici patřil k nejlepším beranům a pochází ze stejného chovu jako jeho syn. Tento plemeník nyní působí v Polsku v Zootechnickém institutu Pawlowice. Matka šampióna byla jako jehnice nakoupena od Josefa Pohorského ze Lhůty u Vysokého Mýta.V pozici otce matky najdeme příslušníka nejstarší české linie beranů Romi ROM - 009.
Velkým soupeřem o titul šampióna byl plemeník s katalogovým číslem 7 po otci ROS - 127 (otec matky ROS - 98) z linie Rosen. Tento beran z chovu Miroslava Vjatera z Hradištka u Sadské je velmi typovým zvířetem. Pochází z odchovaných trojčat a ve 100 dnech se může pyšnit špičkovou hmotností 40,3 kg. Jeho celková plemenná hodnota jej řadí do čtyř procent nejlepších. Mezi dalšími letos klasifikovanými berany zaslouží pozornost také například příslušník linie Rarach s katalogovým číslem 15 z chovu bratrů Heinzelových ze Suchého Dolu u Náchoda. Tento beran se výraznou ocelovou barvou vlny a její strukturou nejvíce blížil požadovanému typu.

Úspěšná výstava

Na výstavě mohli návštěvníci vidět starší plemenné berany a bahnice s jehňaty. Vítězem v kategorii starších beranů se stal plemeník z nové linie Ramon. Tento beran je v majetku Michaely Kvisové, která jej v loňském roce získala výměnou z Polska. Na podzim by již mohli být vybráni jeho první synové pokračovatelé do plemenitby.
Titul Miss romanovka si odnesla nádherná kolekce bahnice se čtyřčaty z chovu Ing. Petra Zajíčka z Říčan. Výstavu doplnily praktické ukázky zpracování ovčí vlny na kolovratu od Marie Čigelské a také ukázky různých vlněných výrobků. V rámci doprovodného programu bylo možné vidět vystoupení čáslavských karatistů nebo ukázku práce pasteveckých psů Jana Hály z farmy Malá Černoc. Jeho psi plemene border kolie názorně předvedli manipulaci s hejnem kachen indických běžců. Původně byla plánována i práce se stádem ovcí, ale z veterinárních důvodů se ji nepodařilo zajistit. Dále bylo možné shlédnout profesionální stříž ovcí v podání Ing. Bařiny a jeho pomocnice. Výstavu ozdobila solidní účast návštěvníků z Česka i ze zahraničí.

Schůze klubu

Odpoledne následovala členská schůze, která se zabývala především bilancováním desetileté historie klubu. Aktuální situace plemene je na slušné úrovni jak co do počtu zvířat v kontrole užitkovosti, tak co do jejich užitkovosti. Přesto je stále co zlepšovat. Směrováním šlechtění plemene se v klubu zaobírá jeho šlechtitelská skupina, která svoje návrhy předkládá pravidelně na členských schůzích ke sválení.
Velmi pozitivně byl na schůzi hodnocen vysoký zájem o naše plemenná zvířata v zahraničí. Romanovská ovce je podle slov předsedy Svazu chovatelů a koz v ČR Ing. Mareše jednoznačně nejvíce v zahraničí poptávanou ovcí z u nás chovaných plemen. Účastníky schůze zaujalo také vystoupení hosta Ing. Vladimíra Řehounka, který sice romanovské ovce již sedmnáct let nechová, ale z jehož chovu pochází původně drtivá většina genů současných romanovek. Ing. Řehounek začal s chovem již v roce 1978, kdy získal první zvířata z ŠZP Lány a ze slovenského chovu Movis Holíč, kde se tehdy chovalo 200 romanovských ovcí. Toto slovenské stádo pocházelo z importu z bývalého SSSR a bylo zde chováno ve halách na roštech původně určených pro chov nutrií. V České republice tehdy působil beran pouze jedné linie Romi a ze Slovenska se dovezli další linie beranů Recht, Rekrut a Relik. Po listopadové revoluci sice došlo k importům genofondu z různých, zejména západoevropských zemí, nicméně tyto čtyři původní linie jsou stále důležitými pilíři ve šlechtění plemene.
Na závěr schůze byl schválen termín podzimní klubové výstavy a elitního nákupního trhu ve Stránčicích u Říčan, který byl stanoven na 15. listopadu 2008.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down