Kdy začal chov skotu pro mléko?

Počátky chovu skotu spadají podle archeologů do doby před 11 tisíci roky. Není sporu o tom, že nejdříve byl skot chován především pro maso. Chov pro mléko vyžadoval významný pokrok, protože představoval velice riskantní podnikání. Pokud byla výživa lidí založena na konzumaci mléka a mléčných výrobků, pak se lidem na jedné straně sice dostávalo velice vydatných a hodnotných potravin, ale na druhé straně mohl jejich zdroj obživy velice snadno „vyschnout“ při poklesu laktace chovaných krav. Kdy ale začali zemědělci využívat kravského mléka?

Archeologické nálezy neposkytují v tomto směru mnoho vodítek. Skalní malby z oblastí dnešní Sahary naznačují, že lidé mohli dojit skot už před 5 až 6 tisíciletími. Britští archeologové nyní podali přesvědčivý důkaz o tom, že tradice britského mlékařství sahá přinejmenším do doby železné, konkrétně do období kolem roku 500 př.n.l. O masové konzumaci mléka a mléčných výrobků svědčí stopy po mléčných tucích a bílkovinách skotu nalezené v pórech keramických nádob používaných lidmi doby železné k vaření.
Obrovským překvapením byl pro archeology důkaz přítomnosti mléčných bílkovin skotu ve stěnách nádob odhalených při vykopávkách sídla Cladh Hallan na hebridském ostrově South Uist. Tady, v krutých podmínkách nejsevernější výspy Skotska, očekával chov skotu pro mléko v tak dávných dobách skutečně jen málokterý odborník. Objev vrhá nové světlo i na předchozí nálezy velkého množství telecích kostí, které tvoří asi 40 % všech nalezených hovězích kostí . Až doposud si archeologové vysvětlovali vysoký podíl telecích kostí jako svědectví porážení mladých zvířat v dobách, kdy začala být nouze o krmivo a kdy bylo nutné snížit stavy chovaných zvířat. Nyní se ale zdá, že dávní Skotové poráželi telata především proto, aby mohli krávy dojit. Britští archeologové se nyní připravují k analýzám mnohem starší keramiky. Ty by jim mohly odpovědět na otázku, zda kořeny chovu skotu pro mléko nesahají až do období kolem roku 8000 př.n.l.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *