Když zemědělci investují

ZZN Strakonice je s roční produkcí 98 tisíc tun krmných směsí v loňském roce jejich největším výrobcem v České republice. „O našem podniku se dá říci, že je pokračovatelem tradice prvorepublikových hospodářských družstev,“ uvedl ředitel a předseda představenstva Josef Mareš. Více než 70 procent akcií patří totiž zemědělcům. Právě nyní dokončil strakonický ZZN třetí etapu modernizace provozu, kterou se stala investice ve výši 45 milionů korun do ojedinělého skladu měkkých surovin.

ZZN Strakonice je akciová společnost se základním jměním 170 milionů Kč. Ve firmě pracuje 187 pracovníků a roční obrat dosahuje jedné miliardy. Kromě výroby krmných směsí směřují obchodní aktivity do obchodu se zemědělskými komoditami, služeb, ale i provozu čerpací stanice. Celý podnik má pět středisek, produkce krmných směsí je soustředěna v provozu v Radošovicích , kde je rovněž silo s kapacitou 21 000 tun. Další skladovací kapacity jsou v Blatné – na 55 000 tun. Menší výrobní kapacitu využívají ve Vodňanech (10 tun/hod) k produkci krmných směsí pro skot (tento podíl představuje 15 % a zůstává na stejné úrovni.). Tím splňují požadavek na úplné oddělení výrobních linek pro přežvýkavce a monogastry. V únoru letošního roku převzal podnik certifikát podle ČSN EN ISO 9002.
Rekonstrukce na etapy
V roce 1994 byla zahájena ve výrobně v Radošovicích první etapa přestavby. Týkala se výměny celé výrobní linky a byla zakončena v roce 1997 osazením řídícího procesu pro celou technologii. „Pak jsme se začali starat o suroviny z hlediska kvality a zabránění ztrát, ty dosahovaly ročně miliony korun,“ říká vedoucí střediska Jaroslav Rataj. Pustili se tak do výstavby skladu měkkých surovin. Ten je tvořen novými 28 nadzemními zásobníky, vestavěnými mezi budovu sila a výrobnu v kolejišti vlečky. Termín měkké suroviny je podle vedoucího provozu používaný pro všechny volně ložené materiály (například sójové a řepkové šroty, slunečnicové pokrutiny, otruby, všechny mlýnské výrobky, živočišné moučky). Dosud byly uskladněné v hangárech a vedlejších skladech, odkud musely být transportovány nákladními auty na příjmový koš a do provozních zásobníků. Docházelo tak ke značným ztrátám a hrozilo nebezpečí kontaminace hlodavci a ptactvem. Zároveň jejich doprava byla pracná a nákladná. Proto ve firmě přistoupili k řešení – vybudovat nový sklad a zcela unikátně v Česku zavést systém tak, aby už při zadání receptury si technologie brala sama surovinu ze zásobníků. Vznikl tak „bezobslužný“ provoz, podřízený řídícímu systému, s možností evidovat zásoby a dávkovat je do výroby podle stáří a ochranné lhůty. Požadovaná surovina z některého z 28 sil o celkovém objemu 3000 m3 jde přes váhu dopravníkem do výroby.
Finacování
Celková investice dosáhla 45 milionů korun. Financování projektu bylo formou úvěru České spořitelny. Jak uvedl Jindřich Procházka z komerčního centra spořitelny v Českých Budějovicích, získal podnik standardní investiční úvěr a na část investic pak úvěr ve výši 10 milionů na sedm let v rámci projektu „Top podnik“, který vyhlásili letos v dubnu. „Týká se rozvojových firem malých a středních podniků,“ upřesňuje Procházka. Projektu je poskytován úrokový příspěvek ve výši tři procenta, který toto financování oproti tržním podmínkám zlevňuje (aktuální výše úroku je vyhlašována každý měsíc). Investice směřují do staveb, pozemků nebo strojního vybavení, realizovaných maximálně během 1,5 roku. Získat podporu závisí na celé řadě kritérií (např. na bonitě podniku, na dopadech projektu na region apod.).
Zemědělci chtějí
100 procent akcií
Jak uvedli vedoucí představitelé podniku při slavnostní kolaudaci, je provoz přestavován v etapách. Podle předsedy představenstva Josefa Mareše současná etapa přestavby nebyla poslední a další investice budou následovat, o co však půjde, jsme se nedozvěděli: „To je naše know-how,“ prohlásil. „V současné době u nás vlastní zemědělci 73 procent podílu na základním jmění a předpokládáme, že v souvislosti s výměnou knihovaných akcií za listinné stoupne na nejméně 95 procent.“ Dosud tři až čtyři procenta vlastní drobní akcionáři z kupónové privatizace. „Nevíme, kolik jich zůstane, dá se předpokládat, že jich část akcie prodá,“ říká ředitel. Zajímali jsme se o údajný podíl Agrofertu, předseda představenstva uvádí, že jde o spolupracující firmu, „která nemá u nás přímou majetkovou účast, ale má podíl kolem 20 procent u našich hlavních akcionářů u Agro Radomyšl a Agro Blatná.“
Tradice hospodářských družstev
Výhodou propojení se zemědělci je skutečnost, že se daří udržet peněžní tok v oblasti zemědělství. „Vzájemně si do jisté míry finančně vypomáháme. Dosud si akcionáři nedělali nárok na dividendy a dávali přednost rozvoji podniku, rozvoji propojenosti investic, tím že se kupovaly účasti jiných firem,“ vysvětluje ředitel. Podle mínění všech přítomných vzniká ve Strakonicích majetkově unikát – podnik na bázi hospodářského prvorepublikového družstva. „To se mělo stát v celé republice, pak by na tom byli zemědělci lépe,“ uvedl přítomný přednosta Okresního úřadu Strakonice ing. Josef Kalbáč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *