19.03.2002 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ketózy, vážný problém vysoce dojných stád

Produkční porucha energetického metabolizmu vysoce užitkových dojnic, tzv. ketóza, ohrožuje dojivost, kvalitu mléka, obranyschopnost a plodnost krav. Má plíživý a setrvačný charakter a může končit i úhynem. Každopádně její výskyt způsobuje značné ekonomické ztráty chovateli.
Formy a diagnostika ketóz

Počátek ketózy bez zjevných vnějších příznaků onemocnění na zvířeti se nazývá subklinická ketóza. Nechutenství, pokles dojivosti, velká ztráta hmotnosti, tzn. propad kondice, zježená srst bez lesku, dehydratace, ulehnutí, pach po acetonu, to vše jsou příznaky klinické ketózy. Výskyt a stupeň ketózy lze posoudit podle hladin ketonů, respektive acetonu v tělních tekutinách (krev, moč, mléko). Jde o produkty rozkladu tuků, které byly z tělních rezerv odbourány zpravidla v počátku laktace k pokrytí negativní energetické bilance zvířete, kdy výdej živin mlékem překračuje schopnost příjmu živin krmením. Stav celkově ohrožuje funkci jater. S rostoucím obsahem acetonu v mléce z 5 na > 20 mg/l se významně (P
Z dosavadních poznatků a uvedeného vyplývá, že prevence onemocnění je efektivnější než léčba (obr. 1). K účinné prevenci je výhodná včasná diagnostika a monitoring. Ty jsou založeny na analýzách tělních tekutin a principech obecně uvedených v obr. 2.
V případě analýz krve nebo moči jde o profesionálně náročnější invazivní monitoring. Méně rizikový, neinvazivní a chovateli vždy na místě dostupný je monitoring ve vzorcích mléka. O výsledcích a zvolených protiketózních opatřeních je nezbytné vést záznamy. Důležité období pro testování je u vysoce dojných krav těsně po porodu a v počátku laktace.
Stájový mléčný test ketóz
Ketotest je nově vyvinutý (Služba laboratořím, Postřelmov), nitroprusidový, mléčný stájový test k indikaci vyšších obsahů ketonů, respektive acetonu v mléce, tzn. ketóz. Je to semikvantitativní test s barevnou škálou podle obsahu ketonů (acetonu) reagující od žluté po tmavě zelenou během 15 minut . Možná je i škála fialová.
Test byl ověřen na 76 vysokoužitkových holštýnských dojnicích (28,6 kg ± 4,3 mléka na den). Soubor byl záměrně vybrán pro účely korektního ověření s vyšším zastoupením ketóz. O tom svědčí i vysoký průměrný obsah acetonu v mléce: 44,2 mg/l ± 49,1; geometrický průměr 19,5 mg/l. Indikovaný stav naznačuje možnost 52,6 až 68,4% prevalence ketóz (klinických i subklinických) v souboru. Naopak, například geometrický průměr acetonu v mléce běžného souboru činil pouze 4,3 mg/l (19,5 > 4,3). Výběrová kritéria pro dojnice v testu byla: počátek laktace; vysoká dojivost; zhoršená tělesná kondice; pozitivní odezva na ketony v moči.
Kromě Ketotestu (ketony v mléce) byl použit komerční semikvantitativní Ketophan (ketony v moči – Lachema Brno) a kvantitativní fotometrické vyšetření obsahu acetonu v mléce mikrodifúzní metodou se salicylaldehydem.
Výsledky měření jsou hodnoceny v obr. 3. Výsledkový vztah mezi semikvantitativními testy v moči a mléce je dán pro sledované cíle velmi výhodným korelačním koeficientem 0,87. Vztahy mezi sledovanými ukazateli pro jednotlivé třídy semikvantitativních testů jsou zachyceny na obr. 4 a 5. Výsledky dokládají způsobilost Ketotestu pro posuzování hladin ketonů, respektive acetonu v mléce. Přitom v mléce je podle četných výsledků hladina acetonu asi 10× až 35× nižší než v moči, což ztěžuje získání potřebné citlivosti pro mléčný test. Modifikovaná reakce Ketotestu je proto úspěšným řešením naznačeného problému.
Interpretace hladin ketonů a stavů ketózy
Názor na diskriminační hladinu acetonu v mléce pro subklinickou ketózu není jednotný. Kolísá od 4 do 40 mg/l podle jednotlivých autorů. Na základě vlastních výsledků (HANUŠ, 1994; HLÁSNÝ, 1995; HANUŠ et al., 1999) používáme následující hodnoty: Ketophan > 3+; Ketotest > 2+; aceton v mléce > 10 mg/l. Model praktické interpretace výsledků monitoringu ketóz je ukázán v obr. 2 a tabulce.
Prevence ketóz je významná. Frekvence výskytu ketóz v problémovém stádě dosahuje > 8 % a v běžném stádě kolem 4 % z dojených krav. Při léčbě i prevenci bývají, kromě úpravy krmné dávky ve smyslu energetické fortifikace organismu a také omezení ztučnění dojnice před otelením, podávány energetické prostředky jako propylenglykol pro překonání negativní energetické bilance krav v počátku laktace. Aplikují se též v upravených formách glukóza a tuky. S výhodou lze použít podporu některých protiketózních, jaterní činnost podporujících a případně nervový systém stabilizujících látek, jako jsou: methionin; chlorid kobaltnatý; monensin; silymarinový komplex; niacin; lecitin; magnezium atp.
Cílem je aplikovat Ketotest k usnadnění monitoringu a řízení prevence ketóz – ke korekturám výživy dojnic, případně k jejich včasné terapii.

Výsledky byly získány za přispění prostředků projektu MZe-ČR, NAZV, č. QE 0040.

Dr. Ing. Oto Hanuš, MVDr. Josef Hlásný, Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín,
J. Skyva, Agro-Služby, Morava-Slezsko, s. r. o., Olomouc,
MVDr. Jozef Trajlinek, Genoservis poradenství, s. r. o., Olomouc

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down