18.09.2008 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kodex k zamezení výskytu salmonel

Výskyt salmonely se stává stále větším zdravotním a ekonomickým rizikem. Aby se zamezil nebo omezil průnik salmonel do chovů drůbeže přispělo i Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu tím, že vydalo Kodex správné výrobní praxe snižující riziko výskytu salmonel v krmných směsích pro drůbež.

Česká republika, stejně tak jako řada dalších států Evropské unie zejména z jihu a východu Evropy patří k nejvíce ohroženým zemím. Situaci vzala velice vážně i Evropská komise, která vydala k tlumení výskytu salmonel několik nařízení a zároveň iniciovala vydání národních programů, které by měly významně přispět ke zlepšení situace.
Národní program pro Českou republiku, který vydala Státní veterinární správa ČR (SVS), pokrývá celou oblast chovu a zpracování drůbeže a vajec, a to včetně krmiv. Při nálezu salmonel v odebraných vzorcích a při následném potvrzení, že jde zejména o druhy Salmonela enteritidis a Salmonela typhimurium uplatňuje dozorový orgán, tedy Státní veterinární správa ČR přísná opatření, která mohou významně ekonomicky ohrozit chov drůbeže, kde se salmonela vyskytla. Krmné směsi a některé používané krmné suroviny mohou být také zdrojem nákazy salmonelou.
K tomu, aby se zamezil nebo alespoň výrazně omezil průnik salmonel do chovů drůbeže prostřednictvím krmiv, vydalo Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu příručku správného výrobního postupu, který zahrnuje ošetřování a kontrolu potenciálně rizikových krmných surovin, kontrolu výskytu salmonel v technologickém procesu výroby krmných směsí, přepravu a předání krmiva odběrateli. Kodex rovněž obsahuje návod na správné vedení evidence o kontrole výskytu salmonel v krmných směsích a provedených opatřeních.
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu chce také v souladu s tímto kodexem provádět sběr údajů o odebraných vzorcích a zjištěných výsledcích, a tím situaci ve výskytu salmonel v krmivech monitorovat a každoročně vyhodnocovat. Zatím se na základě monitoringu, který provedla Státní veterinární správa ČR a kdy nebyl zachycen ani jediný pozitivní nález výskytu salmonely, zdá, že ze strany krmiv toto nebezpečí nehrozí. To svědčí o dobrém přístupu výrobců krmných směsí k odstranění tohoto problému. V tomto trendu je potřebné dále pokračovat a riziko výskytu salmonel v krmivech nadále snižovat. Právě k tomu by mělo pomoci zavádění správné výrobní praxe při výrobě krmných směsí pro drůbež podle vydaného kodexu.
Výtisky této příručky byly poskytnuty v omezeném počtu Českomoravské unii chovatelů drůbeže, jejichž zástupci na zpracování příručky rovněž spolupracovali, Agrární komoře ČR, Ministerstvu zemědělství ČR a Státní veterinární správě ČR. Kodex správné výrobní praxe snižující riziko výskytu salmonel v krmných směsích pro drůbež bude rovněž volně přístupný na internetových stránkách: www.cmsozzn.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down