09.09.2018 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konference NutriNET 2018

V květnu 2018 uspořádal Ústav výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně již dvacátý druhý ročník tradiční konference studentů doktorských studijních programů v oblasti výživy a krmení zvířat. Primárním posláním konference je prezentace nových poznatků a výsledků výzkumu studentů doktorských studijních programů před širším plénem, kdy každý účastník dostává od starších kolegů bohatou zpětnou vazbu.

Konferenci NutriNET pravidelně pořádají zemědělské a veterinární univerzity v Česku a na Slovensku; konkrétně Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Konference NutriNET jsou jedinečnou příležitostí pro vzájemná setkání, navázání spolupráce a možnost poznat odborná témata, která jsou řešena na jednotlivých zúčastněných pracovištích. Konference jsou významné zejména pro mladé a nadějné vědecké pracovníky, kteří se dozví názory a postřehy k řešené problematice ostatních vrstevníků a zejména odborníků z řad docentů a profesorů, popřípadě odborníků z praxe.

Na konferenci bylo prezentováno celkem 16 odborných příspěvků z oblasti analýzy krmiv, výživy drůbeže, výživy skotu a prasat, které hodnotila šestičlenná komise složená z akademických pracovníků všech zúčastněných univerzit. Odborná komise hodnotila cíle, metody, výsledky a jejich vyhodnocení, formální zpracování a prezentaci příspěvku a schopnost vést diskusi každého soutěžícího. Všichni soutěžící studenti byli oceněni zkušenostmi a čestným uznáním o účasti na konferenci NutriNET 2018. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech byli oceněni také diplomem.

Více informací, včetně dostupnosti sborníků naleznete na internetovém odkazu: http://nutrinet.mendelu.cz/

Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt: ondrej.stastnik@mendelu.cz

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down