Kontrola značení zvířat začne s novým rokem

Označování a evidence zvířat v současné době poutají značnou pozornost chovatelů hospodářských zvířat. Pokračující semináře na toto téma se snaží odpovědět chovatelům na všechny jejich dotazy.

K časté diskusi na téma zbytečnost kovové ušní známky (Zemědělec 49/2001) tedy několik doplňujících údajů: Funkce kovové ušní známky se neprojevuje tak zřetelně při běžné praxi, ale její použití zaručuje identifikaci zvířete od jeho narození a pokud je zavěšena tak, aby vyhovovala technologii ustájení, provází zvíře po celý jeho život. Chovatelé využívají kovovou ušní známku při ztrátě plastové ušní známky, při vyřazení zvířete na jatka nebo při jeho úhynu, což je klíčové pro prevenci ztráty původu nebo nebezpečí konfiskace masa.
Se správným označováním zvířat souvisí i následující upozornění: V prvních měsících příštího roku bude probíhat kontrola dodržování zásad ústřední evidence, které vyplývají z vyhlášky č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz. Kontrola bude zaměřena na správné označení zvířat, rovněž bude porovnáván stav zvířat ve stáji s údaji nahlášenými do ústřední evidence. Kontrolu budou provádět pracovníci zemědělských agentur MZe u všech chovatelů skotu. Při zjištěných nedostatcích hrozí sankce a finanční postihy, věnujte tedy označování a evidenci zvířat patřičnou pozornost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *