16.10.2007 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrolní akce med v roce 2007

Státní veterinární správa České republiky v letošním roce vyhlásila cílenou kontrolní akci, zaměřenou na zdravotní nezávadnost medu prodávaného v České republice. U dovozových medů zejména ze třetích zemí byly zjištěny závažné nedostatky týkající se obsahu reziduí veterinárních léčiv. Desítky tun medu byly staženy z prodeje.

Během akce probíhaly cílené kontroly medu na všech úrovních výroby a zpracování medu. Kontrolováni byli chovatelé, výkupny a stáčírny medu, zpracovatelské závody zacházející s medem, distribuční sklady velkoobchodů s potravinami a skladovací prostory.
V rámci mimořádné kontrolní akce bylo provedeno celkem 185 kontrol ve všech 14 krajích České republiky a bylo odebráno celkem 84 vzorků. Jednak medu tradičního a několik vzorků také medu z ekologického hospodaření a původem z České republiky, států Evropského společenství nebo také ze třetích zemí.

Oblasti kontrol
Hlavní oblastí kontrol bylo zjišťování reziduí (zbytků) veterinární léčiv v medu, zjišťování falšování medu (tzv. průkaz škrobových derivátů) a fyzikálně-chemické parametry medu, ukazující zejména na kvalitu medu. Inspektoři kontrolovali také průvodní dokumentaci zásilek. U finálních výrobků byly kontrolám podrobeny i údaje na etiketách.
Inspektoři se zaměřili na odběry vzorků medů různého původu. V grafu můžete vidět rozložení kontrol u medů podle původu.

Nejčastěji zjišťované nedostatky
Bylo zjištěno celkem 25 závad. Nejčastěji závady byly shledány v oblasti obsahu reziduí veterinárních léčiv. Všechny medy u kterých byl tento nedostatek zjištěn, pocházeli ze třetích zemí, nebo se jednalo o směsi medů původem z Evropského společenství a mimo Evropské společenství. Medy obchodované z Polska či Slovenska obsahovaly látky ze skupin sulfonamidů, ze Španělska makrolidů (tylozin).
Další nedostatky byly zjištěny v oblasti značení výrobků a také v povinnosti ohlašování zásilek před příchodem do místa určení.
V rámci opatření bylo staženo z prodeje a zlikvidováno, pozastaveno nebo vráceno téměř 50 tun medu .Ovšem tím sankce vůči hříšníkům nekončí. Byla zahájena správní řízení o uložení pokut. Prozatím jsou tato řízení neuzavřená a proto nelze přesně říci, jaké výše sankce dosáhnou.

Závěr
Spotřebitel medu z České republiky si může vybrat, jaký med a od koho si koupí. Pokud se bude řídit pouze otázkou ceny, je možné, že si domů přinese levný výrobek, který ovšem nemusí mít kvalitu, jakou med mít má. Je nutné si uvědomit, že je to právě spotřebitel, kdo ovlivňuje jaký med bude konkurenceschopný a na trhu se udrží.

MVDr. Jana Horňáčková,
SVS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down