22.08.2002 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Krmení není jen žraní

Chovatele není dnes třeba přesvědčovat, že kromě vynikající genetiky je nutné v chovu hospodářských zvířat dodržovat i ideálu se blížící podmínky prostředí. Pod tímto všeobecným termínem si můžeme představit ustájení, ošetřování, klima a také výživu.

V minulých letech panoval názor, že „se krávě dá co je na skladě nebo v jámě a ona už si s tím nějak poradí sama“. Ale dnes už to – naštěstí – neplatí.
Zemědělský podnik Agrospol se sídlem v Knínicích vznikl v letech 1974 až 1978 jako JZD Knínice spojením devíti stávajících družstev v katastru devíti obcí. V tehdejší době se rozloha pohybovala kolem 2700 ha zemědělské půdy. V roce 1990 přišly první restituce a tak podle slov předsedy družstva Ing. Ladislava Menšíka touto formou ubylo cca 400 hektarů. Současné agrární družstvo s názvem Agrospol vznikl na podzim roku 1993 jako jeden ze dvou nástupců JZD. Druhá část původního subjektu je dnes v likvidaci.

Rostlinná výroba
V současné době zaujímá zemědělská půda 2450 ha, z toho 2000 ha orné. Další půdu - cca 500 ha mají kníničtí v pronájmu. V této oblasti můžeme najít několik výrobních typů – od bramborářského až k chladnému řepařskému a několik půdních druhů – od degradované černozemě přes hnědozem a půdu jílovitou.
Z pěstovaných plodin zaujímají nejvíce místa obilniny, na prodej a pro vlastní krmivovou základnu. Na 650 hektarech pěstují potravinářskou pšenici, na 450 ječmeny, na 60 oves. Kukuřici na zrno najdeme na výměře mezi 60 a 80 hektary. Objemná krmiva se zde vyrábějí ze 120 vlastních hektarů vojtěšky a 220 ha kukuřice, z bílkovinných krmiv pěstují vlastní hrach a bob. „Nesmíme zapomenout na jetelotravní směsky, které můžete vidět na 100 hektarech zemědělské půdy“, dodává ing. Menšík.

Živočišná výroba
Tato oblast prvovýroby se v Agrospolu skládá z chovu prasat a skotu. Do prvně jmenovaného odvětví se nedávno zainvestovalo, ve zrekonstruované stáji se nachází kromě 360 prasnic základního stáda i 40 matek pro vlastní rozmnožovací chov, ročně se pak vyprodukuje okolo 600 tun vepřového masa.
I v oblasti chovu skotu se kníničtí nemají zač stydět. Podmínkou pro radikální zlepšení užitkovosti českého strakatého skotu je ovšem podle slov hlavního zootechnika ing. Jiřího Veverky přístupnost vedení firmy změnám a spolupráce s odborným poradcem, v tomto případě zástupcem firmy Schaumann ing. Jiřím Cikrytem.
„Červené krávy neboli plemeno české strakaté se zde chovalo vždy, v současnosti máme 400 kusů. Při dodržování principů vlastního obratu stáda odchováváme jalovice a vykrmujeme býčky s průměrným přírůstkem 1,10 kilogramu denně,“ podotýká ing. Veverka.
K současným dobrým výsledkům pomohla knínickým i rekonstrukce dvou bývalých dvouřadých kravínů včetně stavby rybinové dojírny a také kvalitní výživa všech kategorií skotu.
Výsledky hovoří
Užitkovost se v roce 1999 pohybovala na úrovni 5500 kilogramů mléka, v roce 2001 stoupla na 6200 kilogramů mléka a poslední uzávěrka kontroly užitkovosti opět vykazuje nárůst. Ještě markantnější pokrok je podle hlavního zootechnika v reprodukci, kde březost po první inseminaci v roce 1999 činila pouze 42,2 procenta, zatímco v roce 2001 se ustálila na 51 procentech. „Nezměnili jsme technologie, ošetřovatele, inseminační službu. Jediné, co jsme změnili, je krmení,“dodává hlavní zootechnik.
Výživa dojnic je fázová, plemenice jsou rozděleny na 14 skupin (včetně „přípravy na porod“ a porodny), které dvakrát denně přijímají směsnou krmnou dávku upravenou míchacím krmným vozem v pěti verzích dle užitkovosti (33 l, 25 l, 15 l, na sucho a příprava na otelení). Po každé sklizni i v průběhu zimního období se pod patronací firmy Schaumann provádějí rozbory krmiv, na jejichž základě jsou sestaveny konkrétní krmné dávky pro jednotlivé skupiny zvířat. Základní směsná krmná dávka se skládá z těchto komponent:
Vojtěškotravní senáž - v průměru 10 kg,
Bobová senáž – v průměru 8 kg,
Kukuřičná siláž – v průměru 18 kg a
Seno – v průměru 1 kg.
Pro konzervaci objemného krmiva si družstevníci zvolili Bonsilage plus, pro konzervaci obilovin tekutý Schaumasil s okamžitou aplikací ihned po sklizni. Kromě toho používají i minerální doplňky dodávané partnerskou firmou.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down