17.05.2006 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitní med nestačí jen vyrobit

Navzdory tomu, že část moravských regionů řešila následky letošních záplav, které se nevyhnuly ani včelstvům, nad brněnským výstavištěm svítilo v době, kdy se konal trojlístek veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina, až na pár výjimek slunce. Demonstrační prosklený úl před včelařskou expozicí v pavilónu Z byl v obležení zvídavých návštěvníků. Vystavovatele doslova zahltili, chtěli nakoupit včelařské potřeby, pomůcky a literaturu, ochutnat a koupit med či medovinu nebo si vyměnit zkušenosti.

Někteří návštěvníci při této příležitosti navštívili také znovu obnovený včelín Johanna Gregora Mendela, známého zakladatele genetiky. Včelín by se podle některých názorů dal označit jako první výzkumný ústav včelařský v Evropě. Mendel se zabýval chovem matek, snažil se křížit některé rasy včely medonosné, pokoušel se kontrolovat páření matky ve voliéře (neúspěšně), vylepšil konstrukci úlu, zkoušel chladné a vzdušné zimování včel, sledoval přínosy nektaru.
Jeden den byl věnován včelařským přednáškám. Administrativní budova na brněnském výstavišti přivítala v dopolední části hlavně chovatele včel. Odborníci z řad univerzitních pedagogů, lékařů a profesionálních včelařů tam přednesli příspěvky zaměřené na anatomii a fyziologii včely medonosné, jednoduchou metodiku včelaření, včelí produkty či apiterapii.

Zasloužená propagace

Odpolední přednášky byly určeny především pro členy a funkcionáře ČSV. Ing. Antonín Pavlíček připomněl, že nestačí pouze vyrobit kvalitní včelí produkty, což čeští včelaři opravdu umějí. Ale jako samotné včelaření je téměř stejně důležitá propagace. Veřejnost toho totiž o včelách a medu stále ví velice málo. Podle Pavlíčka je třeba s osvětou začít u mládeže, ale zatím je podpora včelařských kroužků a hlavně jejich odborných vedoucích malá. A to je třeba napravit - děti by zájem měly, ale nesmí se zklamat.
„Propagaci včelařství a kvalitního medu od včelaře je vhodné udělat kromě jiného v regionálním tisku, kam není obtížné příspěvek dostat, na rozdíl například od televize. Mějme odvahu vystoupit třeba v místním rozhlase – tato reklama má velkou účinnost,“ doporučil včelařům Antonín Pavlíček.

Ze dvora do místního obchodu
Kvalitní zboží se prodává samo a med od českého včelaře kvalitní skutečně je. O tom svědčí analýzy výsledků všech rozborů, které provádějí příslušné instituce nebo včelařské soutěže. Potvrdila to i MVDr. Jana Horňáčková ze Státní veterinární správy ČR, která v Brně prezentovala rozbory medu na přítomnost reziduí cizorodých látek.
Výbornou zprávou pro všechny malovčelaře je změna veterinárního zákona, která jim umožňuje prodávat svůj med ze dvora na tržnici a v nejbližším obchodě.
V § 20, odst. 5 veterinárního zákona (zákon č. 48/2006 Sb. ze dne 27. ledna 2006) je uvedeno:
Med pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množstvích ve své domácnosti, svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, která zásobuje přímo konečného spotřebitele; med prodávaný v tržnici, na tržišti nebo dodávaný do maloobchodní prodejny musí být označen jménem, příjmením a místem trvalého pobytu chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti.
Pro včelaře to znamená, že může prodávat své přebytky do obchodní sítě, aniž by musel mít živnostenské oprávnění. Nemusí mít schválenou medárnu ani plnírnu, přesto ale ručí za kvalitu medu podle platných norem. Prodávaný med do tržnice a obchodu musí být označen. „Nyní se pracuje na prováděcím předpise, který bude definovat „malé množství“, v návrhu je 40 kg za týden,“ uvedla MVDr. Horňáčková.

Nebezpečná antibiotika
Velice přínosná byla přednáška hosta ze Slovenska MVDr. Juraja Toporčáka, Ph.D., asistujícího profesora na Univerzitě veterinárního lékařství v Košicích, který se specializuje na choroby včel. Zdůraznil celosvětový problém moru včelího plodu a jak je nesmyslné používání antibiotik při jeho tlumení. Upozornil na velké nebezpečí antibiotik v potravinách a zejména v medu.
Například antibiotikum tylozin, který se v některých zemích používá k potlačení bakterií způsobujících mor včelího plodu, je v medu téměř neodbouratelný. Proto pro spotřebitele opět platí: Kupujte med od českého včelaře, který má dokonce zákonem zakázáno léčit včelstva proti moru včelího plodu. V případě výskytu tohoto onemocnění je povinen všechna včelstva a veškerého zařízení na stanovišti bez milosti spálit. A je to dobře, neboť zdraví lidí a kvalita českého medu tím netrpí, ba naopak, spotřebitel má jistotu, že kupuje zcela přírodní a zdravý produkt.
Jako prevenci moru a bakteriálních chorob včel doporučil Dr. Toporčák na prvním místě hygienu, chov silných včelstev, pravidelnou výměnu mezistěn, dále testování na čisticí pud, časnou diagnostiku a celoplošnou kontrolu včelstev.

1
Pavilón Z a jeho okolí na brněnském výstavišti patřilo letos z velké části včelařům

2
Již od mládí by včelaři měli vychovávat své nástupce. Včely za sklem děti zajímaly

3
MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D přednáší o negativním vlivu léčení včel antibiotiky

4
Ve stánku Pracovní společnosti nástavkových včelařů byla k dostání propagační cedule na prodej medu přímo od včelař. Včelaři ji ocenili a ve velkém počtu kupovali

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down