05.03.2001 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvasinkové kultury jako probiotika pro přežvýkavce

Kvasinky a jejich produkty jsou užívány odedávna, první zmínky o záměrném kysání mléka nacházíme již ve starém zákoně. Vybrané kmeny kvasinek Saccharomyces cerevisiae jsou nyní používány v potravinářství a také jako probiotika přidávaná do krmných dávek přežvýkavců. Zasvěceně o tom hovořil Jean-Pierre Jouany, ředitel výzkumného centra Francouzského národního institutu pro zemědělství INRA v Clermond-Ferrand, kterého pozvala na své přednáškové turné firma Alltech, jeden z největších producentů kvasinkových kultur.

Podle původní definice jsou probiotika opakem antibiotik. Antibiotikum okolní mikroorganizmy likviduje, probiotikum jejich růst naopak stimuluje. Vzhledem k přítomnosti bachoru přežvýkavců, který má pro jejich výživu obrovský význam existuje dobrý důvod domnívat se, že právě u nich na rozdíl od monogastrů budou hrát tyto látky významnou úlohu. Dříve sice převládal názor, že malý přídavek aerobních (k životu potřebujících kyslík) organizmů do bezkyslíkatého prostředí bachoru nemůže výrazně ovlivnit jeho funkci. V současné době však existuje řada vědecky podložených studií prokazujících opak.
Prvním pozitivním vlivem kvasinek je odčerpávání kyslíku, kterého vnikají jícnem do bachoru desítky litrů. Kyslík působí inhibičně na celulolytické bakterie, činností kvasinek je tento kyslík spotřebován. Tato činnost je ale bohužel záhubou pro kvasinky samotné, proto v bachoru nepřežijí, „udusí se“ a při dalším krmení je třeba je přidat znovu.
Kvasinky jsou také producentem kyseliny jablečné, která příznivě stimuluje gramnegativní bachorové bakterie Streptoccoccus ruminantium. Vědci často zjišťují výrazný nárůst neamoniakálního dusíku v bachoru přežvýkavcům krmených kvasinkami. Mechanizmus působení není zatím zcela znám. Jedním z vysvětlení by mohlo být, že kvasinkové kultury obsahují peptidy (krátká bílkovina) o délce asi 400 až 650 daltonů, které stimulují růst celulolytických bakterií a mohou být metabolickým aktivátorem umožňujícím nastartování exponenciálního růstu těchto bakterií. Kromě těchto peptidů vnášejí kvasinky i řadu dalších biologicky aktivních látek (vitaminy, aminokyseliny), minerálů a celé řady dalších cenných substancí.
Výsledkem celého řetězce reakcí je intenzivnější rozklad buněčných stěn, což má za následek vyšší příjem krmiva spolu s lepší stravitelností. Antibiotika a další chemické preparáty jsou veřejností a stále častěji i zákonodárci tvrdě odmítány. Vzhledem k tomu, že kvasinky představují bezpečný přírodní produkt, může být jejich užívání jednou z perspektivních cest do budoucna.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down