31.01.2005 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lupina plně nahradí sójový šrot

V posledních letech se zájem zemědělců soustřeďuje i na využívání poněkud méně tradičních zdrojů proteinu v krmných dávkách pro hospodářská zvířata. Jedním z těchto zdrojů je například lupina. V řadě evropských zemí se pěstování lupiny rychle rozšiřuje, v České republice se s pěstováním této perspektivní plodiny zatím setkáváme jen zřídka.

Semena jednotlivých odrůd této bobovité rostliny se výrazně liší svojí nutriční hodnotou, zejména obsahem N-látek (podle údajů VFU Brno se obsah NL pohybuje mezi 303,2 do 451,7 g/kg ve 100% sušině). Šlechtěním se podařilo u kulturních odrůd lupin snížit zastoupení antinutričních látek na minimum. Proto se dají lupinová semena například v podobě šrotů krmit i bez jakékoli další úpravy.
Za perspektivní pro monogastrická zvířata se pokládají jen ty odrůdy, u nichž se obsah N-látek pohybuje nad 350 g/kg. Vysokoproteinové odrůdy lupin mohou totiž v krmných dávkách lépe nahradit sóju a sójové produkty. Odslupkování semen lupiny zvýší obsah N-látek ve výsledném produktu o 20 až 35 %.
V rámci experimentů týmu prof. Pavla Suchého byly testovány dvě odrůdy: Sonet ve výkrmu prasat a Juno ve výkrmu brojlerů.

Pokusy ve výkrmu prasat
Cílem pokusu bylo ověřit možnost náhrady živočišné bílkoviny v krmné dávce semenem lupiny Sonet u prasat při použití stejné krmné směsi pro celé období výkrmu. Do pokusu bylo zařazeno dvacet prasat BU x L (10 vepříků a 10 prasniček). V průběhu přípravné periody pokusu si prasata postupně zvykala na nové krmivo a prostředí, byla sledována také jejich růstová vyrovnanost a užitkovost. Před zahájením vlastního krmného pokusu byla zvířata zvážena a na základě individuální hmotnosti analogicky rozdělena na pokusnou a kontrolní skupinu po deseti jedincích (pět vepříků a pět prasniček).
Krmná směs kontrolní skupiny obsahovala tři procenta rybí moučky (64 % N-látek). V pokusné dietě byla rybí moučka nahrazena šrotem odslupkovaného semene lupiny (10 %). Obsah dusíkatých látek testované odrůdy Sonet byl 44,8 % v 100% sušině. Obsah živin v krmných směsích odpovídal potřebám pro výkrm masného typu prasat s 56% podílem libové svaloviny.
Dosažené výsledky užitkovosti prasat, konverze krmiva a dobrý zdravotní stav doložily, že semeno lupiny je rovnocenným zdrojem živin v porovnání se zakázanými komponentami živočišného původu.
Z předběžné ekonomické rozvahy vyplývá, že odslupkované semeno lupiny je vhodným proteinovým krmivem, které umožňuje efektivně nahradit v krmné dávce živočišné proteiny. Náklady na výrobu kontrolní krmné směsi byly v době zahájení pokusu 639 Kč/q a u pokusné směsi 594 Kč/q. Krmné náklady na kilogram přírůstku živé hmotnosti při dosažené konverzi byly u pokusné skupiny 16,57 Kč a u kontrolní skupiny 17,38 Kč, což představuje rozdíl 0,81 Kč ve prospěch pokusu.

Experimenty u kuřecích brojlerů
Cílem pokusného sledování bylo ověřit produkční účinnost krmné směsi, ve které byl nahrazen sójový extrahovaný šrot odslupkovaným šrotem semene lupiny odrůdy Juno u brojlerových kuřat ve výkrmu do 40. dne věku. Do biologického pokusu bylo zařazeno 160 jednodenních brojlerových kuřat hybridní kombinace ROSS 308, která byla rozdělena do dvou skupin po 80 jedincích (40 slepiček a 40 kohoutků). Pokusné skupině byla zkrmována lupina Juno, kontrolní skupině se krmil sójový extrahovaný šrot. U pokusné skupiny se 50 % sójového extrahovaného šrotu nahradilo šrotem z odslupkovaných semen lupiny.
Výsledky experimentu jednoznačně potvrdily plnohodnotnost náhrady sójového extrahovaného šrotu odslupkovaným semenem lupiny odrůdy Juno. Při použití těchto diet nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami živé hmotnosti u pokusné a kontrolní skupiny kuřat ve 40. dnu výkrmu. Dokonce u pokusné skupiny byla zaznamenána vyšší konverze krmné směsi (1,845 kg) ve srovnání se skupinou kontrolní (1,895 kg). Podle těchto výsledků můžeme tedy šrot z odslupkovaných lupinových semen odrůdy Juno pokládat za plnohodnotnou náhradu sójového extrahovaného šrotu.

Další informace k tématu se dočtete v příspěvku prof. Pavla Suchého a kol. v únorovém čísle měsíčníku Farmář.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down