06.08.2021 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Management zdraví telat

Zajištění zdraví telat a jejich fyziologického vývoje je cílem jejich odchovu a předpokladem dosažení úspěšné produkce, reprodukce a ekonomiky chovu skotu. Management zdraví telat zahrnuje celou řadu oblastí, které jsou mj. vázány na různé fáze odchovu a výživy telat. Základním cílem je předcházet vzniku nemocí a realizovat opatření, která riziko jejich vzniku či šíření minimalizují.

Prevence nemocí telat nezačíná až s narozením telete, ale již výběrem rodičovského páru a řadou opatření v průběhu intrauterinního vývoje telete. Dalšími zcela klíčovými obdobími jsou porod, poporodní ošetření telete, kolostrální, mléčná i rostlinná výživa, ale také oblast zoohygieny, biosekurity a řada dalších preventivních a kontrolních mechanismů. Zejména při umělém odchovu telat dojeného skotu má často rozhodující význam kvalita lidského faktoru – tedy zajištění kvalitní ošetřovatelské péče, a respekt k fyziologickým potřebám telat. Na druhou stranu existuje určitý konflikt mezi fyziologickými potřebami telat, zajištěním jejich welfare a snahou minimalizovat pravděpodobnost přenosu infekce mezi matkou a teletem či mezi telaty při jejich vzájemném kontaktu. Následující text se snaží stručně představit vybrané aspekty managementu zdraví telat, upozornit na možné chyby a představit alespoň některé kontrolní body a metody, které mohou k zajištění zdraví telat a jeho řízení přispět.

Dříve než je počato

Z hlediska dlouhodobé strategie bychom se měli zaměřovat na šlechtění zvířat nejen na vysokou užitkovost, ale také na zdraví a s ním spojenou dlouhověkost. Do chovu by měla být zařazována zvířata, která mají předpoklady k udržení, či lépe zlepšování, zdravotního stavu a nikoli přinášející riziko, že budou předávat predispozice k nemocem či dokonce geneticky podmíněná onemocnění. Tato strategie vyžaduje dobrou a dlouhodobou evidenci výskytu zdravotních poruch jednotlivých zvířat a její následné využívání. Dnešní digitalizace evidencí umožňuje, aby chovatelé i plemenáři tato data nejen evidovali, ale při šlechtění na zdraví také využívali.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Ústav výživy zvířat a pícninářství,

Agronomická fakulta, Mendelu v Brně

Kompletní článek naleznete v příloze Našeho chovu: „Jak na správný odchov telat“, která vyšla v srpnu 2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down