16.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mandel - záruka typu a produkce

Léto 1994 přineslo do chovu mléčného skotu nového nejlepšího holštýnského býka - Lutz-Meadows E Mandela. Chovatele a šlechtitele uchvátil neopakovatelnou kombinací plemenných hodnot pro produkci, typ a stavbu vemene. Populární byl i jeho původ Eagle x Mark.
Ze zdravotních důvodů nemohl být Mandel vyvážen z USA. Důvodem bylo jeho kladné prověření jako nositele onemocnění blue tongue. V současnosti jsou jeho synové velice ceněni a jejich sperma a embrya se vyváží do celého světa.

Typ doprovází Mandela od zveřejnění prvních výsledků v červenci 1994. Jeho plemenné hodnoty pro produkci byly založeny na hodnocení 54 dcer ve 33 stádech a dosahovaly +1171 kg mléka a +32 kg bílkovin. Hodnocení typu dosahovalo mimořádných hodnot: +2,79 tělesný rámec; +3,51 hloubka těla a +4,52 dojný typ. Šest hlavních znaků vemene mělo průměrně +3,94 směrodatné odchylky. V lednu 1995 došlo ke změně báze a plemenné hodnoty Mandela pro produkci byly +705 kg mléka; +20 kg bílkovin; +3,04 typ; +3,23 index vemene a +1,06 index končetin. Koncem roku 1997 se do prověření Mandela začaly projevovat výsledky druhé vlny dcer. Nejvyšších hodnot pro produkci dosáhl o půl roku později, kdy překonal hranici +1000 kg mléka. V květnu 1998 měl 99% opakovatelnost plemenných hodnot pro produkci a typ. V srpnu 1998 se dělil o 3 až 4. místo s Eltonem ve skupině býků s minimálně 97% opakovatelností plemenných hodnot pro produkci a typ.
Vývoj plemenných hodnot Mandela od ledna 1995 do února 2000 byl protichůdný. Plemenné hodnoty pro produkci se zlepšily z +705 kg mléka na +959 kg (maximum +1036). Pro kg bílkovin to bylo z +20 na +27 kg (maximum +30). Plemenné hodnoty pro typ klesly z +3,04 na +2,12, index vemene se zhoršil z +3,23 na +1,66. Jaký byl důvod? Především ten, že Mandel byl jako extrémní zlepšovatel stavby vemene přednostně používán na krávy s vyloženě špatnou stavbou vemene. Proto se v průběhu let měnila i reputace Mandela ze „super typaře" na "super produkčního býka s dobrým typem". To ale v žádném případě nesnižuje kvalitu Mandela a jeho dopad na celosvětovou populaci holštýna.

Jeho rodina
Stát Kentucky je proslaven zdejší výrobou bourbonu a mezi chovateli je znám jako stát, ze kterého pochází Mandel. Chovatelem Mandela byl William Lutz, který má svoji farmu Lutz Meadows Farm nedaleko Coxs Creek. Bratři William a Robert Lutzovi nakoupili první jalovice, které tvořili základ jejich chovu, z Rockland Dairy Farm, který se nacházel nedaleko jejich farmy. Na přelomu 60. a 70. let byl na této farmě nejlepší dobytek ve státě Kentucky.
V roce 1977 začali bratři Lutzové hospodařit samostatně - William na chovu Lutz-Meadows a Robert na chovu Lutz-Brookview. Zakladatelka rodiny, ze které vzešel Mandel, Lutz-Brookview Elevation Milly VG-87, se stala součástí stáda na Lutz-Meadows. Byla připuštěna synem Bootmakera, Rippchen Boot-Nickem. Výsledkem byla Lutz-Meadows Boot-Nick Melany, která byla třikrát hodnocena EX-91, získala ocenění Gold Medal Dam (GMD) a Dam of Net Merit (DOM) a její celoživotní užitkovost byla necelých 79 000 kg mléka. Její druhé tele bylo po Bellovi.
Lutz-Meadows Bell Melody nebyla typickou dcerou Bella. Byla konstitučně pevná s hlubokým hrudníkem. Po svém otci zdědila korektní postavení končetin, kvalitní vemeno a užitkovost. Byla první krávou na Lutz-Meadows, která jako první prvotelka nadojila 13 600 kg mléka. Další její předností byla vynikající produkce embryí. Za celý svůj život dala přes 100 přenosuschopných embryí, z nichž byla některá prodána do Japonska. Nejlepších výsledků dosáhly její 4 dcery po Chief Markovi. Jedna byla prodána za 51 000 USD na Bella Estancia Holsteins, kde byla hodnocena jako excelentní. Zbylé tři zůstaly na Lutz-Meadows, kde byly hodnoceny jako velmi dobré. Mark Medley byla jednou z nich a její charakteristika byla „velká, rámcová kráva s lepší stavbou končetin než řada ostatních dcer Marka." Byla připuštěna v té době relativně novým synem Valianta Excels S-W-D Eaglem. Výsledkem tohoto spojení byl Mandel.

Prověřování
Mandel byl prověřován ve společném testačním programu společností Excelsior Farms a Alta Genetics, ve kterém se ročně prověřovalo okolo 15 býků. Ze strany matky přenášel na své potomstvo konstituci, tělesný rámec, vysokou užitkovost a nižší procentický obsah bílkovin.

Nejlepší synové
Mandel uhynul v červenci 1997 a jeho zásoba semene byla vyprodána v březnu 1998. Chovatelé mají šanci získat jeho geny do svých chovů prostřednictvím jeho synů. Podle údajů NAAB bylo v letech 1996 až 1997 zařazeno do testu 155 synů. První z nich získali prověření v průběhu roku 2000.
Pro syny Mandela je charakteristická vysoká produkce kg a % bílkovin, kg mléka a strmé postavení zadních končetin. Větší pozornost musí být věnována zdviženým pánvím.
Nejlepšími syny Mandela pro kg mléka a bílkovin jsou R. Marshall, Manat, Bombay a Moe. Mezi zlepšovateli typu jsou Mandelovi synové zastoupeni býky Manat, Gilbert, R. Marshall a Sonic.

Manat
Nejlepší syn Mandela na světě. Přestože je prověřen v bývalém východním Německu, je třeba hledat jeho původ v USA ve státě Minnesota. Jak napovídá celé jeho jméno, Imperial Mandel Manat, pochází z chovu Imperial. Jméno tohoto chovu není pro chovatele v Německu zcela neznámé. Blackstarův syn Balance pochází z krávy Imperial Valance EX-90, která je prabábou Manata. Dnes bychom chov Imperial na poli chovu holštýna hledali marně, protože byl v listopadu 1998 kompletně rozprodán a činnost tohoto chovu se zcela zastavila.
Manat pochází z rodiny krav, které mají v posledních čtyřech generacích hodnocení typu VG-85 až 88. Teprve pátá kráva má excelentní hodnocení typu. Všechny mají ve svém jménu prefix Imperial. Jako otcové těchto krav jsou zastoupeni býci Bell Rex x Royalty x Tradition x Imperial Transmitter x Wis Captain. Matka Manata nadojila na maximální laktaci 13 880 kg mléka. Jeho bába a prabába měly laktace mezi 8000 až 11 000 kg mléka s mimořádně vysokým obsahem 5 % tuku. Všechny krávy v Manatově původu měly velký tělesný rámec, dostatek kapacity a dobrá vemena. Postavení zadních končetin bylo spíše šavlovité. To je hlavní důvod, proč nebyly hodnoceny jako excelentní. Manatova matka byla komplexní kráva s perfektním dojným typem a výborným vemenem.
Manat dominuje německé populaci holštýna vysokou plemennou hodnotou pro kg mléka (+2748 kg; Německo 2/2001) a bílkovin (+79). Úctyhodný je i počet hodnocených dcer, které jsou hodnoceny ve více než 120 stádech. Lineární profil potomstva je totožný s hodnocením Mandela. Pozornost se musí věnovat pouze zdviženým pánvím.

Bombay
Bombay je podle mnoha odborníků na chov skotu jedním z nejlépe prověřených synů Mandela na světě. Narodil ve stádě, které patří Brigham Young University ve státě Utah, USA. Na farmě patřící univerzitě se šlechtí stádo krav, které je zaměřené především na vysokou produkci mléka a mléčných složek, funkční typ krav a dlouhověkost. A právě Bombay a jeho rodina je učebnicovým příkladem, jak tyto vlastnosti skloubit do jednoho balíčku.
Jeho matka patří mezi nejlepší dcery United Nicka na světě. Poprvé se otelila ve věku jednoho roku a 11 měsíců. Na své první laktaci nadojila 17 890 kg mléka, 525 kg bílkovin a 592 kg tuku. Poté byla zasušena a intenzívně využívána jako dárkyně embryí. Podruhé se otelila ve věku 5 let a 11 měsíců a za 305 dní nadojila 18 625 kg mléka, 544 kg bílkovin a 590 kg tuku. Bába Bombaye, dcera Ned Boye, se poprvé otelila v věku jednoho roku a 11 měsíců a nadojila 15 885 kg mléka. Na svých dalších laktacích nikdy nenadojila méně. Její průměrná užitkovost na pěti laktacích činí více než 19 200 kg mléka, 600 kg bílkovin a 660 kg tuku. Prabába po Stewartovi dosáhla na čtyřech laktacích celkové užitkovosti téměř 63 500 kg mléka. Její matka, dcera Veemana (Elevation), se naposledy otelila ve věku 7 let a 8 měsíců a celkem nadojila 66 811 kg mléka (průměr 13 362 kg). Na maximální laktaci nadojila přes 15 000 kg mléka. Pátá kráva v pořadí uzavřela 6 laktací s užitkovostí 54 432 kg mléka (9072 kg průměr). Na maximální laktaci nadojila 12 320 kg mléka.
Dcery Bombaye jsou vyššího tělesného rámce s výbornou kapacitou těla a dlouhými, otevřenými žebry. Končetiny jsou strmější s průměrným paznehtem. Samostatnou kapitolou jsou velice kvalitní vemena, která mají pevně upnuté přední čtvrtě, vynikající kapacitu zadního vemene, pevný závěsný vaz a uzavřené rozmístění předních struků.

Marshall
Marshallovi patří 2. místo v TOP 100 TPI a je nejlepším synem Mandela v USA. Jeho matkou je fenomenální Ricecrest Southwind Kaye. Ta je matkou dalších vynikajících býků Brett (otec Bellwood), Lantz (Luke), Kirby (Merrill) nebo Roscoe (Roebuck). Otci dalších krav v jejich původu jsou Ned Boy x Jemini x Elevation x Harrisburg Gay Ideal. Celá rodina byla popsána v Našem chovu 10/99.
Marshall byl testován v USA v testačním programu společnosti Alta Genetics a nyní je ustájen v kanadském sídle společnosti v Albertě. Jeho hodnocení je založeno na počtu 93 dcer v 64 stádech pro produkci, respektive 69 dcer v 51 stádě pro typ. Typickým znakem synů Southwind Kaye je trend nárůstu plemenných hodnot pro produkci s přibývajícím počtem hodnocených dcer.
Marshall zdaleka nedosahuje vynikajících parametrů produkce Bretta a Lantze, ale po svém otci zdědil lepší hodnocení typu, především stavby vemene. Velká pozornost se ale musí věnovat slabší konstituci, ale především zdviženým pánvím (-2,94).
Z nejvýznamnějších linií může být bez problému použit na potomstvo Bellwooda, Starbucka a Chief Marka. Z evropských linií jej nelze pro nižší rámce a slabší konstituci doporučit na Celsia a menší problémy mohou nastat při jeho použití na Fatala. Naopak zlepší hloubku vemene a rozmístění předních struků Sunny Boye.
Plná sestra Marshalla Ricecrest Mandel Amber je intenzívně využívána jako matka býků. Na aukci zvířat na chovu Ricecrest byla její dcery po Convincerovi prodána za 40 000 USD (přibližně 1,52 miliónů Kč).
Všechny plemenné hodnoty uvedené v tomto článku jsou z února 2001.
Martin Platil

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down