Metabolismus vody u hospodářských zvířat

Příspěvek objasňuje okolnosti příjmu, podáván a využití jedné z hlavních živin hospodářských zvířat a tou je voda. Prvořadým úkolem chovatele je zajistit její dostatek.

Voda je hlavní součástí celkové tělesné tekutiny. Celková tělesná tekutina je rozdělena do oddílů (kompartmentů), které jsou ohraničené biologickými membránami.

Celková tělesná tekutina

Celková tělesná tekutina představuje asi 60 % ž. hm. dospělého jedince a člení se (obrázek 1) na:

(1) nitrobuněčnou (intracelulární, IC) tekutinu, která zaujímá asi 40 % ž. hm. dospělého zvířete;

(2) mimobuněčnou (extracelulární, EC) tekutinu, jejíž podíl činí asi 20 % živé hmotnosti dospělého zvířete; součástmi této tekutiny jsou –

  • nitrocévní (intravaskulární) tekutina, tj. krevní plazma a míza (lymfa) bez buněčných

elementů,

  • mimocévní tekutina (extravaskulární), obsahuje intersticiální tekutinu, tj. tkáňový mok,
  • transcelulární tekutina, obsahuje mozkomíšní mok, tekutinu trávicího ústrojí (sliny, žaludeční šťávu, bachorovou tekutinu, žluč, pankreatickou šťávu a střevní šťávu), močového ústrojí, kloubních štěrbin a synoviálních váčků, tělních dutin (hrudní, břišní) aj.

Celková tělesná voda

Nejdůležitější složkou celkové tělesné tekutiny je voda, v ní jsou obsažené:

(1) osmoticky aktivní látky (elektrolyty, glukóza, močovina aj.), které vyvíjejí na

polopropustných/semipermeabilních membránách (což jsou prakticky všechny biologické

membrány) osmotický tlak,

(2) koloidní látky (proteiny), které vyvíjejí onkotický tlak, který působí proti osmotickému tlaku (neboť plazmatické proteiny vážou vodu).

Voda představuje rozpouštědlo, v němž probíhají nejrůznější chemické procesy organismu. Tyto procesy zajišťují rovnováhu – metabolickou, teplotní, osmotickou a iontovou. To předpokládá rovnováhu mezi množstvím vody přijaté a množstvím vody vyloučené, tzn. vyrovnanou bilanci vody.

 

Zdroje vody pro zvířecí organismus:

- voda obsažená v krmivu

- pitná voda,

- voda uvolněná z chemických reakcí (zejména při oxidaci tuků, ale také proteinů a sacharidů).

Obsah vody se mění v průběhu života organismu. Voda je také různě zastoupena v jednotlivých kompartmentech. Obsah celkové tělesné vody kolísá mezi 45 až 70 % tělesné hmotnosti. Za průměrnou hodnotu se uvádí 60 % hmotnosti těla. Samci a mláďata mají větší množství tělesné vody, obézní jedinci naopak méně. Z vyššího podílu vody v organismu mláděte lze odvodit, že deficit vody má pro mláďata závažnější negativní důsledky.

Doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc.,

MVDr. Vendula Kuchařová,

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Ústav fyziologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Kontakt: kotrbacekv@vfu.cz

Celý článek najdete v NCh 9/2017.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down