20.03.2002 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní výstava hospodářských zvířat v Cremoně

Poslední říjnový víkend 2001 se v italské Cremoně konala již tradiční národní výstava dojných krav, prasat a zemědělské techniky. Na volných plochách mohli návštěvníci prohlížet především nejmodernější mechanizaci a techniku související s chovem skotu, pěstováním, sklizní, konzervací krmiv nebo odklizem kejdy a hnoje.

Ve výstavních halách bylo možno vidět plemenná prasata, ale i drůbež a králíky. Nejvýznamnější je však Cremona pro chovatele dojných plemen skotu, především holštýnkého a hnědého švýckého (brown-swiss). Kromě několika národních dojných plemen stojících spíše v pozici genových rezerv zaujalo také plemeno simentálské a jersey.

Holštýnské plemeno
Holštýnské plemenice představovaly nejpočetnější skupinu a byl jim věnován celý sobotní den. V dopoledním programu předvedli skupiny dcer po nejvýznamnějších plemenících: dcery z druhého nasazení po býcích Arpagone, Mtoto, Skywalker a Tugolo, dcery po mladých býcích z prvního nasazení po Fordovi, Kendallovi a Boss Ironovi. Zvířata hodnotili dva posuzovatelé, z Belgie a Maďarska, kteří také na konci přehlídky vybrali nejlepší dceru z druhého a nejlepší z prvního nasazení.
Podle hodnocení a doprovodného komentáře nejvíce hodnotitele zaujala skupina dcer po býkovi Arpagone. Tento syn Aerostara je novodobou legendou italského holštýnského chovu. Po dobu pěti let patří mezi pět nejlepšch býků v žebříčku. Je stále plošně využíván, neboť mnoho jeho dcer patří mezi jedno procento nejlepších krav. Zevnějšek již hodnotili u jeho více než 9500 dcer a je bezchybný. Excelentní jsou vemena dcer v upnutí, tvaru i textuře. Pouze některé dcery by mohly mít delší struky.
Následovaly dcery Mtota, zřejmě světově nejlepšího syna Preluda. Někteří přítomní experti považovali skupinu dcer Mtota za lepší než dcery Arpagona. U žádné z předváděných dcer se neprojevil ani náznak strmosti končetin, což je jediný zevnějškový nedostatek, který je Mtotovi vytýkaný. V komentáři vyzdvihli dlouhověkost dcer a skvělou vyváženost mezi exteriérem celkově (+3,1) a produkcí. Mtoto už má také hodnoceno téměř 1000 dcer a je stále nejlepším býkem v Itálii pro zevnějšek a třetí pro utváření vemene. Dcera Mtota (foto) byla také vyhodnocena jako nejlepší ze skupiny krav po býcích z druhého nasazení.
Dcery Skywalkera a Tugola byly rovněž velmi vyrovnané v zevnějšku. Komentující u prvního z nich vyzdvihl jejich dlouhověkost, která patří k nejlepším, a u druhého celkovou pevnost a končetiny. Celkově však bylo vidět, že Arpagone a Mtoto byli oprávněně využíváni jako otcové býků a jejich dcery byly zevnějškově lepší než druhých dvou plemeníků. Celá skupina dcer z druhého nasazení byla posuzovatelem hodnocena velmi kladně a mimořádně ocenil kvalitu vemen.
Z mladých býků všechny přítomné zaujal Ford, který je v současné době na celém světě využíván jako otec býků. Jeho dcery jsou velmi hluboké s výrazným vyjádřením užitkového typu a s ideálními vemeny ve všech parametrech. Jediným drobným nedostatkem je poněkud větší zaúhlení končetin, u kterých jsou však bezproblémové paznehty. Ford je považován za jednoho z nejlepších synů Jurora na světě. Boss Iron je jeden z prvních úspěšných býků jejichž otcem je býk prověřený v Itálii (Bookie). Dnes je Iron, který přináší výtečný zevnějšek a vyrovnanou produkci, velmi oblíben na celém světě, včetně USA. Předvádění potomstva bedlivě sledovaly stovky chovatelů i plemenářských pracovníků z celého světa a celou halou se nesl obdivný duch nad dosaženými výsledky italského chovatelství a genetiky.
Odpolední část holštýnského dne byla věnována individuálnímu hodnocení krav podle věkových kategorií. Dopolední program sledovaly plné tribuny chovatelů, kteří si chtěli upřesnit názor na výběr vhodného plemeníka do stáda. Odpolední show byla divácky poutavá až v závěru, kdy se vyhlašovaly vítězky skupin a šampiónka výstavy.

Z Itálie vyvážejí do USA
Na výstavu se sjeli chovatelé a plemenáři z celého světa a vchod pro zahraniční návštěvníky, kteří nemuseli platit, připomínal česno včelího úlu. Měli jsme možnost hovořit s dvěma vedoucími pracovníky jedné z nejvýznamnějších amerických holštýnských firem Accelerated Genetics. Tato firma k nám dováží dávky přes World Wide Sires, kde v poměru 50:50 jsou spoluvlastníkem se Select Sires. Oba Američané blahopřáli generálnímu řediteli Semenzoo k excelentně zorganizované výstavě. Američané sledují chov holštýna v Evropě dlouhodobě. Italský chov oceňují jako nejlepší, se stálou dynamikou zlepšování. Naproti tomu francouzský chov hodnotili jako stagnující. Itálie se stává významným exportérem inseminačních dávek do USA. Právě Accelerated Genetics jsou zástupcem Semenzoo na trhu s devíti milióny holštýnských krav v USA, kde prodali italské dávky v exportní ceně 26 milionů dolarů.

Brown–swiss má tradici
Druhé nejvýznamnější plemeno zcela mléčného typu je brown-swiss. Toto plemeno mají v oblibě ve vyšších polohách s možností pastvy a je zcela ovlivněno americkou krví. V Itálii má svůj vlastní selekční program včetně prověřování býků kontrolou dědičnosti. Tento program je velmi úspěšný, vždyť šest z prvních deseti býků v Interbullovém hodnocení plemene je z Itálie. Při dojivosti blížící se holštýnskému plemeni oceňují chovatelé především konstituční pevnost, nižší výskyt mastitid, pevné končetiny s pigmentovanými a roštovému ustájení odolnými paznehty. Někteří chovatelé ve sféře komerční produkce mléka zkoušejí křížení mezi brown-swiss a holštýnem. Výsledky jsou mimořádně příznivé v první generaci – odolnost plemenic a jejich životaschopnost vyjadřuje pojmenování „železné krávy“

Simentálské plemeno
Velmi zajímavá byla kolekce krav simentálského plemene. Italský simentál tvoří menší populaci patřící do rodiny červenostrakatých plemen. Má také svůj vlastní selekční program a kontrolu dědičnosti. Ve sféře šlechtění se využívají i dovážené dávky býků montbeliarde, např. Jal, Jouzeto a Ionone, všichni synové Boise le Vina a Gardiana. Velký vliv mají také býci fleckvieh, kde nejvyššího hodnocení dle národního indexu IDA dosahují Rolo, Repuls a Romen z Německa a vůbec dle indexu nejlepší rakouský Rumba.
Italští chovatelé jsou nám blízcí v moderním chápání šlechtitelského progresu, ke kterému patří využití nejlepších býků z domácích i zahraničních populací. Červenostrakaté plemeno je chápáno celoevropsky, bez ohledu na hranice států nebo na nacionální přístup běžný v Německu nebo ve Francii.

Jersey – malý rámec a velký výkon
Toto rámcem malé, užitkovostí excelentní plemeno se v Itálii řadí k nejoblíbenějším. Řádově chovají desetitisíce kusů a populace zatím není dostatečně početná na provádění kontroly dědičnosti. Plemeno často využívají chovatelé, kteří prodávají mléko do sýráren. Jerseyské krávy chovají buď samostatně v menších stádech s technologií uzpůsobenou jejich menšímu rámci nebo je mají chovatelé holštýnů ve stádě, například pět až deset kusů pro zvýšení bazénových obsahů tuku a bílkovin. Je úžasné, jak malé jerseyky obhájí své místo ve stádě proti velkým holštýnkám. Ve sféře šlechtění se uplatňuje jak dánský, tak americký vliv. Na výstavě v Cremoně dominovala kolekce čistě dánského původu.

Význam chovu buvolů v Evropě roste
Návštěvníci procházející výstavou mohli vidět v kotci ustájené buvolí krávy s telaty. Nejednalo se však o snahu zpestřit výstavu exotickou expozicí. V Itálii chovají a selektují buvoly pro produkci mléka a početní stavy i význam chovu rychle stoupá. Buvolí krávy chovají ve stejné technologii jako dojná plemena skotu. Jsou odolné vůči horkému klimatu, což se v jižní Itálii cení. Chovatelé instalují do volného ustájení sprchy, které se krávy rychle naučí spínat tlakem hlavy. Tím se v rámci wellfare řeší inklinace buvolů k vodě a ochlazování zvířat v horkém létě. Buvolí krávy jsou mimořádně odolné vůči nemocem a dožívají se běžně 10 až 12 laktací při nulových nákladech na veterináře.
I když se jedná o jiný živočišný druh, stoupající obliba chovu buvolů koresponduje s celoevropským trendem, kterým je chovat bezproblémové dojnice s vysokým fitness a produkovat mléko nejvyšší kvality a koncentrace složek, zpeněžitelné pro výrobu značkových sýrů.
Dobré buvolí dojnice, vyšlechtěné v Itálii produkují 2500 litrů mléka při 10% tučnosti a 6 % bílkovin. Mléko je využíváno zejména k výrobě světově známého sýra mozzarela. Jeho nejdražší typ vyrábějí právě jen z buvolího mléka, levnější z mléka míchaného z poloviny s kravským. Sýr lze dělat i pouze z kravského mléka, ale to již není, jak říkají Italové, ta pravá mozzarela.
Ve šlechtění buvolů se začala uplatňovat i umělá inseminace. Buvolí býci však podle předpisů EU nemohou být ustájeni na normální inseminační stanici zároveň s býky skotu. Někteří jsou velmi plaší a jejich adaptace na stanici a získání prvních dávek semene trvá i déle než rok. O genetickém pokroku u produkce mléka italských buvolů svědčí celosvětový rostoucí zájem o import inseminačních dávek z Itálie.
Návštěva výstavy v Cremoně je pro chovatele zdrojem řady odborných poznatků z chovu holštýna a umožňuje širší pohled na rozvoj i dalších plemen. Pocit návštěvníka ze zážitků z práce chovatelů a plemenářů, vyjadřuje pojem „Italian style“. Je to jakási lehkost a elegance přístupu italského národa, která je však podložena poctivou a tvořivou prací.
Ing. Jan Štráfelda, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down