21.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mikrobiální přídavek BioPlus 2B

BioPlus 2B je první mikrobiální krmné aditivum, které získalo registraci v EU. Aditivum je komerčně dostupné v USA a registrované v Kanadě. Může se aplikovat všem kategoriím prasat. Přípravek prošel rozsáhlým testováním , kdy se sledovala nezávadnost, způsob působení a stabilita. Pokusy dokazují zvýšení denního přírůstku hmotnosti a zlepšenou konverzi krmiva. Podle odborníků by mohl být významnou součástí programu výživy pro úspěšný odchov selat.
Feed Intern., 22, 2001, č. 11

Výroba krmiv pro akvakulturu
V příštích 10 letech se očekává velký růst průmyslově vyráběného krmiva pro akvakulturu. Akvakultura je nejrychleji rostoucí část agrokomplexu s hodnotou roční produkce odhadovanou na 65 miliard USD. Zhruba 90 % celkového objemu krmiv pro akvakulturu se realizuje v Asii, okolo 5 % v Evropě, v Jižní a Severní Americe po méně než 2 %, v Africe, na Středním východě a v Oceánii dohromady méně než 1 %. Celková produkce těchto krmiv činila v roce 2000 asi 15 miliónů tun a v příštích deseti letech se očekává její stálý růst . Podle Global Aquacultura Alliance předčí akvakultura jako zdroj potravin chov skotu na rančích. Akvakultura se stává obrovskou příležitostí pro krmivářský průmysl.
Feed Intern., 22, 2001, č. 11

Omezení respiratorních nemocí u prasat v USA
V USA provedli v rámci Národního monitorovacího systému v USA (National Animal Health Monitoring Systém – NAHMS) průzkum zdravotního stavu ve stádech prasat (u 94 % prasat chovaných v USA) a zjistili, že 39,1 % uhynulých prasat ve fázi výkrmu v roce 2000 zemřelo v důsledku respiratorních onemocnění. Ze stejných příčin uhynulo v tomto roce 3 % prasat před odstavem a 28,9 % prasat v odchovu.
Pro omezení vlivu respiratorních nemocí v amerických chovech prasat uvádějí veterináři následující klíčové postupy:
- izolace nových chovných prasat,
- testování zdraví u nových chovných zvířat,
- vakcinace nových chovných zvířat,
- systém jednorázového naskladnění a vyskladnění.
Nat. Hog Fmr, Blueprint, č. 33, 2001

Jak zabránit šíření klasického moru prasat
V souvislosti s epidemií klasického moru prasat v Nizozemsku v letech 1997 až 1998, která propukla v jižní části země (v oblasti s nejvyšší koncentrací prasat) ve 429 chovech (všechna prasata přibližně 625 000 kusů z infikovaných stád byla poražena), byla provedená rozsáhlá studie ohledně faktorů působících při přenosu infekce. Výsledky studie uvádějí pětici faktorů, významně spojených se zvýšeným rizikem přenosu infekce:
- kromě chovu prasat i chov drůbeže,
- počet návštěvníků přicházejících do podniku bez pracovních plášťů a obuvi dodaných farmou,
- řidiči přepravního zařízení prasat užívající vlastní obuv a ne obuv dodanou farmou,
- stáda střední velikosti (500 až 1000 kusů) a velká stáda s více než 7000 kusů byla rizikovější než stáda s méně než 500 kusů,
- aerosol produkovaný při čištění elektrického zařízení užívaného pro zabití prasat infikovaných stád, roznášený větrem do objektů ve vzdálenosti do 250 m,
a dva faktory významně spojené se sníženým rizikem přenosu infekce:
- více než 30 let zkušeností s chovem prasat,
- čištění přepravního zařízení prasat mimo objekt před příjezdem do podniku.
Veterinary Record, 149, 2001, č. 13

Nový index - QLI
Index kvality (Quality Lean Index - QLI) vyvinutý na univerzitě v Missouri, USA, se při hodnocení jatečných těl prasat zaměřuje především na kvalitu vepřového masa. Jeho aplikace naznačuje změnu orientace výrobců z produkce jatečných těl prasat s maximálním podílem libového k produkci jatečných těl s menším podílem libového masa s důrazem kladeným na jeho kvalitu.
Při hodnocení jatečných těl prasat pomocí indexu kvality (QLI) se kromě procenta libového masa zjišťuje hodnota odrazu světla (Hunter L) a pH. Údaje se získávají z kýty, takže při hodnocení kvality jatečného těla (jeho složení) odpadá znehodnocení m.l.d. při měření výšky hřbetního špeku na pozici 10. žebra.
Nat. Hog Farmer, 46, 2001, č. 8

Dexametazon podporuje růst prasat
Výzkum vedený ARS při USDA (Ministerstvo zemědělství USA) a univerzitou v Missouri dokazuje, že prasata, kterým byl injekčně apliková dexametazon rostou v prvních 18 dnech života rychleji než jejich vrstevníci. Dexametazon je syntetická forma kortikoidu, přirozeně produkovaného zvířaty ve stresových podmínkách. V pokusech byl selatům během hodiny po narození aplikován hormon v množství 0,45 mg dexametazonu na 0,45 kg živé hmotnosti. Přírůstek hmotnosti byl zjišťován ve věku 0, 7, 14 a 18 dní. Ukázalo se, že rané neonatální období je vhodné pro změnu fyziologických faktorů, které ovlivňují růst. V navazujícím výzkumu odborníci zjišťují, zda příznivý účinek dexametazonu působí v celém období růstu a výkrmu prasat a zda dochází ke změně v kvalitě jatečného těla.
National Hog Farmer, 46, 2001, č. 8

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down