16.07.2001 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mikrominerální doplněk ve výživě selat

Stopové prvky jsou pro organismus důležité, podílejí se na řadě jak trávicích, tak i biosyntetických procesů. Mikroprvky vystupují v roli aktivátorů mnoha enzymů a hormonů a tím několikanásobně zvyšují jejich metabolickou účinnost. Nízká využitelnost stopových prvků z krmiv je základní příčinou vzniku sekundárních deficiencí minerálních prvků a tím i zvýšení obsahu některých mikroprvků v prostředí. Biologická využitelnost stopových prvků závisí na mnoha faktorech, chemické a fyzikální formě prvku, velikosti částic krmiva, jeho struktuře, vybilancování dávky na organické a minerální živiny.

Dostupnost stopových prvků lze zvýšit jejich cílenou vazbou na biologické produkty. Široce využívané jsou kvasinky, které lze obohatit o řadu minerálních látek. Velmi efektivní je vazba prvků na kyselinu mléčnou, s níž tvoří soli označované jako laktáty, které jsou zcela rozpustné ve vodě. Z výsledků vyplývá, že metabolická využitelnost těchto forem je nejméně 5 až 6x vyšší než u forem oxidových. Velmi významnou vlastností chelátů (proteinátů) ve výživě zvířat je, že udržují v organismu podstatně déle optimální hladinu mikroelementů než anorganické sloučeniny. Minerální proteináty jsou stabilní v široké škále pH a také snižují šanci minerální látky přijít do interakce s jinými mineráliemi a organickými sloučeninami. Další možnost chelátových vazeb nabízí i jednobuněčná řasa Chlorella, která tvoří základ biologických krmných doplňků Algavitalů.
Testace účinku krmného doplňku Algavitalu u selat byla provedena v poloprovozních podmínkách ZZ Velešín. Cílem pokusu bylo ověřit účinek standardní diety u kontrolní skupiny selat v porovnání s dietou obohacenou o Algavital u pokusné skupiny selat. Do pokusu byla vybrána selata běžného užitkového křížení, která byla rozdělena do dvou skupin po 20 kusech, hmotnostně vyrovnaná, poměr pohlaví 1 : 1. Suchá krmná směs byla podávána ad libitum. V pokusné skupině byla selata krmena krmnou směsí s přídavkem 3 % Algavitalu. Test proběhl v období od odstavu v hmotnosti asi 8 kg do živé hmotnosti asi 20 kg. Vážení selat bylo individuální. Konverze krmiva byla zjištěna průměrem za skupinu.
Biologický doplněk Algavital S je určen pro stimulaci životních funkcí a zlepšení konverze krmiva. Sladkovodní řasy obohacují doplněk o chlorella růstový a protianemický faktor a snadno využitelné vitamíny a minerálie. Jde o minerálně-vitamínovou směs pro selata s biomasou řasy Chlorella a cheláty Zn, Cu, Fe, Se, Mn, Cr.
V poloprovozních podmínkách ZZ Velešín byl testován vliv krmného doplňku řady Algavital S u selat. Pro pokus byla vybrána selata běžného užitkového křížení, rozdělená do dvou skupin po 20 kusech. Na základě výsledků bylo zjištěno zlepšení průměrných denních přírůstků v období od 34. dne věku do 63. dne o 5,5 % oproti kontrolní skupině. Konverze krmiva byla sledována za celé období a použitím doplňku se zlepšila o 11,2 %. Toto zlepšení dává předpoklad ekonomické efektivnosti zařazení biologického krmného doplňku v krmných dietách pro selata.
Ing. František Lád, CSc., Zemědělská fakulta JU, České Budějovice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down