17.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Minimální ventilace pro brojlery

Účelem ventilačních systémů v halách pro brojlery je poskytnout kuřatům takové prostředí, které má akceptovatelnou kvalitu vzduchu. Ventilační systém musí být navržen tak, aby zajistil v hale jednak dostatek kyslíku pro normální růst a vývoj kuřat, jednak aby byl schopen odstranit z haly nadbytek čpavku, oxidu uhličitého, vlhkosti, prachu a tepla.

Systém ventilace musí být velmi flexibilní, se schopností reagovat na měnící se potřeby kuřat. Při chladném počasí musí systém kuřatům poskytnout dostatek kyslíku, aniž by způsobil podchlazení kuřat. V horkém počasí musí systém mít dostatečnou kapacitu, aby zabránil nárůstu teploty v hale do nadměrných hodnot.
Požadavky na ventilaci, která má splnit tyto úkoly, můžeme nazvat jako požadavky na minimální a maximální ventilaci. Tato minimální a maximální ventilace je založena na fyziologických charakteristikách a požadavcích kuřat v hale (například spotřeba kyslíku a odvod tepla).

Minimální ventilace
Nejčastější chybou farmářů na celém světě je neposkytnutí dostatečné minimální ventilace, především pak na začátku výkrmu. V této době velmi často dochází dokonce k situacím, kdy v prvním období nejsou haly ventilovány vůbec.
Odpovídající minimální ventilace musí být poskytována po celou dobu života kuřat a ventilační systém by měl být zapnut již 24 hodin před příjezdem kuřat.
Požadavek kuřat na ventilaci roste úměrně s tím, jak rostou kuřata, takže množství přiváděného vzduchu se musí adekvátně zvyšovat.
Jestliže je minimální přívod vzduchu příliš malý, potom hejno může onemocnět edémovou chorobou (ascites) nebo může dojít k respiratornímu onemocnění. Důsledkem je špatný růst kuřat a nízká vyrovnanost hejna. Jestliže naopak je minimální ventilace příliš velká, náklady na topení jsou příliš vysoké a při podchlazení mladých kuřat je zde riziko edemové choroby.
Požadavek na minimální ventilaci může být odvozen od spotřeby krmiva nebo živé hmotnosti kuřat. Pro mírné klima v normálních nadmořských výškách lze minimální ventilaci vypočítat takto:
2 MSTD (kubických metrů vzduchu za sekundu na tunu krmiva spotřebovaného za den
nebo
0,00019 m3 za sekundu x kg 0.75 živé hmotnosti

Kalkulace minimální ventilace při použití 2MSTD výpočtu obvykle dává poněkud vyšší hodnotu než kalkulace podle živé hmotnosti. To není omyl, první kalkulace přináší větší důraz na kvalitu vzduchu. Výběr vlastní kalkulace je ponecháván na chovateli. Systém podle živé hmotnosti je pravděpodobně bliže ke skutečnému a pravdivému minimálnímu požadavku kuřat, zatímco MSTD systém reprezentuje praktickou interpretaci s větším důrazem na kvalitu vzduchu.

Zajištění minimální ventilace

Tabulka poskytuje návod na minimální ventilaci pro kapacitu 10 000 brojlerů podle věku kuřat. Je nutné si uvědomit, že tyto hodnoty reprezentují návod podle skutečných minimálních požadavků kuřat. Jestliže to podmínky prostředí vyžadují, mohou být hodnoty zvýšeny v malých přídavcích, ale je důležité nikdy nevětrat méně, než stanovují minimální nároky kuřat.

Ventilační systémy jsou budovány v halách ve velkém množství různých provedení, které se značně liší i v použití řídicích (hardware) a kontrolních prvků.
Většina těchto moderních systémů je schopna zajistit minimální ventilaci, ale zkušenosti nás poučily, že časový cyklovač spojený s ventilory je nejjednodušší systém se snadným použitím.
Časový cyklovač (cycle timer) je elektrické zařízení, které umožňuje zapínání a vypínání ventilátorů v měnících se časových periodách.
Pro správné nastavení časového cyklovače je nezbytné nejdříve rozhodnout o délce cyklu, který bude použit. Ideální je pětiminutová délka cyklu, ale cykly mohou být i v délkách od 3 do 10 minut. Je také nezbytné znát přesnou charakteristiku ventilátoru nebo ventilátorů, které jsou napojeny na cyklovač.

Příklad: Typický 630 mm ventilátor dodává v klasické hale pro brojlery průměrně 2,38 kubíků vzduchu ze sekundu. Vezmeme-li jako příklad údaje z tabulky, pak minimální ventilace pro 10 000 nesexovaných brojlerů je 1,55 m3/ s. Ventilátor dodává 2,38 m3/ s, takže minimální požadavek je, že musí běžet 65 % času [(1,55/2,38) x 100=65 %]. Jestliže pak je délka cyklu pět minut neboli 300 sekund, pak tento ventilátor musí běžet po dobu 195 sekund a být vypnut po dobu 105 sekund. V tomto případě je jasné, že v době, kdy hejno dosáhne vyššího věku, například 42 dnů, jeden ventilátor nebude stačit. Požadavek na minimální ventilaci v šesti týdnech věku, který činí 3,63 kubických metrů vzduchu, převyšuje kapacitu ventilátoru 2,38 m3/s, takže bude k časovému cyklovači nutné zapojit dve ventilátory.

Dobrá kvalita vzduchu

Moderní rychle rostoucí kuřata potřebují dobrou kvalitu vzduchu, která musí být zajištěna prostřednictvím minimální ventilace. Tato minimální ventilace pak musí být zvýšena, jestliže to vyžadují podmínky prostředí - například množství amoniaku, vlhkost nebo kvalita podestýlky.
Minimální ventilace není určena k tomu, aby řídila nebo snižovala teplotu, a v mnoha případech je nutné ventilaci zvýšit, aby nedošlo k přehřátí kuřat. K tomu pak slouží termostat, který řídí ventilaci podle dosažené teploty v hale nezávisle na časovém cyklovači.

Nick Lynn,
The Cobb Breeding Company, Ltd.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down