Ministr Palas řekl: Chov skotu musíme obhájit

Ve svém projevu jste se zmínil i o povodňových škodách a financích na jejich úhradu. Co mohou zemědělci očekávat? Celkové škody v resortu zemědělství dosáhly 8,6 miliard Kč. Nyní vytváříme metodiky, jak a z jakých zdrojů tyto škody nahradit, ovšem zároveň bych chtěl upozornit, že státní zdroje nejsou neomezené

Zemědělci by do budoucna upřít svoji pozornost rovněž i k jiným pramenům financování újmy způsobené živelnými pohromami, například k pojištění. K tomu lze využít i dotačního titulu, umožňujícího příspěvek na pojištění.

Jaký je Váš dojem z letošního Dne českého strakatého skotu a co mohou chovatelé skotu, a hlavně českého strakatého skotu očekávat po našem vstupu do EU?
Jsem rád, že tato výstava se postupně stala tradicí a dnes již pevně zakotvila v povědomí chovatelů. Smyslem této výstavy je rovněž prezentovat český strakatý skot i podpořit jeho chov a můj dojem z této prezentace je opravdu dobrý. Pokud budu pozván, rád se této výstavy zúčastním i v budoucnu. Hovoříme-li o chovu skotu v souvislosti se vstupem do EU, pak chci zdůraznit, že chov skotu a výroba mléka je naší nejvyšší prioritou, kterou jsem do vyjednávacího procesu vůbec postavili. Požadujeme již dobře známých 3,1 miliardy litrů mléka a 230 000 krav bez tržní produkce mléka, návrhy Evropské komise jsou v obou případech nižší, u krav v systému BTPM dokonce výrazně nižší. To ovšem nedává příliš smysl s dalším požadavkem EK na zornění, protože při zatravnění dalších ploch by zde evidentně vznikl nadbytek zelené hmoty. Stále věřím tomu, že se nám podaří argumentačně požadavky EK zvrátit.

Při zahájení zazněl z úst chovatelů i požadavek na zamezení masivnímu dovozu mléka a mléčných výrobků. Jak se k tomuto problému postaví ministerstvo zemědělství?
Především bych chtěl říci, že je důležité hlavně posílit domácí spotřebu mléka, která sice v posledních letech stoupá, ale její vzestup by měl být rychlejší. Proto vítám i propagaci mléka na této akci. Samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba nadměrným dovozům čelit, v současné době se například potýkáme s velkými dovozy ze Slovenska, což je dáno zejména výhodným kursem české koruny ke koruně slovenské. Mohu ale chovatele ujistit, že veškeré dovozy pečlivě sledujeme a pokud dosáhnou určité úrovně, použijeme mechanizmy, které jim zabrání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *