22.03.2002 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mistr Murska korunován

Uživatelé mačkacích strojů Murska se sešli koncem dubna v Letohradě. Setkání uspořádala společnost AgroKonzulta Žamberk s. r. o. Zemědělci přijeli z podniků, kde uplatňují metodu silážování mačkaného vlhkého zrna formou služeb: VIKA Kameničná, a. s., ZD Sloupnice, ZOD Žichlínek, Starojicko, a. s. a Letohradská, a. s.

Cílem setkání bylo seznámení s novými poznatky, výsledky pokusů a tříletými praktickými zkušenostmi. Po úvodním vystoupení Ing. Jana Šedy se Ing. František Mikyska zaměřil v příspěvku především na praktické zkušenosti týkající se doby sklizně, mačkání, aplikaci a působení konzervačního přípravku CRIMPSTORE 2000, skladování a odběru silážovaného zrna z vaku při krmení. Pro názornost byl promítnut krátký videosestřih s praktickými ukázkami celé metody. V návaznosti na výživu dojnic doporučil v podhorských oblastech zkrmování jetelotravních senáží s dávkou vlhkého zrna do výše 7 kg a v oblastech, kde krmí celoročně silážní kukuřici dávku, kde siláž kukuřice je omezena maximálně do 11 kg a siláž z vlhkého mačkaného zrna do 5 kg /kus v první fázi laktace.
K agronomickým záležitostem a problémům se vyjádřil v přednášce Ing. Ivo Janecký. Zdůraznil výběr správného hybridu se zaměřením na sklizeň na zrno. Pro časnější sklizeň vlhkého kukuřičného zrna doporučil typy hybridů rychle dozrávajících. Tyto typy mají rostlinu v době sklizně suchou a nedochází k ucpávání šikmé komory, vynášecí desky a sít u kombajnů. Ucpávání způsobí zvýšení ztrát a snížení výkonu kombajnu. Pro ranější sklizeň doporučil rychleji zrající hybridy s dobrým uvolňování palice od stonku, ale palice nesmějí sami padat. Pro pozdější sklizně lze doporučit stay green hybrid, který je z části zaschlý a již uvolňuje palice od stonku.
Druhý den pokračoval setkáním asi 50 účastníků z podniků, ve kterých již vyrobili a zkrmovali siláže z vlhkého mačkaného zrna, především kukuřice. Vzhledem k zavádění nového způsobu zpracování a chemické konzervace zrna metodou silážování vlhkého mačkaného zrna se firma AgroKonzulta Žamberk rozhodla vyhodnotit a odměnit nejlepší osádky mačkačů MURSKA titulem MISTR MURSKA ČR rok 2001. Vítězem se stali zemědělci ze ZD Sloupnice, před Starojickem, a. s. a VIKOU Kameničná.
V závěrečné diskusi přítomní velice pozitivně hodnotili výsledky metody. Tříleté zkušenosti ukázaly, že silážování vlhkého mačkaného zrna je velice perspektivní a otevírá nové možnosti sklízet kukuřičné zrno ekonomicky jak v jejích tradičních pěstitelských oblastech, tak i v oblastech s nadmořskou výškou kolem 500 metrů nad mořem..

Množství silážovaného mačkaného zrna sklizeného formou služby v roce 2001

Podnik

Zrno kukuřice Zrno obilí
v tunách
VIKA Kameničná 3 200 780
ZD Sloupnice 5 815 805
Starojicko, a. s. 5 420 730
ZOD Žichlínek 1 000 -
Slovenská republika 4 000 -
Celkem 19 435 2 315

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down